List of Tola : Kaimur (Bhabua)


SL District Block Panchayat/Nagar Village/Ward Tola
1Kaimur (Bhabua)RamgarhMASARHISangapurCHAMAR TOLA ,DHOBI BASTI
2Kaimur (Bhabua)RamgarhMASARHIBaijnathCHAMAR TOLA ,DHOBI BASTI,
3Kaimur (Bhabua)RamgarhMASARHIGogarhiCHAMAR TOLA ,PASI TOLA, NAT
4Kaimur (Bhabua)RamgarhDEOHALIAChhatarpuraMUSAHAR BASTI NAT TOLA
5Kaimur (Bhabua)RamgarhDEOHALIADebahaliaCHAMAR TOLA DHOBI BASTI MUSAHAR BASTI
6Kaimur (Bhabua)RamgarhDEOHALIAMatiariChamar ,dhobi tola
7Kaimur (Bhabua)RamgarhDEOHALIABharheriaCHAMAR TOLA DHOBI BASTI
8Kaimur (Bhabua)RamgarhDEOHALIABharheriaCHAMAR TOLA DHOBI BASTI
9Kaimur (Bhabua)RamgarhDEOHALIAKohraulaCHAMAR TOLA DOM BASTI
10Kaimur (Bhabua)RamgarhNARHAN JAMURNALabedahaCHAMAR TOLA
11Kaimur (Bhabua)RamgarhNARHAN JAMURNAChandarmanpurNILL
12Kaimur (Bhabua)RamgarhMASARHIMasarhiCHAMAR TOLA ,DHOBI BASTI,MUSAHAR BASTI
13Kaimur (Bhabua)RamgarhMASARHIMeraPASHI TOLA , CHAMAR TOLA
14Kaimur (Bhabua)RamgarhMASARHIMeraPasi tola
15Kaimur (Bhabua)RamgarhNARHAN JAMURNALabedahiNILL
16Kaimur (Bhabua)RamgarhNARHAN JAMURNANarhanCHAMAR TOLA ( DHOBI AND MUSHAR )
17Kaimur (Bhabua)RamgarhNARHAN JAMURNAJamurnaCHAMAR TOLA , ( DHOBI TOLA AND PASI )
18Kaimur (Bhabua)RamgarhSAHUKAChakkupurMUSAHAR
19Kaimur (Bhabua)RamgarhMAHUWARMahuwarCHAMAR TOLA ,DHOBI BASTI,MUSAHAR BASTI
20Kaimur (Bhabua)RamgarhMAHUWARPachgainCHAMAR TOLA
21Kaimur (Bhabua)RamgarhMAHUWARRupanandpurCHAMAR TOLA
22Kaimur (Bhabua)RamgarhMAHUWARSaraiCHAMAR TOLA ,DHOBI BASTI
23Kaimur (Bhabua)RamgarhMAHUWARToroiyaCHAMAR TOLA
24Kaimur (Bhabua)RamgarhMAHUWARImliaCHAMAR TOLA ,DHOBI BASTI
25Kaimur (Bhabua)RamgarhMAHUWARJandaha MagrahiCHAMAR TOLA ,NAT BASTI
26Kaimur (Bhabua)RamgarhNONARNonarCHAMAR TOLA ,DOM BASTI
27Kaimur (Bhabua)RamgarhNONARBhargawanCHAMAR TOLA
28Kaimur (Bhabua)RamgarhNONARPipariaCHAMAR TOLA
29Kaimur (Bhabua)RamgarhNONARTilsaraCHAMAR TOLA
30Kaimur (Bhabua)RamgarhNONARChhewariCHAMAR TOLA , MUSHAR BASTI
31Kaimur (Bhabua)RamgarhNONARLasraMUSHAR BASTI
32Kaimur (Bhabua)RamgarhBANDIPURKhorahraCHAMAR TOLA
33Kaimur (Bhabua)RamgarhBANDIPURAbhaidehCHAMAR TOLA
34Kaimur (Bhabua)RamgarhBANDIPURBishunpuraCHAMAR TOLA
35Kaimur (Bhabua)RamgarhBANDIPURBandipurCHAMAR TOLA
36Kaimur (Bhabua)RamgarhBANDIPURAkorhiCHAMAR TOLA
37Kaimur (Bhabua)RamgarhNONARIsriCHAMAR TOLA , MUSHAR BASTI
38Kaimur (Bhabua)RamgarhBARAURAJorarCHAMAR TOLA
39Kaimur (Bhabua)RamgarhBARAURAKhanethiCHAMAR TOLA
40Kaimur (Bhabua)RamgarhBARAURABalpurMUSHAR BASTI
41Kaimur (Bhabua)RamgarhBARAURANatwaCHAMAR TOLA
42Kaimur (Bhabua)RamgarhBARAURABarauraAMBEDAKAR BASTI , CHAMAR TOLA
43Kaimur (Bhabua)RamgarhBARAURAAntdihCHAMAR TOLA
44Kaimur (Bhabua)RamgarhSISHOURASisaunraCHAMAR TOLA , RAWAT,DOM BASTI
45Kaimur (Bhabua)RamgarhSIJHUANTaiyanDusadh tola taiyan
46Kaimur (Bhabua)RamgarhSIJHUANUprauliCHAMAR TOLA UPRAULI
47Kaimur (Bhabua)RamgarhSIJHUANPaikauli CHAMAR TOLA PAIKAULI
48Kaimur (Bhabua)RamgarhSIJHUANPaikauliDusadh tola paikauli
49Kaimur (Bhabua)RamgarhAHIWASAhiwansAMBEDAKAR TOLA
50Kaimur (Bhabua)RamgarhAHIWASAhiwansNAT BASTI
51Kaimur (Bhabua)RamgarhAHIWASBedaman ChakAmbedkar Tola
52Kaimur (Bhabua)RamgarhSIJHUANSijhua CHAMAR TOLA SIJHUA KALA
53Kaimur (Bhabua)RamgarhSIJHUANSijhuaDusadh tola sijhua k
54Kaimur (Bhabua)RamgarhSIJHUANKalani CHAMAR UTTAR TOLA KALANI
55Kaimur (Bhabua)RamgarhSIJHUANKalani CHAMAR DAKSHIN TOLA KALANI
56Kaimur (Bhabua)RamgarhSIJHUANKalaniDusadh Dom tola kala
57Kaimur (Bhabua)RamgarhSIJHUANKalaniNat tola kalani
58Kaimur (Bhabua)RamgarhSIJHUANThakuraCHAMAR TOLA , MUSAHAR TOLA THAKURA
59Kaimur (Bhabua)RamgarhSIJHUANThakuraDusadh tola thakura
60Kaimur (Bhabua)RamgarhSISHOURAKishunpuraCHAMAR TOLA ,MUSAHAR BASTI
61Kaimur (Bhabua)RamgarhSISHOURAOriadihCHAMAR TOLA
62Kaimur (Bhabua)RamgarhSISHOURAAlipurCHAMAR TOLA
63Kaimur (Bhabua)RamgarhRAMGARHGorsaraCHAMAR TOLA ,DHOBI BASTI
64Kaimur (Bhabua)RamgarhSADULLAHPUR DARWANDarwansuratCHAMAR TOLA ,MUSAHAR BASTI
65Kaimur (Bhabua)RamgarhAHIWASDhanautiaCHAMAR TOLA
66Kaimur (Bhabua)RamgarhAHIWASAsauraAMBEDAKAR TOLA
67Kaimur (Bhabua)RamgarhAHIWASMahuariMAHADALIT BASTI
68Kaimur (Bhabua)RamgarhAHIWASUpariMUSHAR TOLA, CHAMAR TOLA
69Kaimur (Bhabua)RamgarhAHIWASBaluwaMESTAR TOLA
70Kaimur (Bhabua)RamgarhAHIWASSultanpurRAVIDAS TOLA
71Kaimur (Bhabua)RamgarhSADULLAHPUR DARWANSadullahpurCHAMAR TOLA ,DHOBI BASTI
72Kaimur (Bhabua)NuaonAKHINITiraCHAMAR TOLA
73Kaimur (Bhabua)NuaonAKHINIAkhaniAKHANI EAST TOLA
74Kaimur (Bhabua)NuaonAKHINIAkhaniAKHANI WEST TOLA
75Kaimur (Bhabua)NuaonAKHINIChintamanpurCHAMAR TOLA
76Kaimur (Bhabua)NuaonTARAITHATaraithaMAHADALIT TARAITHA
77Kaimur (Bhabua)NuaonTARAITHASurajpuraCHAMAR TOLA
78Kaimur (Bhabua)NuaonTARAITHAMapatpurNORTH AND SOUTH MOHALLA CHAMRA TOLA
79Kaimur (Bhabua)NuaonNUAONGarraCHAMAR TOLA
80Kaimur (Bhabua)NuaonAKOLHIMaharthaCHAMAR TOLA
81Kaimur (Bhabua)NuaonAKOLHIBelahriCHAMAR TOLA
82Kaimur (Bhabua)NuaonTARAITHABelahriEAST MOHALLA CHAMAR TOLA
83Kaimur (Bhabua)NuaonAKOLHIAkolhiCHAMAR TOLA
84Kaimur (Bhabua)NuaonAKOLHIKariramMUSAHAR TOLA
85Kaimur (Bhabua)NuaonAKOLHIJaitpuraCHAMAR TOLA.MUSHAR.DOM
86Kaimur (Bhabua)NuaonPANJRAWNChhata BararhiDAKSHIN TOLA
87Kaimur (Bhabua)NuaonPANJRAWNPajrawanDAKSHIN TOLA
88Kaimur (Bhabua)NuaonAKOLHIRampurCHAMAR TOLA.NAT
89Kaimur (Bhabua)NuaonAKOLHIBaddhaCHAMAR TOLA.DHOBI TOLA
90Kaimur (Bhabua)NuaonAKOLHIPartabpurCHAMAR TOLA.MUSHAR TOLA
91Kaimur (Bhabua)NuaonNUAONNoawanCHAMAR, PASI AND DOM TOLA
92Kaimur (Bhabua)NuaonNUAONKhudraCHAMAR TOLA
93Kaimur (Bhabua)NuaonEWATIGorsaraGORASARA DACHHIN TOLA
94Kaimur (Bhabua)NuaonEWATIChaprangCHAPANG DACHHIN TOLA
95Kaimur (Bhabua)NuaonNUAONDeuriaCHAMAR TOLA
96Kaimur (Bhabua)NuaonEWATIEwatiPURANI KOT DACHHIN TOLA
97Kaimur (Bhabua)NuaonEWATIEwatiNUW KOT DACHHIN TOLA
98Kaimur (Bhabua)NuaonEWATIEwatiSAGARPAR DACHHIN TOLA
99Kaimur (Bhabua)NuaonCHANDESHSotwaSOTWA
100Kaimur (Bhabua)NuaonCHANDESHMorathMORATH
101Kaimur (Bhabua)NuaonCHANDESHMahilaMAHILA
102Kaimur (Bhabua)NuaonMUKHRAWNPariariPARIYARI
103Kaimur (Bhabua)NuaonMUKHRAWNPariariLALGANJ TOLA
104Kaimur (Bhabua)NuaonCHANDESHKhairantiKHARANTI
105Kaimur (Bhabua)NuaonCHANDESHVillageCHANDESH
106Kaimur (Bhabua)NuaonDUMDUMAKamhariCHAMAR TOLA
107Kaimur (Bhabua)NuaonCHANDESHSagraSAGRA
108Kaimur (Bhabua)NuaonDUMDUMAkurhaniCHAMAR TOLA.MUSHAR TOLA
109Kaimur (Bhabua)NuaonMUKHRAWNMukhrawanUTTAR TOLA MUKHRAWAN
110Kaimur (Bhabua)NuaonMUKHRAWNMukhrawanDAKSHIN TOLA MUKHRAWAN
111Kaimur (Bhabua)NuaonMUKHRAWNMukhrawanAHIRAULI TOLA MUKHRAWAN
112Kaimur (Bhabua)NuaonMUKHRAWNMukhrawanLAKSHMANPUR
113Kaimur (Bhabua)NuaonMUKHRAWNKathaunraKATHAURA
114Kaimur (Bhabua)NuaonKOTAVillage_249118CHAMAR TOLA , MUSAHAR BASTI
115Kaimur (Bhabua)NuaonKOTAChaubepurCHAMAR TOLA
116Kaimur (Bhabua)NuaonKOTAKaramhariCHAMAR TOLA , DHOBI TOLA
117Kaimur (Bhabua)NuaonTARAITHADungurpuraSOUTH MOHALLA CHAMAR TOLA
118Kaimur (Bhabua)NuaonTARAITHAKanhuaEAST MOHALLA CHAMAR TOLA
119Kaimur (Bhabua)NuaonTARAITHARuhiyaCHAMAR TOLA
120Kaimur (Bhabua)NuaonTARAITHADarauliEAST MOHALLA CHAMAR TOLA
121Kaimur (Bhabua)NuaonTARAITHAMusiaCHAMAR TOLA
