List of Tola : Saharsa


SL District Block Panchayat/Nagar Village/Ward Tola
1SaharsaNauhattaHATIDeokaMUSHAR TOLA
2SaharsaNauhattaHATIKaithwarWARD 07 RAM TOLA
3SaharsaNauhattaHATIMurlipurWARD 09 RAM TOLA
4SaharsaNauhattaHATIKathwar AraziWARD 05 RAM TOLA
5SaharsaNauhattaHATIBarahiWARD 15 MALLIK TOLA
6SaharsaNauhattaHATIBarahiWARD 16 RAM TOLA
7SaharsaNauhattaKASHIMPURKasimpurRAM TOLA
8SaharsaNauhattaKASHIMPURDumraNORTH MUSHAR TOLA
9SaharsaNauhattaKASHIMPURDumraSOUTH MUSHAR TOLA
10SaharsaNauhattaKASHIMPURParkhotimpurMUSHAR TOLA
11SaharsaNauhattaKASHIMPURParkhotimpurRAM TOLA
12SaharsaNauhattaKEDLIKadli pattiRAM TOLA
13SaharsaNauhattaKASHIMPURTikpuli Chak Khuti BadhMUSHAR TOLA
14SaharsaNauhattaKASHIMPURDharampurMUSHAR TOLA
15SaharsaNauhattaKASHIMPURHempurRAM TOLA
16SaharsaNauhattaNAUHATTA EASTBargaonRAM TOLA WARD 1
17SaharsaNauhattaNAUHATTA EASTBargaonSAHIDI RAM TOLA WARD 2
18SaharsaNauhattaNAUHATTA EASTBargaonMALLIK TOLA WARD 4
19SaharsaNauhattaNAUHATTA EASTBargaon AraziANGREJIPAR MUSHAR TOLA
20SaharsaNauhattaNAUHATTA EASTBargaon AraziBHATTARAHI MUSHAR TOLA
21SaharsaNauhattaNAUHATTA EASTNauhattaMUSHAR TOLA WARD 10
22SaharsaNauhattaNAUHATTA EASTNauhattaKHADIYAHI MUSHAR TOLA
23SaharsaNauhattaNAUHATTA EASTNauhattaPIPARAHI MUSHAR TOLA
24SaharsaNauhattaNAUHATTA EASTNauhattaRAM NAGAR BHARNA RAM TOLA
25SaharsaNauhattaNAUHATTA WESTNauhattaBALWA, RAM TOLA WARD 06
26SaharsaNauhattaNAUHATTA WESTNauhattaBALWA, RAM TOLA WARD 04
27SaharsaNauhattaNAUHATTA WESTNauhattaGOURPARA, RAM TOLA WARD 01
28SaharsaNauhattaNAUHATTA WESTNauhattaGOPIPUR, HALKHOR TOLA WARD 11
29SaharsaNauhattaNAUHATTA WESTNauhattaRAM TOLA WARD 17
30SaharsaNauhattaNAUHATTA WESTNauhattaRAM TOLA WARD 14
31SaharsaNauhattaNAUHATTA EASTNauhattaMUSHARNIYAN MUSHAR TOLA
32SaharsaNauhattaNAUHATTA EASTNauhattaHANUMAN NAGAR SANTHALI TOLA
33SaharsaNauhattaNAUHATTA EASTNauhattaNAYA NAGAR SANTHALI TOLA
34SaharsaNauhattaKEDLIAsnahi PattiRAM TOLA
35SaharsaNauhattaKEDLIRampurRAM TOLA
36SaharsaNauhattaKEDLIRampurMusahar tola Ward 08
37SaharsaNauhattaKEDLIRampurMusahar tola Ward 08
38SaharsaNauhattaKEDLIRampurMusahar tola Ward 08
39SaharsaNauhattaHATIBariariNORTH MUSHAR TOLA & SOUTH MUSHAR TOLA
40SaharsaNauhattaBAKUNIAPartahaWARD 08 RAM TOLA
41SaharsaNauhattaBAKUNIAPartahaWARD 09 MUSHAR TOLA
42SaharsaNauhattaBAKUNIAPartahaWARD 10 MUSHAR TOLA
43SaharsaNauhattaBAKUNIAPartahaWARD 09 RAM TOLA
44SaharsaNauhattaBAKUNIAPartahaWARD 13 MUSHARI TOLA
45SaharsaNauhattaBAKUNIABakauniaWARD 01 MUSHAR TOLA
46SaharsaNauhattaBAKUNIABakauniaWARD 02 MUSHAR TOLA
47SaharsaNauhattaBAKUNIABakauniaWARD 04 MUSHAR TOLA
48SaharsaNauhattaBAKUNIABakauniaWARD 07 MUSHAR TOLA
49SaharsaNauhattaBAKUNIABakauniaWARD 03 RAJAK TOLA
50SaharsaNauhattaBAKUNIABakauniaWARD 05 RAM TOLA
51SaharsaNauhattaDARHARBarharaRAM TOLA WARD NO- 02
52SaharsaNauhattaKEDLIChhataunRAJAK & RAM TOLA
53SaharsaNauhattaKEDLIPaliarpurMALLIK TOLA
54SaharsaNauhattaKEDLIPaliarpurMUSHAR TOLA
55SaharsaNauhattaSHAHPURShahpurMUSHAR TOLA WARD NO- 6,7
56SaharsaNauhattaSHAHPURShahpurPASI TOLA WARD NO - 7,8
57SaharsaNauhattaSHAHPURShahpurRAM TOLA WARD NO- 1,2
58SaharsaNauhattaDARHARDarharCHHARAPATTI, RAM TOLA WARD NO- 01
59SaharsaNauhattaDARHARDarharRAM TOLA WARD NO- 11
60SaharsaNauhattaDARHARDarharRAM NAGAR, MUSHAR TOLA WARD NO- 12
61SaharsaNauhattaDARHARDarharSHITLI, MUSHAR TOLA WARD NO- 13
62SaharsaNauhattaNAULABhelahiRAM TOLA
63SaharsaNauhattaNAULAGarhia LohirMUSHARI TOLA
64SaharsaNauhattaMOHANPURBhakuaRAJAK TOLA