122Kaimur (Bhabua)NuaonKOTABarunaCHAMAR TOLA
123Kaimur (Bhabua)KudraSALATHUAMohanpurMOHANPUR
124Kaimur (Bhabua)KudraSALATHUAMohanpurRAMPUR
125Kaimur (Bhabua)KudraSALATHUASalthuaSALTHUA
126Kaimur (Bhabua)KudraSALATHUASalthua BahuaraBAHUARA
127Kaimur (Bhabua)KudraSALATHUABajarhaBAJARHA
128Kaimur (Bhabua)KudraSALATHUARatti ChakRATTI CHAK
129Kaimur (Bhabua)KudraSALATHUABishunpuraBISHUNPURA
130Kaimur (Bhabua)KudraSASNASasnaMTVARPUR, LAXMIGANAJ
131Kaimur (Bhabua)KudraSASNAJagdishpurJAGDISHPUR
132Kaimur (Bhabua)KudraSASNABamhanganwanBABHANGAWAN
133Kaimur (Bhabua)KudraSALATHUAKaithiaKAITHIYA
134Kaimur (Bhabua)KudraBAHERAGhateyanGHATEYA
135Kaimur (Bhabua)KudraBAHERABhelmaBHELMA
136Kaimur (Bhabua)KudraKHARAHNAKharahnaKHARHANA
137Kaimur (Bhabua)KudraKHARAHNABanrughatBARUGHAT
138Kaimur (Bhabua)KudraKHARAHNAGayghatGAYGHAT
139Kaimur (Bhabua)KudraKHARAHNASarodihSARODIH
140Kaimur (Bhabua)KudraSASNAOjhauliaOJHAULIA
141Kaimur (Bhabua)KudraSASNATurkiTURKI
142Kaimur (Bhabua)KudraSASNADumriDUMRI
143Kaimur (Bhabua)KudraSASNABastalwaBASTALWA
144Kaimur (Bhabua)KudraSISWARPipraPIPRA
145Kaimur (Bhabua)KudraSISWARKandehraKANDEHRA
146Kaimur (Bhabua)KudraSISWARPhulliPHULLI
147Kaimur (Bhabua)KudraSISWARBasahiBASAHI
148Kaimur (Bhabua)KudraSISWARSarayaSARAYA
149Kaimur (Bhabua)KudraSISWARSiswarSISWAR
150Kaimur (Bhabua)KudraSISWARBhairwaBHAIRWA
151Kaimur (Bhabua)KudraSISWARPurainiPURAINI
152Kaimur (Bhabua)KudraBHADAOLAGhariGHARI
153Kaimur (Bhabua)KudraKHARAHNASonbarsaSONBARSA
154Kaimur (Bhabua)KudraKHARAHNADhaturhaDHATURHAN
155Kaimur (Bhabua)KudraKHARAHNABahuaraBAHURA
156Kaimur (Bhabua)KudraKHARAHNANatayaNATEYAN
157Kaimur (Bhabua)KudraBAHERAAjgaraAJGARA
158Kaimur (Bhabua)KudraBAHERAAuraiyaAURAIYA
159Kaimur (Bhabua)KudraBAHERASonawanSONAW
160Kaimur (Bhabua)KudraGHATAONGhatawanCHAMAR TOLA
161Kaimur (Bhabua)KudraGHATAONGhatawanFAKRABAD DOM AND DHOBI TOLA
162Kaimur (Bhabua)KudraGHATAONGhatawanSHEKHPURWA PASI AND DHOBI TOLA
163Kaimur (Bhabua)KudraGHATAONGhatawanSARAI CHAMAR AND PASI TOLA
164Kaimur (Bhabua)KudraBAHERABaheraBAHERA
165Kaimur (Bhabua)KudraBHADAOLABhadaulaBHADAULA
166Kaimur (Bhabua)KudraBHADAOLAKhanethiKHANETHI
167Kaimur (Bhabua)KudraBHADAOLAGangvaliaGANGWALIA
168Kaimur (Bhabua)KudraNEORASBainaBAINA
169Kaimur (Bhabua)KudraNEORASKewrhiKEWRHI
170Kaimur (Bhabua)KudraBHADAOLAJaruhaJARUHAN
171Kaimur (Bhabua)KudraBHADAOLANimiaNIMIYA
172Kaimur (Bhabua)KudraDEORARH KALA KHURDDeorarhKHURD CHAMAR TOLA
173Kaimur (Bhabua)KudraDEORARH KALA KHURDNasejCHAMAR AND MUSAHAR TOLA
174Kaimur (Bhabua)KudraGHATAONPattiMUSAHAR TOLA
175Kaimur (Bhabua)KudraGHATAONBabhanganwanCHAMAR TOLA
176Kaimur (Bhabua)KudraDEORARH KALA KHURDAhrauliaMUSAHAR TOLA
177Kaimur (Bhabua)KudraCHILBILIAmirthaAMIRTHA
178Kaimur (Bhabua)KudraCHILBILINathopurNATHOPUR
179Kaimur (Bhabua)KudraCHILBILIBhargawanBHARGAWAN
180Kaimur (Bhabua)KudraCHILBILIChibiliCHILBILI
181Kaimur (Bhabua)KudraDEORARH KALA KHURDKarmanCHAMAR, DHOBI AND PASI TOLA
182Kaimur (Bhabua)KudraNEORASBajarkonaBAJARKONA
183Kaimur (Bhabua)KudraCHILBILIVillagePATHKHAOLIYA
184Kaimur (Bhabua)KudraDEORARH KALA KHURDGajrarhiCHAMAR AND MUSAHAR TOLA
185Kaimur (Bhabua)KudraJAHANABADJahanabadSHANKAR TOLA WARD-9
186Kaimur (Bhabua)KudraJAHANABADJahanabadMAHAVEER NAGAR TOLA WARD-13
187Kaimur (Bhabua)KudraJAHANABADJahanabadEAST MUHALLA KUDRA WARD-10,11,15
188Kaimur (Bhabua)KudraCHILBILIChakiaCHAKIA
189Kaimur (Bhabua)KudraCHILBILIChakiaTIKRA TOLA,PANDEYPUR,LALAPUR,KAJHAR GHAT
190Kaimur (Bhabua)KudraCHILBILIChakiaAKODHEE, MUSAHAR TOLI
191Kaimur (Bhabua)KudraSAKRISakriSAKRI
192Kaimur (Bhabua)KudraSAKRIBhainsaulaBHAISAULA
193Kaimur (Bhabua)KudraNEORASNeorasNEORAS
194Kaimur (Bhabua)KudraNEORASKhairaKHAIRA
195Kaimur (Bhabua)KudraSAKRIDihraDIHRA
196Kaimur (Bhabua)KudraPACHPOKHARITarhaniTARAHANI
197Kaimur (Bhabua)KudraPACHPOKHARIPachpokhriPACHPOKHARI
198Kaimur (Bhabua)KudraPACHPOKHARIGurraGURUNA
199Kaimur (Bhabua)KudraPACHPOKHARIMokaramMOKARAM
200Kaimur (Bhabua)KudraPACHPOKHARIMunjiaMUJHIYAN
201Kaimur (Bhabua)KudraPACHPOKHARIChanruiCHANDUE
202Kaimur (Bhabua)KudraMEURABiroBIRO
203Kaimur (Bhabua)KudraMEURAKadaiKADAI
204Kaimur (Bhabua)KudraMEURARampurRAMPUR
205Kaimur (Bhabua)KudraMEURAMeuraMEURA
206Kaimur (Bhabua)KudraDERWANChhotka NimdihraCHHOTKI RAMDIHRA
207Kaimur (Bhabua)KudraDERWANPaunraPAWRA
208Kaimur (Bhabua)KudraDERWANDerwanDERWAN
209Kaimur (Bhabua)KudraDERWANDhanarhiDHANARHI
210Kaimur (Bhabua)KudraMEURABarka NimdihraBARKA RAMDIHRA
211Kaimur (Bhabua)KudraDERWANSahajpuraSAHAJPURA
212Kaimur (Bhabua)KudraDERWANChaukharaCHOKHANA
213Kaimur (Bhabua)MohaniaUSARIPipariaCHAMAR AND DHOBI TOLA
214Kaimur (Bhabua)MohaniaUSARIMehroCHAMAR TOLA
215Kaimur (Bhabua)MohaniaUSARIBhadauliaCHAMAR AND DHOBI TOLA
216Kaimur (Bhabua)MohaniaUSARIMobarakpurCHAMAR AND DHOBI TOLA
217Kaimur (Bhabua)MohaniaUSARIVillageMUSAHAR TOLA
218Kaimur (Bhabua)MohaniaAKORHIAkorhiCHAMR TOLA
219Kaimur (Bhabua)MohaniaUSARIUsariCHAMAR AND DHOBI TOLA
220Kaimur (Bhabua)MohaniaAKORHIAnantpurCHAMR TOLA
221Kaimur (Bhabua)MohaniaAKORHISadatpurNAT DHOBI
222Kaimur (Bhabua)MohaniaAKORHIKekrhaGOD
223Kaimur (Bhabua)MohaniaAKORHIDewkaliCHAMR TOLA
224Kaimur (Bhabua)MohaniaMOHANIAMohaniaWARD NO. 01 RASULPUR KARMAHARI
225Kaimur (Bhabua)MohaniaMOHANIAMohaniaWARD NO. 02 RASULPUR KARMAHARI
226Kaimur (Bhabua)MohaniaMOHANIAMohaniaWARD NO. 11 BADI BAJAR MUSAHAR TOLA
227Kaimur (Bhabua)MohaniaMOHANIAMohaniaWARD NO. 12 PASWAN TOLA
228Kaimur (Bhabua)MohaniaMOHANIAMohaniaPASI TOLA WARD 9
229Kaimur (Bhabua)MohaniaMOHANIAMohaniaDHOBI TOLA WARD 10
230Kaimur (Bhabua)MohaniaAKORHIDanialpur kuraiCHAMR TOLA
231Kaimur (Bhabua)MohaniaBHARKHARBharkharCHAMAR, DHOBI AND GOND TOLA
232Kaimur (Bhabua)MohaniaBHARKHARVillageCHAMAR TOLA
233Kaimur (Bhabua)MohaniaAKORHIKurraCHAMR TOLA
234Kaimur (Bhabua)MohaniaBHARKHARDogharaCHAMAR, DHOBI AND PASWAN TOLA
235Kaimur (Bhabua)MohaniaAKORHIMELAPattiCHAMAR TOLA
236Kaimur (Bhabua)MohaniaAKORHIMELAJiginaCHAMAR TOLA
237Kaimur (Bhabua)MohaniaAKORHIMELAEdilpurCHAMAR AND PASI TOLA
238Kaimur (Bhabua)MohaniaAKORHIMELAAkorhiCHAMAR TOLA
239Kaimur (Bhabua)MohaniaAKORHIMELADumarpokharCHAMAR TOLA
240Kaimur (Bhabua)MohaniaAKORHIMELASiapokharCHAMAR, DHOBI AND DOM TOLA
241Kaimur (Bhabua)MohaniaAKORHIMELARajiabandhCHAMAR TOLA
242Kaimur (Bhabua)MohaniaBAMHAUR KHASBamhaurkhasCHAMAR,PASI,MUSAHAR,DHOBI
243Kaimur (Bhabua)MohaniaBAMHAUR KHASBamhaur PanreCHAMAR,DHOBI,PASI
244Kaimur (Bhabua)MohaniaBAMHAUR KHASBarahiyaMUSAHAR
245Kaimur (Bhabua)MohaniaBHOKHARISareyaSAREYA WARD NO 11
246Kaimur (Bhabua)MohaniaBARHUPARBarhuparCHAMAR TOLA
247Kaimur (Bhabua)MohaniaBARHUPARBarhuparBINPURVA TOLA
248Kaimur (Bhabua)MohaniaKATRAKALABarkakatraRAVIDAS AND DOM TOLA
249Kaimur (Bhabua)MohaniaKATRAKALAKatra BahuaraRAVIDAS AND PASI TOLA
250Kaimur (Bhabua)MohaniaKATRAKALAKormahriRAVIDAS TOLA
251Kaimur (Bhabua)MohaniaBAGHINIBaghniCHAMAR ,DHOBI,PASI
252Kaimur (Bhabua)MohaniaBARHUPARSakrauliCHAMAR AND PASI TOLA
253Kaimur (Bhabua)MohaniaDANDWASKaithiyaPASI TOLA
254Kaimur (Bhabua)MohaniaDANDWASChotka KatraCHAMAR AND PASI TOLA
255Kaimur (Bhabua)MohaniaDANDWASNarauraCHAMAR TOLA
256Kaimur (Bhabua)MohaniaMUJANSemariaPASI TOLA
257Kaimur (Bhabua)MohaniaMUJANLahuribariPASI, NAT AND MUSAHAR TOLA
258Kaimur (Bhabua)MohaniaMUJANMujanCHAMAR, DHOBI AND MUSAHAR TOLA
259Kaimur (Bhabua)MohaniaDANDWASDandwasCHAMAR TOLA
260Kaimur (Bhabua)MohaniaBHOKHARIChhotki KulhariaCHHOTKI KULHARIA WARD NO 13
261Kaimur (Bhabua)MohaniaDANDWASBarki KulhariaCHAMAR AND DHOBI TOLA
262Kaimur (Bhabua)MohaniaDANDWASKhajhraCHAMAR TOLA
263Kaimur (Bhabua)MohaniaBHOKHARIKeshopurKESHOPUR WARD NO 12
264Kaimur (Bhabua)MohaniaBHOKHARIDiaDIA WARD NO 05
265Kaimur (Bhabua)MohaniaBHOKHARISaraiSARAI WARD NO 04
266Kaimur (Bhabua)MohaniaBAGHINIBahduraCHAMAR,PASI
267Kaimur (Bhabua)MohaniaDANDWASMankawatiaCHAMAR TOLA
268Kaimur (Bhabua)MohaniaBHOKHARIBhokhariBHOKHARI WARD NO 09
269Kaimur (Bhabua)MohaniaBHOKHARIKhudar GauraKHURD GAURA WARD NO 07
270Kaimur (Bhabua)MohaniaBHOKHARIGauraGAURA WARD NO 03
271Kaimur (Bhabua)MohaniaBHOKHARIBhatauliBATAULI WARD NO 02
272Kaimur (Bhabua)MohaniaBHOKHARIPanserwaPANSWERWA WARD NO 01
273Kaimur (Bhabua)MohaniaBAMHAUR KHASBaraithaCHAMAR
274Kaimur (Bhabua)MohaniaBAMHAUR KHASBelahriCHAMAR,PASI,NAT
275Kaimur (Bhabua)MohaniaBAMHAUR KHASLariaCHAMAR,PASI
276Kaimur (Bhabua)MohaniaAKORHIMELALorpurwaCHAMAR TOLA
277Kaimur (Bhabua)MohaniaPANAPURSaraiCHAMAR TOLA
278Kaimur (Bhabua)MohaniaBHARKHARTekariCHAMAR AND PASI TOLA
279Kaimur (Bhabua)MohaniaPANAPURBhagirathpurCHAMAR TOLA
280Kaimur (Bhabua)MohaniaPANAPURShondhiCHAMAR AND DOM TOLA
281Kaimur (Bhabua)MohaniaBAMHAUR KHASTorwaPASI
282Kaimur (Bhabua)MohaniaBAMHAUR KHASMohammadpurCHAMAR
283Kaimur (Bhabua)MohaniaPANAPURArraDHOBI TOLA
284Kaimur (Bhabua)MohaniaPANAPURPanapurCHAMAR TOLA
285Kaimur (Bhabua)MohaniaBAGHINIDasotiDOM,CHAMAR
286Kaimur (Bhabua)MohaniaBHOKHARIBahduraBAHDURA MUSHAR TOLA
287Kaimur (Bhabua)MohaniaKATRAKALABaghniRAVIDAS AND MUSAHAR TOLA
288Kaimur (Bhabua)MohaniaPANAPURAhinauraCHAMAR TOLA
289Kaimur (Bhabua)MohaniaPANAPURTurkauliaCHAMAR TOLA
290Kaimur (Bhabua)MohaniaPANAPURLakhmipurCHAMAR TOLA
291Kaimur (Bhabua)MohaniaPANAPURPatserwaPASI TOLA
292Kaimur (Bhabua)MohaniaDADARVillagePASI TOLA
293Kaimur (Bhabua)MohaniaBAGHINIChordehraCHAMAR
294Kaimur (Bhabua)MohaniaDANDWASHarnathpurCHAMAR, DHOBI AND MUSAHAR TOLA
295Kaimur (Bhabua)MohaniaBAGHINIAdhwarCHAMAR,MUSAHAR
296Kaimur (Bhabua)MohaniaBAGHINISarahulaCHAMAR
297Kaimur (Bhabua)MohaniaBAGHINIBishunpuraCHAMAR
298Kaimur (Bhabua)MohaniaMUJANDalopurCHAMAR TOLA
299Kaimur (Bhabua)MohaniaMUJANDulahpurCHAMAR TOLA
300Kaimur (Bhabua)MohaniaDANDWASBhaluhiCHAMAR TOLA
301Kaimur (Bhabua)MohaniaMUJANParashurampurCHAMAR TOLA
302Kaimur (Bhabua)MohaniaMUJANPanre PipraCHAMAR TOLA
303Kaimur (Bhabua)MohaniaMUJANKabirajpurCHAMAR AND PASI TOLA
304Kaimur (Bhabua)MohaniaMUJANDube DehariaCHAMAR AND PASI TOLA
305Kaimur (Bhabua)MohaniaMUJANTiwari DehariaCHAMAR TOLA
306Kaimur (Bhabua)MohaniaSAHBAJPURPanre DehariaCHAMAR
307Kaimur (Bhabua)MohaniaSAHBAJPURRampurPASI
308Kaimur (Bhabua)MohaniaSAHBAJPURSamahutaCHAMAR,DHOBI,PASI
309Kaimur (Bhabua)MohaniaSAHBAJPURJitapurNAT
310Kaimur (Bhabua)MohaniaSAHBAJPURRajpurCHAMAR,PASI,DHOBI
311Kaimur (Bhabua)MohaniaMUJANAdhvaniaCHAMAR, MUSAHAR AND PASI TOLA
312Kaimur (Bhabua)MohaniaDADARDadarCHAMAR, DHOBI AND PASI TOLA
313Kaimur (Bhabua)MohaniaDADARPaspipraCHAMAR AND PASI TOLA
314Kaimur (Bhabua)MohaniaDADARSukhpurwaCHAMAR AND PASI TOLA
315Kaimur (Bhabua)MohaniaKATHEJKathejCHAMAR, PASI, HALKHOR AND DHOBI TOLA
316Kaimur (Bhabua)MohaniaKATHEJMajhariCHAMAR, DHOBI, PASI AND MUSAHAR TOLA
317Kaimur (Bhabua)MohaniaDADARMamadeCHAMAR, DHOBI, MUSAHAR AND PASI TOLA
318Kaimur (Bhabua)MohaniaDADARSariawanPASI TOLA
319Kaimur (Bhabua)MohaniaDADARGheghiyaCHAMAR AND PASI TOLA
320Kaimur (Bhabua)MohaniaBAGHINIBhundi TekariCHAMAR,PASI
321Kaimur (Bhabua)MohaniaDARWANDarwanWARD NO. 16 ANWARI
322Kaimur (Bhabua)MohaniaDARWANDarwanWARD NO. 15 ISLAMGANJ
323Kaimur (Bhabua)MohaniaDARWANDarwanWARD NO. 3 DARWAN
324Kaimur (Bhabua)MohaniaDARWANDarwanWARD NO. 4 DARWAN
325Kaimur (Bhabua)MohaniaDARWANDarwanWARD NO. 5 MALAH TOLA
326Kaimur (Bhabua)MohaniaDARWANDarwanWARD NO. 6 MALAH TOLA
327Kaimur (Bhabua)MohaniaDARWANDarwanWARD NO. 7 STURANGANJ MOHANIA
328Kaimur (Bhabua)MohaniaBELAUNRIBarejCHAMAR,DOM,PASI
329Kaimur (Bhabua)MohaniaBELAUNRIBarejPASI,CHAMAR
330Kaimur (Bhabua)MohaniaBELAUNRIAmarpuraCHAMAR,GOND
331Kaimur (Bhabua)MohaniaBELAUNRIBelaunriCHAMAR,DHOBI,PASWAN
332Kaimur (Bhabua)MohaniaAMETHKauriramCHAMAR TOLA ,DHOBI BASTI,PASI BASTI
333Kaimur (Bhabua)MohaniaAMETHPakriharPAKRIHAR KALA CHAMAR TOLA
334Kaimur (Bhabua)MohaniaAMETHPakriharPAKRIHAR KALA PASI BASTI
335Kaimur (Bhabua)MohaniaAMETHPakriharPAKRIHAR KHURD CHAMAR TOLA
336Kaimur (Bhabua)MohaniaAMETHPakriharPAKRIHAR KHURD PASI BASTI
337Kaimur (Bhabua)MohaniaAMETHMuthaniCHAMAR TOLA
338Kaimur (Bhabua)MohaniaAMETHDewariaCHAMAR TOLA ,DHOBI BASTI
339Kaimur (Bhabua)MohaniaAMETHAmethCHAMAR TOLA
340Kaimur (Bhabua)MohaniaKATHEJBarka SagraPASI TOLA
341Kaimur (Bhabua)MohaniaKATHEJBarka SagraCHAMAR TOLA
342Kaimur (Bhabua)MohaniaKATHEJMurhariaCHAMAR TOLA
343Kaimur (Bhabua)MohaniaPANAPURPatelwaDHOBI AND CHAMAR TOLA
344Kaimur (Bhabua)MohaniaSAHBAJPURPatelwaCHAMAR
345Kaimur (Bhabua)MohaniaSAHBAJPURAtrauliaCHAMAR
346Kaimur (Bhabua)MohaniaBHITTIMamrezpurMAJHI TOLA
347Kaimur (Bhabua)MohaniaBHITTIBhittiCHAMAR AND DHOBI TOLA
348Kaimur (Bhabua)MohaniaBHITTIBarhuliCHAMAR AND DHOBI TOLA
349Kaimur (Bhabua)MohaniaBHITTIKarigawanCHAMAR TOLA
350Kaimur (Bhabua)MohaniaBHITTIPusauliRAVIDAS TOLA
351Kaimur (Bhabua)MohaniaSAHBAJPURShahbazpurCHAMAR,DHOBI PASI
352Kaimur (Bhabua)MohaniaMUJANMachhanhatPASWAN TOLA
353Kaimur (Bhabua)DurgawatiKHAJURAJamurniCHAMAR TOLA
354Kaimur (Bhabua)DurgawatiKHAJURAKulhariaCHAMAR TOLA
355Kaimur (Bhabua)DurgawatiKHAJURAKulhariaDOM, DHOBI TOLA
356Kaimur (Bhabua)DurgawatiKHAJURALarmaCHAMAR TOLA
357Kaimur (Bhabua)DurgawatiKHAJURAKhajuraCHAMAR TOLA
358Kaimur (Bhabua)DurgawatiKHAJURAKhajuraDOM, DHOBI TOLA
359Kaimur (Bhabua)DurgawatiDHARHARDharharCHAMAR AND DOM TOLA
360Kaimur (Bhabua)DurgawatiDHARHARKanhpurCHAMAR TOLA
361Kaimur (Bhabua)DurgawatiDHARHARBaruriCHAMAR TOLA
362Kaimur (Bhabua)DurgawatiDHARHARBaruriDHOBI TOLA
363Kaimur (Bhabua)DurgawatiCHHAWHarballabhpurCHAMAR TOLA
364Kaimur (Bhabua)DurgawatiCHHAWChhawanCHAMAR AND DHOBI TOLA
365Kaimur (Bhabua)DurgawatiCHEHARIYAVillageMUSAHAR TOLA
366Kaimur (Bhabua)DurgawatiDHARHARKurariCHAMAR TOLA
367Kaimur (Bhabua)DurgawatiDHARHARBhanpurCHAMAR TOLA
368Kaimur (Bhabua)DurgawatiDHARHARBhanpurDOM TOLA
369Kaimur (Bhabua)DurgawatiCHHAWBheriaCHAMAR AND DHOBI TOLA
370Kaimur (Bhabua)DurgawatiCHHAWMadhuraCHAMAR TOLA
371Kaimur (Bhabua)DurgawatiCHHAWShohpurDHOBI TOLA
372Kaimur (Bhabua)DurgawatiCHHAWShudhiaCHAMAR TOLA
373Kaimur (Bhabua)DurgawatiCHHAWRuiaCHAMAR, DHOM AND DHOBI TOLA
374Kaimur (Bhabua)DurgawatiCHHAWIshipurCHAMAR TOLA
375Kaimur (Bhabua)DurgawatiKHAMIDAURAGorarCHAMAR, MAKHAJAN TOLA
376Kaimur (Bhabua)DurgawatiKHAMIDAURAGorarDHOBI TOLA
377Kaimur (Bhabua)DurgawatiCHHAWMachhanhataCHAMAR TOLA