65SaharsaNauhattaMOHANPURMohammadpurMUSHAR TOLA
66SaharsaNauhattaMOHANPURGarhiaRAJAK TOLA
67SaharsaNauhattaMOHANPURKumhrauliRAM TOLA
68SaharsaNauhattaMOHANPURMohanpurRAM TOLA
69SaharsaNauhattaMOHANPURMohanpurRAJAK TOLA
70SaharsaNauhattaKHARKA TELWAKharhatelwaMUSHAR TOLA WARD 07
71SaharsaNauhattaKHARKA TELWAKharhatelwaRAM TOLA WARD 05
72SaharsaNauhattaKHARKA TELWAKharhatelwaRAJAK TOLA WARD 04
73SaharsaNauhattaKHARKA TELWAKharhatelwaCHAHI MUSHAR TOLA WARD 08
74SaharsaNauhattaKHARKA TELWAKharhatelwaBRAHMAN TOLI MUSHAR TOLA WARD 02
75SaharsaNauhattaKHARKA TELWAKharhatelwaRAMNAGAR BHARNA MUSHAR TOLA
76SaharsaNauhattaKHARKA TELWAKharhatelwaRAMNAGAR BHARNA RAM TOLA
77SaharsaNauhattaKHARKA TELWAKharhatelwaRAMNAGAR BHARNA DAS TOLA
78SaharsaNauhattaKHARKA TELWAKharhatelwaRAMNAGAR BHARNA PASI TOLA
79SaharsaNauhattaKHARKA TELWAKharhatelwaBHELAI BHARNA RAM TOLA
80SaharsaNauhattaKHARKA TELWAKharhatelwaBHELAI BHARNA DAS TOLA
81SaharsaNauhattaKHARKA TELWAAunira RamauliPASI TOLA WARD 10
82SaharsaNauhattaKHARKA TELWAAunira RamauliRAM TOLA WARD 10
83SaharsaNauhattaKHARKA TELWAAunira RamauliDIWRA DAS TOLA WARD 15
84SaharsaNauhattaKHARKA TELWAAunira RamauliDAS TOLA WARD 10
85SaharsaNauhattaKHARKA TELWAAunira RamauliDIWRA RAM TOLA WARD 15
86SaharsaNauhattaKHARKA TELWAAunira RamauliNAHAR BRAHMAN TOLI MUSHAR TOLA 02
87SaharsaNauhattaMOHANPUREnaetpurRAM TOLA
88SaharsaNauhattaMURADPURDharharaKHONH, MUSHAR & CHOUPAL TOLA, WARD NO-01
89SaharsaNauhattaMURADPURDharharaTARAHI, MUSHAR & SHARMA TOLA WARD NO-01
90SaharsaNauhattaMURADPURBaksuarRAM, PASI & SHARMA TOLA, WARD NO- 03
91SaharsaNauhattaMURADPURMurajpurRAM & SHARMA TOLA, WARD NO- 04
92SaharsaNauhattaMURADPURMurajpurRAJAK TOLA WARD NO- 06
93SaharsaNauhattaMURADPURMurajpurMUSHAR TOLA WARD NO- 10
94SaharsaNauhattaMURADPURMurajpurCHOUTARA, MUSHAR & RAM TOLA,WARD NO-12
95SaharsaNauhattaMURADPURMurajpurCHOUTARA, MUSHAR TOLA WARD NO-13
96SaharsaNauhattaCHANDRAINChandrainMUSHAR TOLA WARD NO-11
97SaharsaNauhattaCHANDRAINChandrainRAM TOLA WARD -12
98SaharsaNauhattaCHANDRAINChandrainJORI PUNARWAS MAHADALIT TOLA
99SaharsaNauhattaCHANDRAINChandrainJORI PUNARWAS RAM TOLA
100SaharsaNauhattaCHANDRAINChandrainKUNDAH PUNARWAS MAHADALIT TOLA
101SaharsaNauhattaCHANDRAINEkarhMAHADLIT TOLA WARD 01
102SaharsaNauhattaCHANDRAINEkarhKHONH MAHADALIT TOLA WARD 07
103SaharsaNauhattaNAULARasulpurMUSHARI TOLA(SOUTH AND NORTH), RAM TOLA
104SaharsaNauhattaSATTOURBirjainMUSHAR TOLA & RAM TOLA
105SaharsaNauhattaSATTOURNarainpurRAJAK TOLA & MUSHAR TOLA WARD 04
106SaharsaNauhattaSATTOURNarainpurRAM TOLA & MUSHAR TOLA WARD 03
107SaharsaNauhattaNAULALalpurHARIPUR, NAYANAGAR,LALPUR
108SaharsaNauhattaSATTOURSataurRAM TOLA
109SaharsaNauhattaSATTOURSataurBELHI MUSHAR TOLA
110SaharsaNauhattaSATTOURSataurPASWAN AND CHOPAL 08
111SaharsaNauhattaSATTOURSataurPASWAN AND CHOPAL 08
112SaharsaNauhattaSATTOURSataurPASAWAN CHOPAL TO.09
113SaharsaSatar KataiyaBARABaraSUKRATI SADA MUSAHARI TOLA
114SaharsaSatar KataiyaBARABaraSINGHWA MUSAHARI TOLA
115SaharsaSatar KataiyaBARABaraNARAYAN RISHIDEV MUSAHARI TOLA
116SaharsaSatar KataiyaBARABaraBARA UTTARWARI TOLA
117SaharsaSatar KataiyaBARABaraMAKESHWAR SADA MUSAHARI TOLA
118SaharsaSatar KataiyaBARABaraBARA RAM TOLA
119SaharsaSatar KataiyaBARABaraLALGANJ RAM TOLA
120SaharsaSatar KataiyaSIHOULSihaulPASI TOLA , WARD NO-01
121SaharsaSatar KataiyaSIHOULSihaulRAJAK TOLA , WARD NO-02
122SaharsaSatar KataiyaSIHOULSihaulRAM TOLA , WARD NO-03
123SaharsaSatar KataiyaSIHOULSihaulRAM TOLA ,WARD NO-04
124SaharsaSatar KataiyaSIHOULSihaulRAM TOLA , WARD NO-08
125SaharsaSatar KataiyaSIHOULSihaulMUSHARI & RAM TOLA , WARD NO-09
126SaharsaSatar KataiyaSIHOULSihaulMALIK TOLA , WARD-13
127SaharsaSatar KataiyaSIHOULSihaulMUSHARI TOLA ,WARD NO-14
128SaharsaSatar KataiyaSIHOULSihaulDAS TOLA WARD5 SIHOL
129SaharsaSatar KataiyaBIHRAGangaura BehraRAM TOLA BIHRA WARD NO-05
130SaharsaSatar KataiyaBIHRAGangaura BehraPASI TOLA BIHRA WARD NO-01
131SaharsaSatar KataiyaBIHRAGangaura BehraMUSHARI TOLA BIHRA WARD NO-02
132SaharsaSatar KataiyaBIHRAGangaura BehraRAM TOLA BIHRA,BELA WARD NO-14
133SaharsaSatar KataiyaBIHRAGangaura BehraRAJAK TOLA BIHRA WARD NO-09
134SaharsaSatar KataiyaBIHRAGangaura BehraGANGORA BIHRA WARD-8
135SaharsaSatar KataiyaBIHRAGangaura BehraPASWAN TOLA WARD-13
136SaharsaSatar KataiyaBIHRAGangaura BehraTATI TOLA B.G.15
137SaharsaSatar KataiyaBIHRAGangaura Behraबसिया घाट वार्
138SaharsaSatar KataiyaBIHRALaukahi(appertaining to)Ga.BraRAM TOLA LAUKAHI WARD NO-12
139SaharsaSatar KataiyaBISHANPURLachhminia(appertaining to)ga.RAM TOLA & RAJAK TOLA
140SaharsaSatar KataiyaBISHANPURBIshunpur(appertaining to)Ga.BRAM TOLA & RAJAK TOLA
141SaharsaSatar KataiyaBISHANPURBIshunpur(appertaining to)Ga.BRAM TOLA SARBAIRIYA
142SaharsaSatar KataiyaBISHANPURBIshunpur(appertaining to)Ga.Bपासवान टोला वा
143SaharsaSatar KataiyaBISHANPURBIshunpur(appertaining to)Ga.Bबरघुरा चौपाल ट
144SaharsaSatar KataiyaPATORIPatoriGANGORA MUSAHARI TOLA WARD-07
145SaharsaSatar KataiyaPATORIPatoriPATORI MUSAHARI TOLA WARD-05
146SaharsaSatar KataiyaPATORIPatoriPATORI PASI TOLA WARD-09,10
147SaharsaSatar KataiyaPATORIPatoriDHAIRKAR TOLA WARD-04
148SaharsaSatar KataiyaPANCHGACHHIYAPachgachhiaRAJAK TOLA WARD NO- 08
149SaharsaSatar KataiyaPANCHGACHHIYAPachgachhiaMUSHAR TOLA WARD NO- 03
150SaharsaSatar KataiyaPANCHGACHHIYAPachgachhiaRAM TOLA WARD NO- 03
151SaharsaSatar KataiyaPANCHGACHHIYAPachgachhiaNARAIY RAMPUR MUSHAR TOLA WARD NO- 01
152SaharsaSatar KataiyaBARAHSHERGandaulRAM TOLA
153SaharsaSatar KataiyaBARAHSHERBarahserRAM TOLA
154SaharsaSatar KataiyaBARAHSHERBarahserKUMRAHA GHAT
155SaharsaSatar KataiyaBARAHSHERBarahserDOURA GHAT
156SaharsaSatar KataiyaBARAHSHERBelaPASHCHIM BELA BAGOULI
157SaharsaSatar KataiyaBARAHSHERBelaPURAB BELA BAGROULI
158SaharsaSatar KataiyaPURIKHPurikhMushahari Tola
159SaharsaSatar KataiyaPURIKHPurikhMushari Tola
160SaharsaSatar KataiyaPURIKHPurikhRam tola ward 4
161SaharsaSatar KataiyaRAKIYAPipraSHARMA MUSHAR TOLA WARD NO- 01
162SaharsaSatar KataiyaRAKIYAPanidahaRAM TOLA WARD NO-09
163SaharsaSatar KataiyaRAKIYAMakunaRAM TOLA WARD NO-13
164SaharsaSatar KataiyaRAKIYARakeapattiRAKIYA MADHY MUSHAR TOLA WARD NO-04
165SaharsaSatar KataiyaRAKIYARakeapattiCHHATRAHI MUSHAR TOLA WARD NO-03
166SaharsaSatar KataiyaRAKIYARakeapattiGARERI RAM TOLA WARD NO- 03
167SaharsaSatar KataiyaRAKIYARakeapattiRAM TOLA WARD NO- 03
168SaharsaSatar KataiyaRAKIYARakeapattiRAILWAY DHALA RAM TOLA WARD NO-06
169SaharsaSatar KataiyaRAKIYARakeapattiMANKHAHI DAKSHIN MUSHAR TOLA WARD NO-08
170SaharsaSatar KataiyaRAKIYARakeapattiMANKHAHI UTTAR MUSHAR TOLA WARD NO-08
171SaharsaSatar KataiyaBIJALPURBijalpurUTTAR RAM TOLA
172SaharsaSatar KataiyaBIJALPURBijalpurDAKSHIN RAM TOLA
173SaharsaSatar KataiyaBIJALPURBijalpurKATAIYA, PASI TOLA
174SaharsaSatar KataiyaBIJALPURBijalpurKATAIYA, RAM TOLA UTTAR
175SaharsaSatar KataiyaBIJALPURBijalpurKATAIYA RAM TOLA DAKSHIN
176SaharsaSatar KataiyaBIJALPURBijalpurKATAIYA MALLIK TOLA