378Kaimur (Bhabua)DurgawatiKHAMIDAURAIsariCHAMAR, DHOBI TOLA
379Kaimur (Bhabua)DurgawatiAWAHRIYAAshogaCHAMAR TOLA
380Kaimur (Bhabua)DurgawatiAWAHRIYAMachkhiaCHAMAR, DHOBI AND MUSAHAR TOLA
381Kaimur (Bhabua)DurgawatiKHAMIDAURAMadhopurCHAMAT TOLA
382Kaimur (Bhabua)DurgawatiKHAMIDAURAKhamdauraCHAMAR, DHOBI TOLA
383Kaimur (Bhabua)DurgawatiKHAMIDAURAKhamdauraDHANIHARI TOLA
384Kaimur (Bhabua)DurgawatiCHHAWkharkholiMUSAHAR AND DHOBI TOLA
385Kaimur (Bhabua)DurgawatiCHHAWBhadainiCHAMAR TOLA
386Kaimur (Bhabua)DurgawatiKHARSARAAmirtiDOM TOLA
387Kaimur (Bhabua)DurgawatiKHARSARAKharsaraCHAMAR TOLA
388Kaimur (Bhabua)DurgawatiKHARSARADhanichhaCHAMAR AND DHOBI TOLA
389Kaimur (Bhabua)DurgawatiKHAMIDAURARohuaCHAMAR, NAT TOLA
390Kaimur (Bhabua)DurgawatiKHAMIDAURAManoharpurMUSAHAR TOLA
391Kaimur (Bhabua)DurgawatiCHEHARIYAChahriaCHAMAR TOLA
392Kaimur (Bhabua)DurgawatiKHARSARAKotsaCHAMAR TOLA
393Kaimur (Bhabua)DurgawatiJEWARIChhataCHAMAR AND MUSAHAR TOLA
394Kaimur (Bhabua)DurgawatiJEWARIKarariCHAMAR TOLA
395Kaimur (Bhabua)DurgawatiJEWARIJevariCHAMAR AND MUSAHAR TOLA
396Kaimur (Bhabua)DurgawatiJEWARIJevariMAIRE NAT TOLA
397Kaimur (Bhabua)DurgawatiDUMARIPachilakhiCHAMAR TOLA
398Kaimur (Bhabua)DurgawatiDUMARIBichhiyaCHAMAR AND DHOBI TOLA
399Kaimur (Bhabua)DurgawatiKALYANPURTola GopinathpurNAT TOLA
400Kaimur (Bhabua)DurgawatiKALYANPURMisirpuraCHAMAR TOLA
401Kaimur (Bhabua)DurgawatiCHEHARIYAKalhnuanCHAMAR AND DOM TOLA
402Kaimur (Bhabua)DurgawatiKALYANPURKalyanpurCHAMAR, DHOBI AND DOM TOLA
403Kaimur (Bhabua)DurgawatiKALYANPURMansurpurCHAMAR TOLA
404Kaimur (Bhabua)DurgawatiKALYANPURKirpalpurCHAMAR TOLA
405Kaimur (Bhabua)DurgawatiDUMARIDumriDHOBI, CHAMAR AND MESTAR TOLA
406Kaimur (Bhabua)DurgawatiMASAUDHAGhinhu PattiCHAMAR TOLA
407Kaimur (Bhabua)DurgawatiMASAUDHANuawanCHAMAR AND MUSAHAR TOLA
408Kaimur (Bhabua)DurgawatiCHEHARIYAGarhwaCHAMAR TOLA
409Kaimur (Bhabua)DurgawatiCHEHARIYAGarhwaGOPINATHPUR CHAMAR TOLA
410Kaimur (Bhabua)DurgawatiDUMARIKabilaspurCHAMAR AND MUSAHAR TOLA
411Kaimur (Bhabua)DurgawatiKALYANPURFirozpurCHAMAR TOLA
412Kaimur (Bhabua)DurgawatiKALYANPURGimhiyanDHOBI TOLA
413Kaimur (Bhabua)DurgawatiCHEHARIYAKasthariCHAMAR TOLA
414Kaimur (Bhabua)DurgawatiSAWATHSawathMUSAHAR, CHAMAR TOLA
415Kaimur (Bhabua)DurgawatiSAWATHDahiyawanCHAMAR TOLA
416Kaimur (Bhabua)DurgawatiSAWATHDarauliCHAMAR TOLA
417Kaimur (Bhabua)DurgawatiSAWATHDahlaDOM, MESTAR TOLA
418Kaimur (Bhabua)DurgawatiAWAHRIYAChogaraCHAMAR TOLA
419Kaimur (Bhabua)DurgawatiAWAHRIYAJanarjanpurCHAMAR, DOM AND MUSAHAR TOLA
420Kaimur (Bhabua)DurgawatiAWAHRIYAAnwarhiyaCHAMAR, DHOBI AND MUSAHAR TOLA
421Kaimur (Bhabua)DurgawatiAWAHRIYASonawanCHAMAR TOLA
422Kaimur (Bhabua)DurgawatiAWAHRIYASarangpurCHAMAR TOLA
423Kaimur (Bhabua)DurgawatiKARNPURAKaranpuraAMBEDKAR TOLA
424Kaimur (Bhabua)DurgawatiKARNPURAKaranpuraPIPARA RAVIDAS TOLA
425Kaimur (Bhabua)DurgawatiKARNPURADirkhiliMUSAHAR TOLA
426Kaimur (Bhabua)DurgawatiKARNPURAVillageKALWARIYA TOLA
427Kaimur (Bhabua)DurgawatiSAWATHVillageCHAMAR TOLA
428Kaimur (Bhabua)ChandBIURIBiuriCHAMAR TOLA
429Kaimur (Bhabua)ChandBIURISilautaCHAMAR TOLA
430Kaimur (Bhabua)ChandBIURINarayanpurCHAMAR TOLA
431Kaimur (Bhabua)ChandBIURITikaraCHAMAR TOLA
432Kaimur (Bhabua)ChandBIURIShivCHAMAR TOLA
433Kaimur (Bhabua)ChandBIURIKishunpuraCHAMAR TOLA
434Kaimur (Bhabua)ChandBIURINaubantCHAMAR TOLA
435Kaimur (Bhabua)ChandBIURINaukataCHAMAR TOLA
436Kaimur (Bhabua)ChandBIURINaukataPaswan tola
437Kaimur (Bhabua)ChandKUDDIChanosCHAMAR TOLA
438Kaimur (Bhabua)ChandKUDDIBarahniDHOBI TOLA
439Kaimur (Bhabua)ChandKUDDIKharantiCHAMAR TOLA
440Kaimur (Bhabua)ChandKUDDIPauraCHAMAR TOLA
441Kaimur (Bhabua)ChandKUDDISenduraCHAMAR TOLA
442Kaimur (Bhabua)ChandKUDDIDuguthuaCHAMAR TOLA
443Kaimur (Bhabua)ChandKUDDISalaunjaCHAMAR TOLA
444Kaimur (Bhabua)ChandDULAHIVillageCHAMAR TOLA
445Kaimur (Bhabua)ChandKUDDIBhaluhariCHAMAR TOLA
446Kaimur (Bhabua)ChandKUDDIKuddiCHAMAR, DHOBI AND MUSAHAR TOLA
447Kaimur (Bhabua)ChandGOINBhataniCHAMAR TOLA
448Kaimur (Bhabua)ChandGOINGoinCHAMAR TOLA
449Kaimur (Bhabua)ChandGOINJiganaCHAMAR TOLA
450Kaimur (Bhabua)ChandGOINSihoriaCHAMAR TOLA
451Kaimur (Bhabua)ChandCHANDBheriCHAMAR AND DOM TOLA
452Kaimur (Bhabua)ChandGOINAuraiyaCHAMAR TOLA
453Kaimur (Bhabua)ChandGOINMajhgainCHAMAR TOLA
454Kaimur (Bhabua)ChandGOINBhewarCHAMAR TOLA
455Kaimur (Bhabua)ChandGOINDhobaha Purab PattiCHAMAR TOLA
456Kaimur (Bhabua)ChandPARHIAkauniCHAMAR AND DHOBI TOLA
457Kaimur (Bhabua)ChandPARHIBabhniawanCHAMAR TOLA
458Kaimur (Bhabua)ChandPARHIParhiCHAMAR TOLA
459Kaimur (Bhabua)ChandCHANDChandCHAMAR AND DOM TOLA
460Kaimur (Bhabua)ChandCHANDJhajhaniCHAMAR AND NAT TOLA
461Kaimur (Bhabua)ChandCHANDKonahraCHAMAR TOLA
462Kaimur (Bhabua)ChandSIRHIRAKurhnuCHAMAR AND DOM TOLA
463Kaimur (Bhabua)ChandLOHDANIchawanCHAMAR TOLA
464Kaimur (Bhabua)ChandLOHDANDiwaneDOM TOLA
465Kaimur (Bhabua)ChandLOHDANPahraichaMUSAHAR TOLA
466Kaimur (Bhabua)ChandLOHDANMohammadpurMUSAHAR TOLA
467Kaimur (Bhabua)ChandSIRHIRABharuhiyaCHAMAR TOLA
468Kaimur (Bhabua)ChandSIRHIRASirihraCHAMAR AND MUSAHAR TOLA
469Kaimur (Bhabua)ChandPARHIAlipurCHAMAR TOLA
470Kaimur (Bhabua)ChandSIRHIRAVillageCHAMAR AND DOM TOLA
471Kaimur (Bhabua)ChandSIRHIRAAilae PatnaCHAMAR TOLA
472Kaimur (Bhabua)ChandPARHIBahaduraCHAMAR TOLA
473Kaimur (Bhabua)ChandPARHIBaghiCHAMAR TOLA
474Kaimur (Bhabua)ChandSHIWRAMPURDigghiCHAMAR TOLA
475Kaimur (Bhabua)ChandSHIWRAMPURSehaCHAMAR TOLA
476Kaimur (Bhabua)ChandPARHIRampur PathraCHAMAR TOLA
477Kaimur (Bhabua)ChandPARHIRampur PathraRAMPUR CHAMAR TOLA
478Kaimur (Bhabua)ChandPARHIKaraundiaCHAMAR TOLA
479Kaimur (Bhabua)ChandPARHIChandaCHAMAR TOLA
480Kaimur (Bhabua)ChandSHIWRAMPURPateriCHAMAR AND DOM TOLA
481Kaimur (Bhabua)ChandSHIWRAMPURPateriBIJULIYA CHAMAR AND DOM TOLA
482Kaimur (Bhabua)ChandSHIWRAMPURJamalpurCHAMAR TOLA
483Kaimur (Bhabua)ChandSHIWRAMPURDugauliCHAMAR TOLA
484Kaimur (Bhabua)ChandSHIWRAMPURShiwrampurCHAMAR AND MUSAHAR TOLA
485Kaimur (Bhabua)ChandSHIWRAMPURJagdishpurCHAMAR TOLA
486Kaimur (Bhabua)ChandSHIWRAMPURKotaCHAMAR TOLA
487Kaimur (Bhabua)ChandSHIWRAMPURKharanti KhurdCHAMAR TOLA
488Kaimur (Bhabua)ChandBHARARI KALAKharauliCHAMAR TOLA
489Kaimur (Bhabua)ChandBHARARI KALAMutmuriaCHAMAR TOLA
490Kaimur (Bhabua)ChandBHARARI KALABasahaCHAMAR TOLA
491Kaimur (Bhabua)ChandBHARARI KALADharhuaCHAMAR TOLA
492Kaimur (Bhabua)ChandBHARARI KALAChhotki BharariCHAMAR TOLA
493Kaimur (Bhabua)ChandSOUKHARAPatesarCHAMAR TOLA
494Kaimur (Bhabua)ChandSOUKHARAPatesarPASWAN TOLA
495Kaimur (Bhabua)ChandSOUKHARAPatesarPatesar
496Kaimur (Bhabua)ChandSOUKHARASaukharaCHAMAR AND PASWAN TOLA
497Kaimur (Bhabua)ChandLOHDANBheladihCHAMAR TOLA
498Kaimur (Bhabua)ChandSOUKHARASurhaCHAMAR, DHOBI AND PASWAN TOLA
499Kaimur (Bhabua)ChandSOUKHARAHamirpurMUSAHAR AND PASWAN TOLA
500Kaimur (Bhabua)ChandSOUKHARASongarCHAMAR AND PASWAN TOLA
501Kaimur (Bhabua)ChandBHARARI KALABharari KalanCHAMAR AND DOM TOLA
502Kaimur (Bhabua)ChandLOHDANLohdanCHAMAR TOLA
503Kaimur (Bhabua)ChandLOHDANLohdanKHANIYA CHAMAR TOLA
504Kaimur (Bhabua)ChandLOHDANHansrewCHAMAR TOLA
505Kaimur (Bhabua)ChandLOHDANNauanCHAMAR TOLA
506Kaimur (Bhabua)ChandLOHDANKekrhaCHAMAR TOLA
507Kaimur (Bhabua)ChandCHANDKilniCHAMAR TOLA
508Kaimur (Bhabua)ChandCHANDPipariaCHAMAR AND DHOBI TOLA
509Kaimur (Bhabua)ChandCHANDBaghailaCHAMAR AND DHOBI TOLA
510Kaimur (Bhabua)ChandCHAURIBairiDOM TOLA
511Kaimur (Bhabua)ChandCHAURIChauriCHAMAR AND DHOBI TOLA
512Kaimur (Bhabua)ChandCHAURIGohuwanCHAMAR TOLA
513Kaimur (Bhabua)ChandCHAURIGohuwanDHOBI TOLA
514Kaimur (Bhabua)ChandDULAHIMorawaCHAMAR TOLA
515Kaimur (Bhabua)ChandDULAHIKutbanpurCHAMAR TOLA
516Kaimur (Bhabua)ChandDULAHIDulahiCHAMAR TOLA
517Kaimur (Bhabua)ChandCHAURIAmawanMUSAHAR AND CHAMAR TOLA
518Kaimur (Bhabua)ChandCHAURIBarhariaCHAMAR AND DHOBI TOLA
519Kaimur (Bhabua)ChandCHAURIKesariCHAMAR TOLA
520Kaimur (Bhabua)ChandCHAURIKalauraCHAMAR TOLA
521Kaimur (Bhabua)ChandCHAURIBararhiCHAMAR TOLA
522Kaimur (Bhabua)ChandDULAHILedariCHAMAR AND DHOBI TOLA
523Kaimur (Bhabua)ChandDULAHIBahuaraCHAMAR AND DHOBI TOLA
524Kaimur (Bhabua)ChandDULAHISonaoCHAMAR AND DHOBI TOLA
525Kaimur (Bhabua)ChainpurBADHAUNAKoindiCHAMAR, MESTAR AND DHOBI TOLA
526Kaimur (Bhabua)ChainpurBADHAUNAGhantiCHAMAR AND DOM TOLA
527Kaimur (Bhabua)ChainpurRAMGARHRamgarhRAJBHAR, MUSAHAR AND GOND TOLA
528Kaimur (Bhabua)ChainpurDUMARKONBhagandaCHAMAR TOLA
529Kaimur (Bhabua)ChainpurRAMGARHBhagandaCHAMAR TOLA
530Kaimur (Bhabua)ChainpurRAMGARHIsmailpurCHAMAR AND RAJBHAR TOLA
531Kaimur (Bhabua)ChainpurRAMGARHHargawanCHAMAR AND BIND TOLA
532Kaimur (Bhabua)ChainpurRAMGARHRamauliCHAMAR AND PANDEY TOLA
533Kaimur (Bhabua)ChainpurNANDGAWANVillageCHAMAR TOLA
534Kaimur (Bhabua)ChainpurRAMGARHVillageCHAMAR AND YADAV TOLA
535Kaimur (Bhabua)ChainpurBADHAUNANeuraCHAMAR TOLA
536Kaimur (Bhabua)ChainpurBADHAUNABarhaunaCHAMAR, DOM AND MUSAHAR TOLA
537Kaimur (Bhabua)ChainpurBADHAUNAKharantiCHAMAR AND MUSAHAR TOLA
538Kaimur (Bhabua)ChainpurBADHAUNADih BhujainaCHAMAR, MUSAHAR AND DOM TOLA
539Kaimur (Bhabua)ChainpurBADHAUNAVillageDUBEYPUR MUSAHAR TOLA
540Kaimur (Bhabua)ChainpurBADHAUNARaghubir GarhCHAMAR, MUSAHAR, PASI AND DHOBI TOLA
541Kaimur (Bhabua)ChainpurMAJHUIKakrikundiCHAMAR AND PASI TOLA
542Kaimur (Bhabua)ChainpurMAJHUIBardihaCHAMAR, MUSAHAR AND PASI TOLA
543Kaimur (Bhabua)ChainpurMERHDharahraCHAMAR TOLA
544Kaimur (Bhabua)ChainpurMERHDihaCHAMAR TOLA
545Kaimur (Bhabua)ChainpurMERHLakhmanpurCHAMAR TOLA
546Kaimur (Bhabua)ChainpurMADURNANandnaCHAMAR, DHOBI AND DOM TOLA
547Kaimur (Bhabua)ChainpurMERHNiranjanpurCHAMAR TOLA
548Kaimur (Bhabua)ChainpurMERHTenauraCHAMAR TOLA
549Kaimur (Bhabua)ChainpurMERHMerhCHAMAR, DHOBI AND DOM TOLA
550Kaimur (Bhabua)ChainpurMERHMohammadpurCHAMAR TOLA
551Kaimur (Bhabua)ChainpurMAJHUIChitarhiCHAMAR AND DHOBI TOLA
552Kaimur (Bhabua)ChainpurMAJHUIParbatpurAMBEDKAR TOLA
553Kaimur (Bhabua)ChainpurMAJHUISanaboDHOBI TOLA
554Kaimur (Bhabua)ChainpurMAJHUIShiwapurKANSHIRAM TOLA
555Kaimur (Bhabua)ChainpurMAJHUIKalyanipurCHAMAR TOLA
556Kaimur (Bhabua)ChainpurUDAIRAMPURLohraMUSAHAR TOLA
557Kaimur (Bhabua)ChainpurMAJHUIMajhuiAMBEDKAR TOLA
558Kaimur (Bhabua)ChainpurUDAIRAMPURUdai RampurBHAISAHAT RAVIDAS TOLA
559Kaimur (Bhabua)ChainpurUDAIRAMPURUdai RampurDHOBI TOLA
560Kaimur (Bhabua)ChainpurMADURNAMadurniChamar tola
561Kaimur (Bhabua)ChainpurMADURNAShahpurMUSAHAR TOLA
562Kaimur (Bhabua)ChainpurMADURNASirsiCHAMAR, DHOBI AND MUSAHAR TOLA
563Kaimur (Bhabua)ChainpurMADURNAMadurnaCHAMAR, DHOBI AND MUSAHAR TOLA
564Kaimur (Bhabua)ChainpurHATASarpaniCHAMAR TOLA
565Kaimur (Bhabua)ChainpurHATAHataCHAMAR, PASI, DHOBI AND HALKHOR TOLA
566Kaimur (Bhabua)ChainpurHATASaraiyaCHAMAR TOLA
567Kaimur (Bhabua)ChainpurAMAWANTiwaiDHOBI TOLA AND CHAMAR TOLA
568Kaimur (Bhabua)ChainpurAMAWANLodipurCHAMAR TOLA
569Kaimur (Bhabua)ChainpurAMAWANKharigawanRAVIDAS TOLA
570Kaimur (Bhabua)ChainpurHATAAwnkharaCHAMAR AND MUSAHAR TOLA
571Kaimur (Bhabua)ChainpurSIKANDARPURSikandarpurCHAMAR, DHOBI, GOND AND PASI TOLA
572Kaimur (Bhabua)ChainpurSIKANDARPURMasoi KhurdCHAMAR TOLA
573Kaimur (Bhabua)ChainpurSIKANDARPURMasoi KhurdBABURAHAN
574Kaimur (Bhabua)ChainpurSIKANDARPURMasoi KhurdPHULWARIYA
575Kaimur (Bhabua)ChainpurSIKANDARPURMasoi KhurdRAMPUR
576Kaimur (Bhabua)ChainpurSIKANDARPURGangapurCHAMAR TOLA
577Kaimur (Bhabua)ChainpurSIKANDARPURBhagwatipurCHAMAR TOLA
578Kaimur (Bhabua)ChainpurAMAWANAmawanAMBEDKAR TOLA AND DHOBI TOLA
579Kaimur (Bhabua)ChainpurSIRBITSirbitCHAMAR TOLA
580Kaimur (Bhabua)ChainpurSIRBITSirbitMUSAHAR TOLA
581Kaimur (Bhabua)ChainpurSIRBITRupinCHAMAR TOLA
582Kaimur (Bhabua)ChainpurSIRBITMasoinCHAMAR TOLA
583Kaimur (Bhabua)ChainpurSIRBITMasoinPASI TOLA
584Kaimur (Bhabua)ChainpurSIRBITKurainCHAMAR TOLA
585Kaimur (Bhabua)ChainpurSIRBITKurainDHOBI TOLA
586Kaimur (Bhabua)ChainpurKARJAWNKarjavCHAMAR TOLA
587Kaimur (Bhabua)ChainpurKARJAWNKarjiCHAMAR TOLA
588Kaimur (Bhabua)ChainpurISIYAMadraCHAMAR TOLA
589Kaimur (Bhabua)ChainpurISIYADeuaCHAMAR TOLA
590Kaimur (Bhabua)ChainpurKARJAWNSonbarsaCHAMAR TOLA
591Kaimur (Bhabua)ChainpurKARJAWNArailPASWAN AND MUSAHAR TOLA
592Kaimur (Bhabua)ChainpurKARJAWNChauthiPASWAN TOLA
593Kaimur (Bhabua)ChainpurISIYAIsiaCHAMAR TOLA
594Kaimur (Bhabua)ChainpurISIYABararhiCHAMAR TOLA
595Kaimur (Bhabua)ChainpurISIYAFakhrabadCHAMAR TOLA
596Kaimur (Bhabua)ChainpurBIUR MANPURManpurCHAMAR TOLA
597Kaimur (Bhabua)ChainpurBIUR MANPURMuriCHAMAR TOLA
598Kaimur (Bhabua)ChainpurBIUR MANPURMuriDHOBI TOLA
599Kaimur (Bhabua)ChainpurBIUR MANPURMuriPaswan tola
600Kaimur (Bhabua)ChainpurBIUR MANPURBiurCHAMAR TOLA
601Kaimur (Bhabua)ChainpurBIUR MANPURBiurPASI TOLA
602Kaimur (Bhabua)ChainpurBIUR MANPURBiurDHOBI TOLA
603Kaimur (Bhabua)ChainpurBIUR MANPURBiurHALKHOR TOLA
604Kaimur (Bhabua)ChainpurBIUR MANPURBiurPaswan tola
605Kaimur (Bhabua)ChainpurJAGARIYANBiddiRAVIDAS TOLA
606Kaimur (Bhabua)ChainpurSIKANDARPURParsotimpurGOND TOLA
607Kaimur (Bhabua)ChainpurJAGARIYANBhualpurDOM TOLA
608Kaimur (Bhabua)ChainpurMADURNABari TakiaCHAMAR TOLA
609Kaimur (Bhabua)ChainpurCHAINPURMaliksarayCHAMAR, HALKHOR AND MUSAHAR TOLA
610Kaimur (Bhabua)ChainpurCHAINPURChainpurCHAMAR, PASI AND HALKHOR
611Kaimur (Bhabua)ChainpurUDAIRAMPURNaugharaCHAMAR AND MUSAHAR TOLA
612Kaimur (Bhabua)ChainpurUDAIRAMPURKharauraRAVIDAS TOLA
613Kaimur (Bhabua)ChainpurUDAIRAMPURIsapurRAVIDAS TOLA
614Kaimur (Bhabua)ChainpurUDAIRAMPURSherpurRAVIDAS ANS DHOBI TOLA
615Kaimur (Bhabua)ChainpurNANDGAWANNandgawanCHAMAR AND MUSAHAR TOLA
616Kaimur (Bhabua)ChainpurNANDGAWANSohawalRAJAK TOLA
617Kaimur (Bhabua)ChainpurNANDGAWANRupa PattiCHAMAR TOLA
618Kaimur (Bhabua)ChainpurNANDGAWANDamodarpurRAJAK AND MUSAHAR TOLA
619Kaimur (Bhabua)ChainpurCHAINPURPahladpurCHAMAR TOLA
620Kaimur (Bhabua)ChainpurJAGARIYANJagariaRAVIDAS TOLA
621Kaimur (Bhabua)ChainpurJAGARIYANSherpurRAJAK TOLA
622Kaimur (Bhabua)ChainpurJAGARIYANDulahraRAVIDAS TOLA
623Kaimur (Bhabua)ChainpurKARJAWNVillageCHAMAR TOLA
624Kaimur (Bhabua)ChainpurJAGARIYANKewaRAVIDAS TOLA
625Kaimur (Bhabua)ChainpurNANDGAWANMahulaCHAMAR TOLA
626Kaimur (Bhabua)ChainpurNANDGAWANBauraiCHHOTA CHAMAR TOLA