177SaharsaSatar KataiyaBIJALPURPadumpurGHINA UTTAR MUSHAR TOLA
178SaharsaSatar KataiyaBIJALPURPadumpurGHINA DAKHSIN MUSHAR TOLA
179SaharsaSatar KataiyaBIJALPURPadumpurRAM TOLA
180SaharsaSatar KataiyaSATTARSattarSATTAR GOATH WARD 01/02 RAM+RAJAK TOLA
181SaharsaSatar KataiyaSATTARSattarSIMRAHA SATTAR WARD 5 RAMTOLA
182SaharsaSatar KataiyaSATTARSattarCHHIPA SATTAR WARD 6RAM TOLA
183SaharsaSatar KataiyaSATTARSattarKHADIPUR WARD 9 RAM+RAJAK TOLA
184SaharsaSatar KataiyaSATTARSattarKHONHA PURBI WARD 11RAM TOLA
185SaharsaSatar KataiyaSATTARSattarKHONHA PASHIMI WARD 11 RAM TOLA
186SaharsaSatar KataiyaSATTARSattarMENHA PURBI MUSHAR +RAM TOLA WARD 15
187SaharsaSatar KataiyaSATTARSattarMENHA REHKA MUSHAR TOLA WARD 17
188SaharsaSatar KataiyaSATTARSattarSattar gonth
189SaharsaSatar KataiyaSATTARSattarMurbala Sharma tola
190SaharsaSatar KataiyaOKAHIUkahiDORMA, RAM TOLA
191SaharsaSatar KataiyaOKAHIUkahiDORMA, MUSHAR TOLA
192SaharsaSatar KataiyaOKAHIUkahiTELIYARI, RAJAK & MALLIK TOLA
193SaharsaSatar KataiyaBHELWANandlaliSUBEDAR RAM TOLA
194SaharsaSatar KataiyaBHELWANandlaliCHHOTELAL RAM TOLA
195SaharsaSatar KataiyaBHELWANandlaliRAJENDRA RAM TOLA
196SaharsaSatar KataiyaBHELWANandlaliVICKY RAM TOLA
197SaharsaSatar KataiyaBHELWANandlaliBHELWA, MUSHAR TOLA
198SaharsaSatar KataiyaBHELWANandlaliBHELWA, RAM TOLA
199SaharsaSatar KataiyaBHELWANandlaliBALUAHA, RAM TOLA
200SaharsaSatar KataiyaBISHANPURAranRAM TOLA & MALLIK TOLA
201SaharsaSatar KataiyaBISHANPURAranRAM TOLA
202SaharsaSatar KataiyaSHAHPURGobargarha urf jarsainGOBAR GARHA RAM TOLA
203SaharsaSatar KataiyaSHAHPURGobargarha urf jarsainJARSAIN RAM TOLA
204SaharsaSatar KataiyaSHAHPURGobargarha urf jarsainPASWAN TOLA 9
205SaharsaSatar KataiyaSHAHPURGobargarha urf jarsainTATI TOLA GOBARGADHA
206SaharsaSatar KataiyaOKAHISisaiRAM TOLA
207SaharsaSatar KataiyaSHAHPURAgwanpurPASI + RAM TOLA
208SaharsaSatar KataiyaPURIKHAgwanpurRam tola
209SaharsaSatar KataiyaPURIKHAgwanpurRam tola
210SaharsaSatar KataiyaSHAHPURShahpurMUSHAR + RAJAK TOLA
211SaharsaSatar KataiyaSHAHPURShahpurRAM TOLA
212SaharsaSatar KataiyaSHAHPURShahpurTATI TOLA SHAHPUR 04
213SaharsaSatar KataiyaSHAHPURHasa HakpurRAJAK + PASI TOLA
214SaharsaSatar KataiyaSHAHPURHasa HakpurHAKPARA RAM TOLA
215SaharsaMahishiTELHARPokharbhindaMAHADALIT TOLA WARD NO- 13
216SaharsaMahishiTELHARTelharMAHADALIT TOLA WARD NO- 08 & 09
217SaharsaMahishiTELHARTelbadhaMAHADALIT TOLA WARD NO- 14
218SaharsaMahishiMAHISARHOSarauniMAHADALIT TOLA WARD NO- 05
219SaharsaMahishiKUNDAHKundaliKUNDAH MAHADALIT TOLA WARD 03
220SaharsaMahishiKUNDAHKundaliKUNDAH RAM TOLA WARD 10
221SaharsaMahishiKUNDAHBaliaMUSHAR TOLA WARD 09
222SaharsaMahishiKUNDAHBaliaRAM TOLA WARD 07
223SaharsaMahishiBHELAHIBhelahi Kalan KhurdMUSAHRI TOLA
224SaharsaMahishiBHELAHIBhelahi Kalan KhurdRAM TOLA
225SaharsaMahishiBHELAHIBhelahi Kalan KhurdRAJAK TOLA
226SaharsaMahishiBHELAHIBhelahi Kalan KhurdPASI TOLA
227SaharsaMahishiVIRGAONBirgaonRAM TOLA WARD NO- 09
228SaharsaMahishiVIRGAONBirgaonMOHANPUR, RAM TOLA WARD NO- 05
229SaharsaMahishiVIRGAONBirgaonPasman Tola Ward 09
230SaharsaMahishiVIRGAONBirgaonPasman Tola Ward 09
231SaharsaMahishiBAGHWABahrampurGANDAUL TOLA BAHRAMPUR WARD N0-01
232SaharsaMahishiBAGHWAGaraulMUSAHARI TOLA GANDAUL WARD NO-02
233SaharsaMahishiBAGHWAGaraulCHAUPAL TOLA WARD NO-06
234SaharsaMahishiBAGHWAGaraulGARAUL PUNACH
235SaharsaMahishiBAGHWAGaraulGARAUL PUNACH 05
236SaharsaMahishiMANOVARJalaiJALAI TOLA
237SaharsaMahishiMANOVARJalaiROTI TOLA
238SaharsaMahishiMANOVARManaurMANAUR TOLA
239SaharsaMahishiMANOVARManaurJHAMTA TOLA
240SaharsaMahishiGHONGHEPURSahorwaMAHADALIT TOLA WARD NO- 05
241SaharsaMahishiGHONGHEPURSahorwaSakrthuwa
242SaharsaMahishiGHONGHEPURSahorwaSakrthuwa
243SaharsaMahishiGHONGHEPURSahorwaSakrthuwa
244SaharsaMahishiGHONGHEPURPanchbhindaMAHADALIT TOLA WARD NO- 04
245SaharsaMahishiTELWA WESTSamaniMAHADALIT TOLA WARD 06
246SaharsaMahishiTELWA WESTSamaniUSRAHI MAHADALIT TOLA WARD 04
247SaharsaMahishiTELWA WESTBhanthiMAHADALIT TOLA WARD 05
248SaharsaMahishiTELWA WESTNawadaMAHADALIT TOLA WARD 01
249SaharsaMahishiTELWA WESTNawadaKHORAWARATAR MAHADALIT TOLA WARD 03
250SaharsaMahishiBAGHWADumriDUMARI WARD NO-11
251SaharsaMahishiBAGHWADhapariAZIZ NAGAR DHAPARI WARD NO-10
252SaharsaMahishiTELWA EASTTelwaMAHESHPUR MUSAHARI TOLA WARD NO-02
253SaharsaMahishiTELWA EASTTelwaLILJA RAM TOLA WARD NO-06
254SaharsaMahishiTELWA EASTTelwaLILJA WARD NO-08
255SaharsaMahishiTELWA EASTTelwaSUGRAUL TOLA MUSAHARI WARD NO-10
256SaharsaMahishiTELWA WESTTelwaMAHADALIT TOLA WARD 11
257SaharsaMahishiTELWA WESTTelwaHULASDIH MAHADALIT TOLA WARD 14
258SaharsaMahishiAARA PATTIAraMURLI MAHADALLIT TOLA WARD NO- 05
259SaharsaMahishiAARA PATTIAraARA PATI, WARD NO- 8
260SaharsaMahishiAARA PATTIAraMURLI MUSHAR TOLA WARD NO- 06
261SaharsaMahishiAARA PATTIAraMURLI ARA PATI RAM TOLA WARD NO- 06
262SaharsaMahishiAARA PATTIAraKHAJURAHA TATMA TOLA WARD NO- 11
263SaharsaMahishiAARA PATTIAraKHAJURAHA TATMA TOLA WARD NO- 12
264SaharsaMahishiAARA PATTIArakhumahara ward no-3
265SaharsaMahishiAARA PATTIArakhumahara ward no-4
266SaharsaMahishiAARA PATTIThanwarTHANWAR MUSHAR TOLA WARD NO- 01
267SaharsaMahishiKUNDAHParanpurMAHADALIT TOLA WARD 06
268SaharsaMahishiKUNDAHSemarMAHADALIT TOLA WARD 08
269SaharsaMahishiMAHISARHOMahesrahoMAHADALIT TOLA WARD NO- 11
270SaharsaMahishiMAHISARHOParewaParewa
271SaharsaMahishiTELHARLohaurMAHADALIT TOLA WARD NO- 06 & 04
272SaharsaMahishiTELHARLohaurLAKHNI, MAHADALIT TOLA WARD NO- 01 & 02
273SaharsaMahishiPASTWARSapaitaMAHADALIT TOLA WARD NO- 05
274SaharsaMahishiPASTWARSapaitaSUNDAR WAN MAHADALIT TOLA WARD NO- 09
275SaharsaMahishiPASTWARSapaitaLAXMIPUR MAHADALIT TOLA WARD NO- 05
276SaharsaMahishiPASTWARSapaitaLAXMIPUR SITKI WARD NO- 13
277SaharsaMahishiPASTWARKandahaMAHADALIT TOLA WARD NO- 07
278SaharsaMahishiPASTWARKandahaMAHADALIT TOLA WARD NO- 08
279SaharsaMahishiPASTWARKandahaRAM TOLA WARD NO- 10
280SaharsaMahishiMAHISARHOTeghraBALWAHA PASI TOLA WARD NO- 12
281SaharsaMahishiMAHISARHOTeghraBALWAHA RAJAK TOLA WARD NO- 17
282SaharsaMahishiMAHISARHOTeghraMAHADALIT TOLA WARD NO- 18
283SaharsaMahishiMAHISHI SOUTHMahisiNAYA NAGAR, MUSHAR TOLA
284SaharsaMahishiMAHISHI NORTHMahisiRAM TOLA
285SaharsaMahishiMAHISHI NORTHMahisiGORHO GHAT
286SaharsaMahishiMAHISHI NORTHMahisiRAJAK TOLA
287SaharsaMahishiMAHISHI NORTHMahisiMUSHAR TOLA WEST
288SaharsaMahishiMAHISHI NORTHMahisiMUSHAR TOLA EAST
289SaharsaMahishiMAHISHI NORTHMahisiKOYLA STHAN
290SaharsaMahishiMAHISHI SOUTHJalkaurMAHPURA PUNARWAS,MUSHAR TOLA
291SaharsaMahishiMAHISHI SOUTHJalkaurMAHPURA PUNARWAS,RAM TOLA
292SaharsaMahishiMAHISHI SOUTHAksaurKOTHIYA, MUSHAR TOLA
293SaharsaMahishiBAGHWABaghwaBAGHWA PUNARWAS WARD NO-04
294SaharsaMahishiBAGHWABaghwaBAGHWA WARD NO-08
295SaharsaMahishiBAGHWABaghwaBAGHWA
296SaharsaMahishiBAGHWABaghwaBAGHWA 09
297SaharsaMahishiNAHARWARNaharwaMAHADALIT TOLA
298SaharsaMahishiNAHARWARMainaMAHADALIT TOLA