627Kaimur (Bhabua)ChainpurNANDGAWANBauraiBADA CHAMAR TOLA
628Kaimur (Bhabua)ChainpurNANDGAWANGangudihCHAMAR TOLA
629Kaimur (Bhabua)ChainpurNANDGAWANKhoradihCHAMAR TOLA
630Kaimur (Bhabua)ChainpurNANDGAWANParsiaCHAMAR AND MUSAHAR TOLA
631Kaimur (Bhabua)ChainpurISIYAVillageCHAMAR TOLA
632Kaimur (Bhabua)ChainpurJAGARIYANBirnaRAVIDAS TOLA
633Kaimur (Bhabua)ChainpurJAGARIYANKaraundiaRAVIDAS TOLA
634Kaimur (Bhabua)ChainpurRAMGARHMajhganwanCHAMAR AND YADAV TOLA
635Kaimur (Bhabua)ChainpurRAMGARHBhaluburanMUSAHAR AND RAJBHAR TOLA
636Kaimur (Bhabua)ChainpurRAMGARHKarkatgarhMUSAHAR, CHAMAR AND KHARWAR TOLA
637Kaimur (Bhabua)ChainpurRAMGARHGosaraKHARVAR TOLA
638Kaimur (Bhabua)ChainpurDUMARKONKamhariaCHAMAR AND MUSAHAR TOLA
639Kaimur (Bhabua)ChainpurDUMARKONJhariaCHAMAR AND MUSAHAR TOLA
640Kaimur (Bhabua)ChainpurDUMARKONMahuliCHAMAR TOLA
641Kaimur (Bhabua)ChainpurDUMARKONMasaniMUSAHAR TOLA
642Kaimur (Bhabua)ChainpurDUMARKONDumarkonCHAMAR AND DOM TOLA
643Kaimur (Bhabua)ChainpurDUMARKONHarsotiMUSAHAR TOLA
644Kaimur (Bhabua)ChainpurDUMARKONSemraCHAMAR AND MUSAHAR TOLA
645Kaimur (Bhabua)BhabuaMANIHARINibiCHAMAR TOLA
646Kaimur (Bhabua)BhabuaMANIHARIBithwarCHAMAR TOLA
647Kaimur (Bhabua)BhabuaMANIHARIKhanawanCHAMAR AND DHOBI TOLA
648Kaimur (Bhabua)BhabuaMANIHARIKatraCHAMAR TOLA
649Kaimur (Bhabua)BhabuaMANIHARIBurhwaliaCHAMAR AND DHOBI TOLA
650Kaimur (Bhabua)BhabuaMANIHARIManihariCHAMAR TOLA
651Kaimur (Bhabua)BhabuaRUP PURGoraipurDHOBI TOLA
652Kaimur (Bhabua)BhabuaRUP PURHariharpurCHAMAR TOLA
653Kaimur (Bhabua)BhabuaRUP PURHariharpurDHOBI TOLA
654Kaimur (Bhabua)BhabuaRUP PURRuppurCHAMAR TOLA
655Kaimur (Bhabua)BhabuaRUP PURRuppurDHOBI TOLA
656Kaimur (Bhabua)BhabuaRUP PURShahpurCHAMAR TOLA
657Kaimur (Bhabua)BhabuaRUP PURRampurCHAMAR AND PASI TOLA
658Kaimur (Bhabua)BhabuaRATWARMirchawanCHAMAR TOLA
659Kaimur (Bhabua)BhabuaRUIYADarauliCHAMAR AND MUSAHAR TOLA
660Kaimur (Bhabua)BhabuaKOHARIKohariCHAMAR AND DHOBI TOLA
661Kaimur (Bhabua)BhabuaDUMRAITHKhairaCHAMAR TOLA
662Kaimur (Bhabua)BhabuaDUMRAITHDenawanCHAMAR AND DOM TOLA
663Kaimur (Bhabua)BhabuaRUP PURJigniCHAMAR TOLA
664Kaimur (Bhabua)BhabuaRUP PURJigniDHOBI TOLA
665Kaimur (Bhabua)BhabuaDUMRAITHDumraithMUSAHAR TOLA
666Kaimur (Bhabua)BhabuaDUMRAITHNaktaulCHAMAR AND MUSAHAR TOLA
667Kaimur (Bhabua)BhabuaKOHARIBhadariCHAMAR AND DHOBI TOLA
668Kaimur (Bhabua)BhabuaKOHARINarawanCHAMAR TOLA
669Kaimur (Bhabua)BhabuaDUMRAITHMamhanCHAMAR TOLA
670Kaimur (Bhabua)BhabuaDUMRAITHVillageCHAMAR TOLA
671Kaimur (Bhabua)BhabuaDUMRAITHAuraiya DeiCHAMAR TOLA
672Kaimur (Bhabua)BhabuaKOHARIDabrahiyaCHAMAR AND DHOBI TOLA
673Kaimur (Bhabua)BhabuaKOHARIJamuawanCHAMAR AND DHOBI TOLA
674Kaimur (Bhabua)BhabuaKURASANMahsuaCHAMAR TOLA
675Kaimur (Bhabua)BhabuaKURASANSarewaCHAMAR TOLA
676Kaimur (Bhabua)BhabuaKURASANDewarji KhurdCHAMAR TOLA
677Kaimur (Bhabua)BhabuaKURASANDewarji KalanCHAMAR AND DHOBI TOLA
678Kaimur (Bhabua)BhabuaKURASANNonraCHAMAR TOLA
679Kaimur (Bhabua)BhabuaKURASANKurasanCHAMAR, DHOBI AND MUSAHAR TOLA
680Kaimur (Bhabua)BhabuaKURASANKurasanSANSARIPUR NORTH TOLA
681Kaimur (Bhabua)BhabuaKURASANUphraurliaCHAMAR TOLA
682Kaimur (Bhabua)BhabuaBETARIBetriCHAMAR AND DOM TOLA
683Kaimur (Bhabua)BhabuaBETARIBetriMUSAHAR AND DHOBI TOLA
684Kaimur (Bhabua)BhabuaMOKARIMokriEAST MOHALLA CHAMAR TOLA
685Kaimur (Bhabua)BhabuaMOKARIMokriSOUTH MOHALLA CHAMAR TOLA
686Kaimur (Bhabua)BhabuaMOKARIMokriSOUTH MOHALLA MUSAHAR TOLA
687Kaimur (Bhabua)BhabuaMOKARIMokriDHOBI TOLA
688Kaimur (Bhabua)BhabuaDUMDUMPalkaCHAMAR TOLA
689Kaimur (Bhabua)BhabuaDUMDUMGorhanCHAMAR AND DHOBI TOLA
690Kaimur (Bhabua)BhabuaDUMDUMDharhanianCHAMAR TOLA
691Kaimur (Bhabua)BhabuaDUMDUMDumdumCHAMAR AND DOM TOLA
692Kaimur (Bhabua)BhabuaSIOSiuCHAMAR, DHOBI AND MUSAHAR TOLA
693Kaimur (Bhabua)BhabuaSIOShiw PattiCHAMAR TOLA
694Kaimur (Bhabua)BhabuaSIOSaithaCHAMAR, DHOBI AND DOM TOLA
695Kaimur (Bhabua)BhabuaMIU-SUKHARIPURSemariaDHOBI TOLA
696Kaimur (Bhabua)BhabuaMIU-SUKHARIPURShiwpurCHAMAR TOLA
697Kaimur (Bhabua)BhabuaMIU-SUKHARIPURSijhwaCHAMAR TOLA
698Kaimur (Bhabua)BhabuaMIU-SUKHARIPURBhokhraMUSAHAR TOLA
699Kaimur (Bhabua)BhabuaMIU-SUKHARIPURSapnautiaCHAMAR AND PASI TOLA
700Kaimur (Bhabua)BhabuaMAHUARIKarmanCHAMAR, PASI AND DHOBI TOLA
701Kaimur (Bhabua)BhabuaMAHUARIKarmanCHAMAR, PASI AND DHOBI TOLA
702Kaimur (Bhabua)BhabuaMAHUARIGhurde DehraCHAMAR TOLA
703Kaimur (Bhabua)BhabuaMAHUARIGhurde DehraCHAMAR TOLA
704Kaimur (Bhabua)BhabuaMAHUARIHarnatanrCHAMAR AND PASI TOLA
705Kaimur (Bhabua)BhabuaMAHUARIHarnatanrCHAMAR AND PASI TOLA
706Kaimur (Bhabua)BhabuaMAHUARIAmarhiCHAMAR AND GOND TOLA
707Kaimur (Bhabua)BhabuaMAHUARIAmarhiCHAMAR AND GOND TOLA
708Kaimur (Bhabua)BhabuaSIOJadupurCHAMAR TOLA
709Kaimur (Bhabua)BhabuaSIOKukrarhCHAMAR AND DHOBI TOLA
710Kaimur (Bhabua)BhabuaMAHUARISekhwaMUSAHAR TOLA
711Kaimur (Bhabua)BhabuaMAHUARISekhwaMUSAHAR TOLA
712Kaimur (Bhabua)BhabuaBAHUANKhairaCHAMAR TOLA
713Kaimur (Bhabua)BhabuaSIOSilautaCHAMAR AND DHOBI TOLA
714Kaimur (Bhabua)BhabuaBAHUANKoriCHAMAR TOLA
715Kaimur (Bhabua)BhabuaBAHUANMadhupurCHAMAR TOLA
716Kaimur (Bhabua)BhabuaSIKATHIBaburaCHAMAR, PASI AND HALKHOR TOLA
717Kaimur (Bhabua)BhabuaAKHALASHPURIkhlaspurAMBEDKAR TOLA
718Kaimur (Bhabua)BhabuaSIKATHISikthiCHAMAR AND DHOBI TOLA
719Kaimur (Bhabua)BhabuaSIKATHIBhekasCHAMAR TOLA
720Kaimur (Bhabua)BhabuaAKHALASHPURSemariaNEW BASTI MUSAHAR TOLA
721Kaimur (Bhabua)BhabuaBETARIDatiawanCHAMAR AND DHOBI TOLA
722Kaimur (Bhabua)BhabuaBETARIKawarCHAMAR AND PASI TOLA
723Kaimur (Bhabua)BhabuaBETARIKawarDOM AND DHOBI TOLA
724Kaimur (Bhabua)BhabuaSIKATHIAkriCHAMAR AND DHOBI TOLA
725Kaimur (Bhabua)BhabuaKURASANShiwpuraCHAMAR TOLA
726Kaimur (Bhabua)BhabuaKURASANNaua JhotiCHAMAR TOLA
727Kaimur (Bhabua)BhabuaKOHARIDaridihCHAMAR TOLA
728Kaimur (Bhabua)BhabuaRUIYARuiyaCHAMAR AND DHOBI TOLA
729Kaimur (Bhabua)BhabuaRUIYADumriCHAMAR AND MUSAHAR TOLA
730Kaimur (Bhabua)BhabuaRUIYAKunjCHAMAR AND MESTAR TOLA
731Kaimur (Bhabua)BhabuaSIKATHIChandoraiyaCHAMAR TOLA
732Kaimur (Bhabua)BhabuaRUIYAKolaunjCHAMAR TOLA
733Kaimur (Bhabua)BhabuaSIKATHIBaheriCHAMAR TOLA
734Kaimur (Bhabua)BhabuaDIHARASemariaCHAMAR AND NAT TOLA
735Kaimur (Bhabua)BhabuaRUIYASilriCHAMAR TOLA
736Kaimur (Bhabua)BhabuaRATWARBarigawanCHAMAR TOLA
737Kaimur (Bhabua)BhabuaRATWARBirbhanpurCHAMAR TOLA
738Kaimur (Bhabua)BhabuaDIHARABharigawanCHAMAR TOLA
739Kaimur (Bhabua)BhabuaRATWARKusdihraCHAMAR TOLA
740Kaimur (Bhabua)BhabuaRATWARDalippurMUSAHAR TOLA
741Kaimur (Bhabua)BhabuaRATWARShiwpurCHAMAR TOLA
742Kaimur (Bhabua)BhabuaRATWARRatwarCHAMAR AND DHOBI TOLA
743Kaimur (Bhabua)BhabuaRATWARKishunpuraCHAMAR TOLA
744Kaimur (Bhabua)BhabuaDIHARASondihraCHAMAR TOLA
745Kaimur (Bhabua)BhabuaDIHARABareCHAMAR, DHOBI AND DOM TOLA
746Kaimur (Bhabua)BhabuaDIHARADihraCHAMAR AND DHOBI TOLA
747Kaimur (Bhabua)BhabuaBAHUANParasiaCHAMAR TOLA
748Kaimur (Bhabua)BhabuaBAHUANJhigridehraCHAMAR TOLA
749Kaimur (Bhabua)BhabuaBAHUANSikthiujariDHOBI TOLA
750Kaimur (Bhabua)BhabuaBAHUANKamtaCHAMAR TOLA
751Kaimur (Bhabua)BhabuaDIHARAItarhiCHAMAR, DHOBI AND MUSAHAR TOLA