299SaharsaMahishiNAHARWARMaina AraziMAHADALIT TOLA
300SaharsaMahishiNAHARWARBaghaudMAHADALIT TOLA
301SaharsaMahishiNAHARWARBaghaudMAHADALIT TOLA
302SaharsaMahishiNAHARWARVillageMAHADALIT TOLA
303SaharsaMahishiAINAAina SohagpurMAHADALIT TOLA WARD 11
304SaharsaMahishiAINAAinaMAHADALIT TOLA WARD 10
305SaharsaMahishiAINAMangrauniMAHADALIT TOLA WARD 03
306SaharsaMahishiAINAKarharaMAHADALIT TOLA WARD 02
307SaharsaMahishiGHONGHEPURGhoghpurMAHADALIT TOLA WARD NO- 06
308SaharsaMahishiGHONGHEPURGhoghpurMAHADALIT TOLA WARD NO- 09
309SaharsaMahishiGHONGHEPURGhoghpurMAHADALIT TOLA WARD NO- 10
310SaharsaMahishiGHONGHEPURGhoghpurMAHADALIT TOLA WARD NO- 11
311SaharsaMahishiGHONGHEPURGhoghpurWARBIGHI MAHADALIT TOLA WARD NO- 12
312SaharsaMahishiGHONGHEPURGhoghpurBELDAWAR MAHADALIT TOLA WARD NO- 14
313SaharsaMahishiJHARAJharaMAHADALIT TOLA WARD NO- 03 & 05
314SaharsaMahishiJHARAJharaSORWA, WARD NO- 04
315SaharsaMahishiJHARAJharaNAWTOLIYA, WARD NO- 07
316SaharsaMahishiJHARASisaunaTIKOLWA, WARD NO- 10
317SaharsaMahishiJHARASisaunaMAHADALIT TOLA WARD NO- 08
318SaharsaMahishiJHARASisaunaKHEHNA, WARD NO- 11
319SaharsaMahishiJHARABihnaMAHADALIT TOLA WARD NO- 10
320SaharsaMahishiRAJANPURRajhanpurVINSHANPUR WAD N 06 AND 07
321SaharsaMahishiRAJANPURRajhanpurDHANOJ WAD N 03
322SaharsaMahishiRAJANPURRajhanpurRAMPUR PURNWAS WAD N 12
323SaharsaMahishiRAJANPURRajhanpurCHENPURIYA WAD N 01
324SaharsaMahishiRAJANPURRajhanpurRAKSHA WAD N09
325SaharsaMahishiRAJANPURRajhanpurRAJNPUR WAD 11
326SaharsaMahishiRAJANPURRajhanpurDHANOJ DHARMPUR WAD N 5
327SaharsaMahishiRAJANPURRajhanpurSIRSIYA DAW N 04
328SaharsaMahishiRAJANPURRajhanpurRAKTI WAD N02
329SaharsaMahishiRAJANPURRajhanpurKOHBARBA WAD 02
330SaharsaMahishiRAJANPURRajhanpurDAMGRI WAD N04
331SaharsaMahishiSIRWAR BIRWARBirwarMUSHAR TOLA WARD NO- 05
332SaharsaMahishiSIRWAR BIRWARBirwarSHARMA TOLA WARD NO- 05
333SaharsaMahishiSIRWAR BIRWARSirwarSHARMA TOLA WARD NO- 02
334SaharsaMahishiSIRWAR BIRWARSirwarRAM TOLA WARD NO- 09
335SaharsaMahishiSIRWAR BIRWARGamrahuSISONA, SHARMA TOLA WARD NO- 06
336SaharsaMahishiSIRWAR BIRWARNakauchMUSHAR TOLA WARD NO- 10
337SaharsaMahishiSIRWAR BIRWARGangauniSharma tola
338SaharsaMahishiSIRWAR BIRWARBijwarGOGAR BHARNA, MUSHAR TOLA WARD NO- 14
339SaharsaMahishiSIRWAR BIRWARBijwarPORA DI, MAHADALIT TOLA WARD NO- 12
340SaharsaMahishiSIRWAR BIRWARBijwarRAJAK TOLA WARD NO- 11
341SaharsaKaharaMURLI BASANTPURKandahaMAIDAGRA MUSAHARI TOLA
342SaharsaKaharaMURLI BASANTPURMurliMURLI BASANTPUR MUSAHARI TOLA
343SaharsaKaharaMURLI BASANTPURMurliMURLI BASANTPUR RAM TOLA
344SaharsaKaharaMURLI BASANTPURBhuswarh DihBASHUDEVA RAM TOLA
345SaharsaKaharaMURLI BASANTPURBhuswarh DihMURLI BHARNA MUSAHARI TOLA
346SaharsaKaharaMURLI BASANTPURRohuaRAHUWA PASI RAM TANTI TOLA
347SaharsaKaharaMURLI BASANTPURTulsiahipattiTULSIYAHI RAM PASI TOLA
348SaharsaKaharaCHAINPURChainpur Uttar KhandSADA TOLA, DHEMRA
349SaharsaKaharaCHAINPURChainpur Uttar KhandSADA TOLA, CHANINPUR
350SaharsaKaharaCHAINPURChainpur Uttar KhandRAM TOLA, CHIKNI
351SaharsaKaharaCHAINPURChainpur Uttar KhandRAM TOLA, CHANINPUR
352SaharsaKaharaCHAINPURChainpur Uttar KhandRAM TOLA, AADA TOLA
353SaharsaKaharaCHAINPURChainpur Uttar KhandSHARMA TOLA, CHIKNI
354SaharsaKaharaCHAINPURChainpur Uttar KhandSAHAS RAM TOLA
355SaharsaKaharaCHAINPURChainpur Uttar KhandAADA TOLA
356SaharsaKaharaCHAINPURChainpur Uttar KhandSHARMA TOLA
357SaharsaKaharaCHAINPURChainpur Uttar KhandSada tola dhemara
358SaharsaKaharaCHAINPURChainpur Uttar KhandRam tola Chainpur
359SaharsaKaharaCHAINPURChainpur Uttar KhandSharma tola chikani
360SaharsaKaharaBANGAON EASTBangaonSAFABAD, PASI TOLA
361SaharsaKaharaBANGAON EASTBangaonSAFABAD, HARI TOLA
362SaharsaKaharaBANGAON EASTBangaonNAWTOLIYA, MAHADALIT TOLA
363SaharsaKaharaBANGAON EASTBangaonBARIYAHI BAZAR, RAJAK TOLA
364SaharsaKaharaBANGAON EASTBangaonBARIYAHI BAZAR, RAUT TOLA
365SaharsaKaharaBANGAON EASTBangaonBARIYAHI BAZAR, MALLIK TOLA
366SaharsaKaharaBANGAON EASTBangaonKAMALPUR, RAM TOLA
367SaharsaKaharaBANGAON EASTBangaonKAMALPUR, PASI TOLA
368SaharsaKaharaBANGAON EASTBangaonKHANPATTI, RAM TOLA
369SaharsaKaharaBANGAON NORTHBangaonRAM TOLA WARD 1
370SaharsaKaharaBANGAON NORTHBangaonRAJAK TOLA WARD 13
371SaharsaKaharaBANGAON SOUTHBangaonRAM TOLA WARD NO- 02
372SaharsaKaharaBANGAON SOUTHBangaonRAM TOLA BHARNA WARD NO-03
373SaharsaKaharaBANGAON SOUTHBangaonRAM TOLA KATHRI WARD NO-03
374SaharsaKaharaBANGAON SOUTHBangaonSARARI RAJAK TOLA WARD NO-14
375SaharsaKaharaBANGAON SOUTHBangaonLANKA BAGH WARD 07
376SaharsaKaharaBANGAON SOUTHBangaonPASI TOLA WARD- 10
377SaharsaKaharaBANGAON SOUTHBangaonMAHADALIT TOLA WARD -13
378SaharsaKaharaBANGAON EASTBangaonHARIJAN COLONY
379SaharsaKaharaBANGAON EASTBangaonBRAHM STHAN, MAHADALIT TOLA
380SaharsaKaharaPATUAHAPatuwahaRAM TOLA WARD- 03
381SaharsaKaharaPATUAHAPatuwahaKaleshwar Tola W NO-
382SaharsaKaharaPATUAHAPatuwahaSharma Tola W N0-4
383SaharsaKaharaPATUAHAPatuwahaMurleetola W NO-5,7
384SaharsaKaharaPATUAHAPatuwahaBherdharee Sharma To
385SaharsaKaharaNARIYARNariarRAM TOLA WARD NO- 02
386SaharsaKaharaNARIYARNariarRAM TOLA WARD NO- 12
387SaharsaKaharaBARIYAHIRohuamonRAM TOLA WARD NO- 03
388SaharsaKaharaBARIYAHIRohuamonRAM TOLA WARD NO-04
389SaharsaKaharaBARIYAHIBariahiMUSHAR TOLA WARD NO-09
390SaharsaKaharaBARIYAHIBariahiMAHADALIT TOLA WARD NO-05
391SaharsaKaharaBARIYAHIBariahiRAM TOLA WARD NO-07
392SaharsaKaharaBARIYAHIBariahiBANBADHA RAM TOLA WARD NO-08
393SaharsaKaharaSIRADE PATTIDighiaMAHADALIT TOLA
394SaharsaKaharaSIRADE PATTISiradipattiMAHADALIT TOLA
395SaharsaKaharaBARIYAHIKahraUTTARBARI RAM TOLA WARD NO- 11
396SaharsaKaharaBARIYAHIKahraKATHHARIYA RAM TOLA WARD NO-10
397SaharsaKaharaBARIYAHIKahraMUSHAR TOLA WARD NO-14
398SaharsaKaharaSULINDABADSolindabadKHARIH TOLA, WARD NO.01
399SaharsaKaharaSULINDABADSolindabadRAM+MUSAHARI TOLA,WARD NO.02
400SaharsaKaharaSULINDABADSolindabadNANDLAL TOLA, WARD NO.03
401SaharsaKaharaSULINDABADSolindabadPASI TOLA, WARD NO.04
402SaharsaKaharaSULINDABADSolindabadGARHI MUSAHARI TOLA, WARD NO.05
403SaharsaKaharaSULINDABADSolindabadNAVTOLIA, WARD NO.08
404SaharsaKaharaSULINDABADSolindabadDHAMSEINI RAM TOLA, WARD NO.10
405SaharsaKaharaSULINDABADSolindabadMORKAHI WARD 9
406SaharsaKaharaSULINDABADSolindabadDamsaini ward.11
407SaharsaKaharaSULINDABADDeojajiDEOJAJI, WARD NO.12
408SaharsaKaharaMOHANPURParwaniaRAJAK TOLA, WARD NO- 01
409SaharsaKaharaDIWARIDewariRAM TOLA WARD NO- 02
410SaharsaKaharaDIWARIDewariRAJAK TOLA WARD NO- 02
411SaharsaKaharaSIRADE PATTIBasaunaMAHADALIT TOLA
412SaharsaKaharaDIWARIDholiRAM TOLA WARD NO- 07
413SaharsaKaharaDIWARIDholiRAJAK TOLA WARD NO- 07
414SaharsaKaharaDIWARIDholiPASI TOLA WARD NO- 06
415SaharsaKaharaDIWARIDhagjariRAM TOLA WARD NO- 12
416SaharsaKaharaDIWARIDhagjariMALLIK TOLA WARD NO- 14
417SaharsaKaharaDIWARIBharauliSharma tola
418SaharsaKaharaMOHANPURMohanpurRAJAK TOLA DUDHAILA WARD NO- 06
419SaharsaKaharaMOHANPURMohanpurRAM TOLA, DUDHAILA WARD NO-02