752Kaimur (Bhabua)BhabuaDIHARAMachiawanCHAMAR, MUSAHAR, DHOBI AND DOM TOLA
753Kaimur (Bhabua)BhabuaDIHARATiaraghatPASI TOLA
754Kaimur (Bhabua)BhabuaDIHARAAsrarhiCHAMAR TOLA
755Kaimur (Bhabua)BhabuaKAITHIPanchiCHAMAR TOLA
756Kaimur (Bhabua)BhabuaKAITHIKaithiCHAMTOL, MUSHAR TOLA
757Kaimur (Bhabua)BhabuaKAITHIKhanethiCHAMAR TOLA
758Kaimur (Bhabua)BhabuaBAHUANBhainslotCHAMAR TOLA
759Kaimur (Bhabua)BhabuaBAHUANBahuwanCHAMAR TOLA
760Kaimur (Bhabua)BhabuaBAHUANBahuwanDHOBI TOLA
761Kaimur (Bhabua)BhabuaMIRIABaheraCHAMAR AND DHOBI TOLA
762Kaimur (Bhabua)BhabuaMIRIANarayanpurCHAMAR TOLA
763Kaimur (Bhabua)BhabuaKAITHIParmalpurCHAMTOL, NUT BASTI
764Kaimur (Bhabua)BhabuaMIRIARampurPASI TOLA
765Kaimur (Bhabua)BhabuaMIRIAMiriaCHAMAR AND DHOBI TOLA
766Kaimur (Bhabua)BhabuaMIRIAChhotkakirCHAMAR AND PASI TOLA
767Kaimur (Bhabua)BhabuaMIRIABarkakirCHAMAR, DHOBI AND PASI TOLA
768Kaimur (Bhabua)BhabuaMIRIATamarhCHAMAR TOLA
769Kaimur (Bhabua)BhabuaMIRIATamarhiPASI, NAT AND PASI TOLA
770Kaimur (Bhabua)BhabuaSONAHANSonhanCHAMAR AND DHOBI TOLA
771Kaimur (Bhabua)BhabuaMAHUARIBarahuliCHAMAR TOLA
772Kaimur (Bhabua)BhabuaMAHUARIBarahuliCHAMAR TOLA
773Kaimur (Bhabua)BhabuaMAHUARIDhonrhiCHAMAR TOLA
774Kaimur (Bhabua)BhabuaMAHUARIDhonrhiCHAMAR TOLA
775Kaimur (Bhabua)BhabuaMIU-SUKHARIPURNimiCHAMAR TOLA
776Kaimur (Bhabua)BhabuaSONAHANManikpurCHAMAR TOLA
777Kaimur (Bhabua)BhabuaJAGEBARAWNHarlaCHAMAR TOLA
778Kaimur (Bhabua)BhabuaJAGEBARAWNRehiCHAMAR TOLA
779Kaimur (Bhabua)BhabuaJAGEBARAWNJage BarawanCHAMAR AND DHOBI TOLA
780Kaimur (Bhabua)BhabuaJAGEBARAWNKhurmabadCHAMAR TOLA
781Kaimur (Bhabua)BhabuaJAGEBARAWNKaraundiCHAMAR AND DHOBI TOLA
782Kaimur (Bhabua)BhabuaJAGEBARAWNKukurhiCHAMAR TOLA
783Kaimur (Bhabua)BhabuaSONAHANKawaiCHAMAR TOLA
784Kaimur (Bhabua)BhabuaSONAHANWadarCHAMAR AND DHOBI TOLA
785Kaimur (Bhabua)BhabuaSONAHANWadarCHIRAEYA TAND MUSAHAR TOAL
786Kaimur (Bhabua)BhabuaJAGEBARAWNBelarhiCHAMAR TOLA
787Kaimur (Bhabua)BhabuaMAHUATMahuatMAHUAT
788Kaimur (Bhabua)BhabuaMAHUATMadanpuraMADANPURA
789Kaimur (Bhabua)BhabuaMAHUATEkauniEKAUNI
790Kaimur (Bhabua)BhabuaSONAHANBarka KajharDHOBI TOLA
791Kaimur (Bhabua)BhabuaMAHUATPianPIAN
792Kaimur (Bhabua)BhabuaMAHUATSandalpurSANDALPUR
793Kaimur (Bhabua)BhabuaMAHUATAmrhaAMRHA
794Kaimur (Bhabua)BhabuaMAHUATSemariaSEMARIA
795Kaimur (Bhabua)BhabuaMAHUATPokharaPOKHARA
796Kaimur (Bhabua)BhabuaMAHUATChitarhiCHITARHI
797Kaimur (Bhabua)BhabuaMAHUATVillageCHHOTKA DARWAN
798Kaimur (Bhabua)BhabuaMAHUATBarka DanrowanBADKA DARNWAN
799Kaimur (Bhabua)BhabuaMAHUATParasrampurPARASRAMPUR
800Kaimur (Bhabua)BhabuaMIU-SUKHARIPURMiun SukharipurCHAMAR AND DHOBI TOLA
801Kaimur (Bhabua)BhabuaMIU-SUKHARIPURMiun SukharipurSUKHARIPUR
802Kaimur (Bhabua)BhabuaMIU-SUKHARIPURRudarwar KalanCHAMAR AND DHOBI TOLA
803Kaimur (Bhabua)BhabuaMIU-SUKHARIPURRudarwar KalanBHIKHAMPURA
804Kaimur (Bhabua)BhabuaMIU-SUKHARIPURNawagawanCHAMAR AND DHOBI TOLA
805Kaimur (Bhabua)BhabuaMIU-SUKHARIPURSemraCHAMAR TOLA
806Kaimur (Bhabua)BhabuaMIU-SUKHARIPURDharwarCHAMAR TOLA
807Kaimur (Bhabua)RampurBARKAGAWANGamhariaGAMHARIYA
808Kaimur (Bhabua)RampurBARKAGAWANPatnaPATNA
809Kaimur (Bhabua)RampurBARKAGAWANKargainKARGAIN
810Kaimur (Bhabua)RampurBARKAGAWANBarkagawanBARKAGAWAN
811Kaimur (Bhabua)RampurBARKAGAWANNawadihNAWADIH
812Kaimur (Bhabua)RampurBARKAGAWANKukurhaKUKURHA
813Kaimur (Bhabua)RampurKURARIThiloinTHILOIN
814Kaimur (Bhabua)RampurKURARIDubauliDUBAULI
815Kaimur (Bhabua)RampurKURARISiswarSISWAR
816Kaimur (Bhabua)RampurKURARITenuaTENUA
817Kaimur (Bhabua)RampurKURARIDhaupokharDHAUPOKHAR
818Kaimur (Bhabua)RampurKURARIKurariKURARI
819Kaimur (Bhabua)RampurJALALPURPaliPALI
820Kaimur (Bhabua)RampurJALALPURJalalpurJALALPUR
821Kaimur (Bhabua)RampurJALALPURBhaluhanBHALUHAN
822Kaimur (Bhabua)RampurJALALPURLilliLILLI
823Kaimur (Bhabua)RampurBARKAGAWANDamodarpurDAMODARPUR
824Kaimur (Bhabua)RampurJALALPURGangapurGANGAPUR
825Kaimur (Bhabua)RampurBARKAGAWANTetihanTETIHAN
826Kaimur (Bhabua)RampurBELAWANAkorhiAKORHI
827Kaimur (Bhabua)RampurBELAWANItawanITAWAN
828Kaimur (Bhabua)RampurBELAWANSonaraSONARA
829Kaimur (Bhabua)RampurBELAWANKaraundaKARAUNDA
830Kaimur (Bhabua)RampurBELAWANBelawanBELAON
831Kaimur (Bhabua)RampurJALALPURRampurRAMPUR
832Kaimur (Bhabua)RampurPASAINBasuhariBASUHARI
833Kaimur (Bhabua)RampurBARKAGAWANChamariawanCHAMARIAWAN
834Kaimur (Bhabua)RampurPASAINEkauniEKAUNI
835Kaimur (Bhabua)RampurPASAINMadhopurMADHOPUR
836Kaimur (Bhabua)RampurPASAINMaidanr KhurdMAIDANR KHURD
837Kaimur (Bhabua)RampurPASAINPasainPASAIN
838Kaimur (Bhabua)RampurPASAINNirbispurNIRBISPUR
839Kaimur (Bhabua)RampurPASAINKhajuraKHAJURA+SARAIYAN+RAMPUR
840Kaimur (Bhabua)RampurPASAINBichhiyaBICHHIYA
841Kaimur (Bhabua)RampurKHARENDATarawanTARAWAN
842Kaimur (Bhabua)RampurKHARENDAKharendaKHARENDA
843Kaimur (Bhabua)RampurKHARENDABhoreanBHOREYAN
844Kaimur (Bhabua)RampurKHARENDAPunawanPUNAWAN
845Kaimur (Bhabua)RampurKHARENDAHarjipurHARJIPUR
846Kaimur (Bhabua)RampurKHARENDAVillageCHANAKI
847Kaimur (Bhabua)RampurKHARENDAHunadariHUNDARI
848Kaimur (Bhabua)RampurKHARENDAUchanarUCHINAR
849Kaimur (Bhabua)RampurBELAWANPanapurPANAPUR
850Kaimur (Bhabua)RampurBELAWANNauhattaNAUHATTA
851Kaimur (Bhabua)RampurKHARENDAHundaraHUNDARA KHURD+
852Kaimur (Bhabua)RampurSABARBaheriBAHERI
853Kaimur (Bhabua)RampurJALALPURLohandiLOHANDI
854Kaimur (Bhabua)RampurJALALPURThakurhatTHAKURAHAT
855Kaimur (Bhabua)RampurJALALPURBijraBijra
856Kaimur (Bhabua)RampurSABARSawarSAWAR
857Kaimur (Bhabua)RampurJALALPURBazidpurBAZIPUR
858Kaimur (Bhabua)RampurSABARJhaliJHALI
859Kaimur (Bhabua)RampurPASAINMajhiawanMAJHIAWAN
860Kaimur (Bhabua)RampurSABARMajhiawanMAJHIAWAN
861Kaimur (Bhabua)RampurAMAWANBarliBARLI
862Kaimur (Bhabua)RampurAMAWANMaraichaMARAICHA
863Kaimur (Bhabua)RampurAMAWANArnawanAMAON
864Kaimur (Bhabua)RampurAMAWANDiyariDIYARI
865Kaimur (Bhabua)RampurAMAWANLakhandahiLAKHANDAHI
866Kaimur (Bhabua)RampurAMAWANLewaLAWA
867Kaimur (Bhabua)RampurAMAWANAdmapurADMAPUR
868Kaimur (Bhabua)RampurAMAWANBarawanBICHHIBANDH
869Kaimur (Bhabua)RampurAMAWANBarawanBARAWAN
870Kaimur (Bhabua)RampurBHITARI BANDHBhitribandhBHITARIBANDH
871Kaimur (Bhabua)BhagwanpurKASHRShivpur PadmadehriCHAMAR AND DHOBI TOLA
872Kaimur (Bhabua)BhagwanpurMOKARAMOraCHAMAR AND DHOBI TOLA
873Kaimur (Bhabua)BhagwanpurKASHRKatkaraCHAMAR AND MUSAHAR TOLA
874Kaimur (Bhabua)BhagwanpurRAMGARHKunrwaMusahar
875Kaimur (Bhabua)BhagwanpurMOKARAMGhosaCHAMAR TOLA
876Kaimur (Bhabua)BhagwanpurMOKARAMKasturi SaraiPASI TOLA
877Kaimur (Bhabua)BhagwanpurMOKARAMDubauliCHAMAR TOLA
878Kaimur (Bhabua)BhagwanpurMOKARAMKhairaCHAMAR TOLA
879Kaimur (Bhabua)BhagwanpurMOKARAMSinghiCHAMAR TOLA
880Kaimur (Bhabua)BhagwanpurPAHARIAChorghatiaCHAMAR TOLA
881Kaimur (Bhabua)BhagwanpurSARAIYAUmapurCHAMAR, GOND AND MUSAHAR TOLA
882Kaimur (Bhabua)BhagwanpurSARAIYADhangarhaCHAMAR TOLA
883Kaimur (Bhabua)BhagwanpurTORIToriCHAMAR, PASI AND MUSAHAR TOLA
884Kaimur (Bhabua)BhagwanpurTORIToriBABHANI CHAMAR TOLA
885Kaimur (Bhabua)BhagwanpurTORIDesarnaMUSAHAR TOLA
886Kaimur (Bhabua)BhagwanpurTORIKishunapurMUSAHAR AND PASI TOLA
887Kaimur (Bhabua)BhagwanpurTORIRadha khanrCHAMAR TOLA
888Kaimur (Bhabua)BhagwanpurTORIBasantpurCHAMAR TOLA
889Kaimur (Bhabua)BhagwanpurTORIReghiyaCHAMAR TOLA
890Kaimur (Bhabua)BhagwanpurTORINadulaCHAMAR TOLA
891Kaimur (Bhabua)BhagwanpurTORIUrgawanCHAMAR TOLA
892Kaimur (Bhabua)BhagwanpurJAITPURBhatauliaCHAMAR TOLA
893Kaimur (Bhabua)BhagwanpurBHAGWANPURNimianCHAMAR TOLA
894Kaimur (Bhabua)BhagwanpurMOKARAMTenduaCHAMAR TOLA
895Kaimur (Bhabua)BhagwanpurKASHRKathaura KhamariCHAMAR TOLA
896Kaimur (Bhabua)BhagwanpurKASHRDullahpurCHAMAR TOLA
897Kaimur (Bhabua)BhagwanpurMOKARAMSabai KundiCHAMAR AND DHOBI TOLA
898Kaimur (Bhabua)BhagwanpurMOKARAMDebraDedra
899Kaimur (Bhabua)BhagwanpurMOKARAMDebraDedra
900Kaimur (Bhabua)BhagwanpurKASHRBahuriCHAMAR TOLA
901Kaimur (Bhabua)BhagwanpurKASHRParariCHAMAR AND NAT TOLA
902Kaimur (Bhabua)BhagwanpurKASHRTekraCHAMAR TOLA
903Kaimur (Bhabua)BhagwanpurKASHRTekraDHOBI TOLA
904Kaimur (Bhabua)BhagwanpurPARHAUTIUrgainCHAMAR TOLA
905Kaimur (Bhabua)BhagwanpurKASHRPihraCHAMAR AND DHOBI TOLA
906Kaimur (Bhabua)BhagwanpurKASHRMirchiCHAMAR TOLA
907Kaimur (Bhabua)BhagwanpurKASHRKaserCHAMAR, DOM AND DHOBI TOLA
908Kaimur (Bhabua)BhagwanpurKASHRJalaibarCHAMAR TOLA
909Kaimur (Bhabua)BhagwanpurBHAGWANPURRajpurCHAMAR TOLA
910Kaimur (Bhabua)BhagwanpurPARHAUTIUrgainDHOBI AND PASWAN TOLA
911Kaimur (Bhabua)BhagwanpurPARHAUTIMehandwarDUSADH TOLA
912Kaimur (Bhabua)BhagwanpurPARHAUTIGobrachhCHAMAR TOLA
913Kaimur (Bhabua)BhagwanpurPARHAUTIParhautiCHAMAR, DHOBI AND PASWAN TOLA
914Kaimur (Bhabua)BhagwanpurBHAGWANPURParmalpurCHAMAR TOLA
915Kaimur (Bhabua)BhagwanpurBHAGWANPURManikpurCHAMAR TOLA
916Kaimur (Bhabua)BhagwanpurBHAGWANPURKhiriCHAMAR TOLA
917Kaimur (Bhabua)BhagwanpurBHAGWANPURBhagwanpurCHAMAR, MUSAHAR, DHOBI AND PASI TOLA
918Kaimur (Bhabua)BhagwanpurSARAIYAMasahiCHAMAR, GOND AND PASI TOLA
919Kaimur (Bhabua)BhagwanpurSARAIYASaraiyaCHAMAR, GOND AND DHOBI TOLA
920Kaimur (Bhabua)BhagwanpurPAHARIAGauraCHAMAR TOLA
921Kaimur (Bhabua)BhagwanpurPAHARIAPahariaCHAMAR AND PASI TOLA
922Kaimur (Bhabua)BhagwanpurPAHARIAShahpurCHAMAR TOLA
923Kaimur (Bhabua)BhagwanpurPAHARIANibiMUSAHAR TOLA
924Kaimur (Bhabua)BhagwanpurPAHARIADiha KalanCHAMAR TOLA
925Kaimur (Bhabua)BhagwanpurPAHARIAAusanCHAMAR TOLA
926Kaimur (Bhabua)BhagwanpurPARHAUTIBhairapurCHAMAR TOLA
927Kaimur (Bhabua)BhagwanpurPARHAUTIAkorhiCHAMAR TOLA
928Kaimur (Bhabua)BhagwanpurPARHAUTIWalipurCHAMAR TOLA
929Kaimur (Bhabua)BhagwanpurMOKARAMDadraDedra
930Kaimur (Bhabua)BhagwanpurPARHAUTIDadraCHAMAR TOLA
931Kaimur (Bhabua)BhagwanpurPARHAUTIKochariCHAMAR AND PASWAN TOLA
932Kaimur (Bhabua)BhagwanpurPARHAUTIKusdehraCHAMAR, DUSADH AND DHOBI TOLA
933Kaimur (Bhabua)BhagwanpurMOKARAMMokaram Purab PattiSUNDH CHAMAR, MUSAHAR AND DHOBI TOLA
934Kaimur (Bhabua)BhagwanpurMOKARAMMokaram Pachhim PattiCHAMAR TOLA
935Kaimur (Bhabua)BhagwanpurMOKARAMMajhiyawanCHAMAR TOLA
936Kaimur (Bhabua)BhagwanpurTORIDawanpurCHAMAR TOLA
937Kaimur (Bhabua)BhagwanpurJAITPURBakharhandhCHAMAR TOLA
938Kaimur (Bhabua)BhagwanpurJAITPURKinarcholaCHAMAR TOLA
939Kaimur (Bhabua)BhagwanpurJAITPURJaitpur KalanCHAMAR, DOM AND DHOBI TOLA
940Kaimur (Bhabua)BhagwanpurRAMGARHKunrwaMusahar
941Kaimur (Bhabua)BhagwanpurJAITPURRamawatpurCHAMAR AND MUSAHAR TOLA
942Kaimur (Bhabua)BhagwanpurJAITPURKhardihaCHAMAR TOLA
943Kaimur (Bhabua)BhagwanpurJAITPURBuchaMUSAHAR TOLA
944Kaimur (Bhabua)BhagwanpurJAITPURAmarpurMUSAHAR TOLA
945Kaimur (Bhabua)BhagwanpurJAITPURDharchaliCHAMAR AND MUSAHAR TOLA
946Kaimur (Bhabua)BhagwanpurJAITPURNaugarh Pachhim PattiCHAMAR, PASI AND DHOBI TOLA
947Kaimur (Bhabua)BhagwanpurJAITPURNaugarh Purab PattiCHAMAR TOLA
948Kaimur (Bhabua)BhagwanpurRAMGARHMakrikhohMUSAHAR TOLA
949Kaimur (Bhabua)BhagwanpurRAMGARHRamgarhCHAMAR, DHOBI, PASI AND MUSAHAR TOLA
950Kaimur (Bhabua)BhagwanpurRAMGARHRamgarhSAJHAULI CHAMAR TOLA
951Kaimur (Bhabua)BhagwanpurRAMGARHKunrwaMusahar
952Kaimur (Bhabua)BhagwanpurRAMGARHBajardihwaCHAMAR TOLA
953Kaimur (Bhabua)BhagwanpurRAMGARHParariCHAMAR, MUSAHAR AND PASI TOLA
954Kaimur (Bhabua)BhagwanpurRAMGARHChuanCHAMAR AND MUSAHAR TOLA
955Kaimur (Bhabua)BhagwanpurRAMGARHBhurkuraMUSAHAR TOLA
956Kaimur (Bhabua)AdhauraBARWAN KALANBarwan KalanCHAMAR TOLA
957Kaimur (Bhabua)AdhauraBARWAN KALANBarwan KhurdCHAMAR AND MUSAHAR TOLA
958Kaimur (Bhabua)AdhauraBARWAN KALANSarwandagCHAMAR TOLA
959Kaimur (Bhabua)AdhauraBARWAN KALANKharki KhurdCHAMAR TOLA
960Kaimur (Bhabua)AdhauraJAMUNINARTalaCHAMAR TOLA
961Kaimur (Bhabua)AdhauraJAMUNINARDaharCHAMAR, DOM AND DHOBI TOLA
962Kaimur (Bhabua)AdhauraJAMUNINARMunrehraCHAMAR TOLA
963Kaimur (Bhabua)AdhauraJAMUNINARJamuninarCHAMAR AND DOM TOLA
964Kaimur (Bhabua)AdhauraDIGHARAmahraCHAMAR TOLA
965Kaimur (Bhabua)AdhauraDIGHARKhatkhariCHAMAR TOLA
966Kaimur (Bhabua)AdhauraDIGHARDumarkonCHAMAR TOLA
967Kaimur (Bhabua)AdhauraDIGHARDigharCHAMAR TOLA
968Kaimur (Bhabua)AdhauraDIGHARKham KalanCHAMAR AND MUSAHAR TOLA
969Kaimur (Bhabua)AdhauraKOLHUAPiparaCHAMAR AND MUSAHAR TOLA
970Kaimur (Bhabua)AdhauraKOLHUAGamhariaCHAMAR AND MUSAHAR TOLA
971Kaimur (Bhabua)AdhauraBARWAN KALANBargaon KalanCHAMAR TOLA
972Kaimur (Bhabua)AdhauraBARWAN KALANBargaon KalanBINVA NAGAR CHAMAR TOLA
973Kaimur (Bhabua)AdhauraKOLHUAGarakeAMAON TAND CHAMAR TOLA
974Kaimur (Bhabua)AdhauraKOLHUASikarwarCHAMAR TOLA
975Kaimur (Bhabua)AdhauraKOLHUASikariCHAMAR AND NAT TOLA
976Kaimur (Bhabua)AdhauraBABHNI KALAHarbhogCHAMAR TOLA
977Kaimur (Bhabua)AdhauraBABHNI KALALewaDHOBI TOLA
978Kaimur (Bhabua)AdhauraBABHNI KALAMarapaCHAMAR TOLA
979Kaimur (Bhabua)AdhauraBABHNI KALABabhani KalanCHAMAR TOLA
980Kaimur (Bhabua)AdhauraBABHNI KALARautaCHAMAR TOLA
981Kaimur (Bhabua)AdhauraBABHNI KALAPatparCHAMAR TOLA
982Kaimur (Bhabua)AdhauraCHAINPURAChanpuraAMBEDKAR TOLA
983Kaimur (Bhabua)AdhauraADHAURAAdhauraDOM TOLA
984Kaimur (Bhabua)AdhauraADHAURAAdhauraCHAMAR TOLA
985Kaimur (Bhabua)AdhauraADHAURAAdhauraMUSAHAR TOLA
986Kaimur (Bhabua)AdhauraADHAURABardihaCHAMAR TOLA
987Kaimur (Bhabua)AdhauraBARWAN KALANChorpanianMUSAHAR TOLA
988Kaimur (Bhabua)AdhauraADHAURABandhaCHAMAR TOLA
989Kaimur (Bhabua)AdhauraCHAINPURABhuiphorCHAMAR AND MUSAHAR TOLA
990Kaimur (Bhabua)AdhauraATHANGuluADIVASI TOLA
991Kaimur (Bhabua)AdhauraCHAINPURALohraCHAMAR TOLA
992Kaimur (Bhabua)AdhauraATHANDughaNAUKA TOLA
993Kaimur (Bhabua)AdhauraATHANOldagCHAMAR TOLA
994Kaimur (Bhabua)AdhauraSARKIDumurkaCHAMAR TOLA
995Kaimur (Bhabua)AdhauraSARKISanrakiTURIYA AND CHAMAR TOLA
996Kaimur (Bhabua)AdhauraSARKIParwaniaTURIYA TOLA
997Kaimur (Bhabua)AdhauraSARODAGSarodagAMBEDKAR AND TURIYA TOLA
998Kaimur (Bhabua)AdhauraKOLHUAKolhuaCHAMAR AND DHOBI TOLA
999Kaimur (Bhabua)AdhauraSARODAGBandhaTURIYA AND MUSAHAR TOLA
1000Kaimur (Bhabua)AdhauraSARODAGSohdagCHAMAR TOLA
1001Kaimur (Bhabua)AdhauraSARODAGKhukhumanCHAMAR TOLA
List of District | List of Block | List of Panchayat | List of Village | List of Tola
Phone : (0612) 2215110 Toll Free-18003456345 (24x7) | Designed & Developed By Bihar Mahadalit Vikas Mission