420SaharsaKaharaMOHANPURMohanpurMALLIK TOLA, DUDHAILA WARD NO- 02
421SaharsaKaharaMOHANPURBaluahaRAM TOLA WARD NO- 07
422SaharsaKaharaMOHANPURBaluahaRAM TOLA WARD NO- 08
423SaharsaKaharaMOHANPURVillageRAM TOLA WARD NO- 10
424SaharsaKaharaAMARPURAmarpurRAM TOLA
425SaharsaKaharaAMARPURAmarpurMALLIK TOLA
426SaharsaKaharaMOHANPURBishunpurRAM TOLA WARD NO- 12
427SaharsaKaharaAMARPURKharagpurPASI TOLA
428SaharsaKaharaAMARPURKharagpurMALLIK TOLA
429SaharsaKaharaAMARPURHarpurRAM TOLA
430SaharsaSaur BazarKHAJURIBhagwanpurBHAGWANPUR SHARMA 05
431SaharsaSaur BazarKHAJURIBancholhaMUSHAR TOLA WARD NO- 03
432SaharsaSaur BazarKHAJURIBancholhaRAM TOLA WARD NO- 04
433SaharsaSaur BazarKHAJURIKhajuriMUSHARNIYA, RAM TOLA WARD NO- 02
434SaharsaSaur BazarKHAJURIKhajuriMUSHAR TOLA WARD NO- 07
435SaharsaSaur BazarKHAJURIKhajuriRAJAK TOLA WARD NO- 10
436SaharsaSaur BazarKHAJURIKhajuriRAM TOLA WARD NO- 12
437SaharsaSaur BazarKHAJURIKhajuriSAPHA,MUSHAR TOLA WARD NO- 15
438SaharsaSaur BazarKHAJURIKhajuriSAPHA, MUSHAR TOLA WARD NO- 16
439SaharsaSaur BazarKHAJURIKhajuriKHAJURI PASWAN 08
440SaharsaSaur BazarKHAJURIKhajuriSAPHA SHARMA TOLA 14
441SaharsaSaur BazarGAMHARIYAGamhariaRAJAK TOLA, WARD NO- 11
442SaharsaSaur BazarGAMHARIYAGamhariaRAM TOLA, WARD NO- 10
443SaharsaSaur BazarGAMHARIYAGamhariaDAKSHINBARI TOLA, WARD NO- 12
444SaharsaSaur BazarGAMHARIYAGamhariaRAMPUR,MUSHAR TOLA,WARD NO- 04
445SaharsaSaur BazarGAMHARIYAGamhariaRAMPUR, RAM TOLA,WARD NO- 03
446SaharsaSaur BazarGAMHARIYAGamhariaRAMPUR, PASI TOLA,WARD NO- 03
447SaharsaSaur BazarGAMHARIYAGamhariaITAHRA, MUSHAR TOLA,WARD NO- 05
448SaharsaSaur BazarGAMHARIYAGamhariaITAHRA, RAM TOLA,WARD NO- 06
449SaharsaSaur BazarGAMHARIYAGamhariaMALLIK TOLA, WARD NO- 08
450SaharsaSaur BazarGAMHARIYAGamhariaPaswan tola eithra
451SaharsaSaur BazarGAMHARIYAGamhariaPaswan tola eithra
452SaharsaSaur BazarGAMHARIYAGamhariaPaswan tola eithra
453SaharsaSaur BazarGAMHARIYAGamhariaEithra
454SaharsaSaur BazarGAMHARIYAGamhariaEithra rampur tola
455SaharsaSaur BazarGAMHARIYAGamhariaEithra rampur tola
456SaharsaSaur BazarGAMHARIYAGamhariaEithra rampur tola
457SaharsaSaur BazarGAMHARIYAGamhariaTati toal Rampur w-1
458SaharsaSaur BazarGAMHARIYAGamhariaTati tola Rampur w-0
459SaharsaSaur BazarGAMHARIYAGamhariaTati toal Rampur w-1
460SaharsaSaur BazarBAIJNATHPURBaijnathpurHATHTHA TOLA WARD NO 1
461SaharsaSaur BazarBAIJNATHPURBaijnathpurRAM TOLA WARD NO 3
462SaharsaSaur BazarBAIJNATHPURBaijnathpurMUSAHARI WARD NO 6
463SaharsaSaur BazarBAIJNATHPURBaijnathpurSHARMA WARD NO 9
464SaharsaSaur BazarBAIJNATHPURBaijnathpurDHARMA TOLA WARD NO 10
465SaharsaSaur BazarBAIJNATHPURBaijnathpurRAM TOLA WARD NO 4
466SaharsaSaur BazarTIRITiriHARKUTTA MUSHAR TOLA WARD NO -01
467SaharsaSaur BazarTIRITiriUTTARBARI MAHADALIT TOLA WARD NO- 02
468SaharsaSaur BazarTIRITiriDIH MAHADALIT TOLA WARD NO- 03
469SaharsaSaur BazarTIRITiriSABAILA MUSHAR & RAM TOLA WARD NO- 05
470SaharsaSaur BazarTIRITiriBHAGWANPUR, MUSHAR TOLA WARD NO - 07
471SaharsaSaur BazarTIRITiriDHANCHHOHA, MUSHAR TOLA WARD NO-09
472SaharsaSaur BazarTIRITiriDHANCHHOHA, RAM TOLA WARD NO- 10
473SaharsaSaur BazarTIRITiriDHANCHHOHA WARD 08
474SaharsaSaur BazarTIRITiriBARAHI WARD NO-14
475SaharsaSaur BazarTIRITiriBARAHI WARD NO-14
476SaharsaSaur BazarTIRILachhminiaRAJAK &RAM TOLA WARD NO- 11
477SaharsaSaur BazarTIRILachhminiaCHAKLA RAM TOLA WARD NO- 12
478SaharsaSaur BazarTIRIBarahiRAJAK & MUSHAR TOLA WARD NO- 13
479SaharsaSonbarsaBARGAONSahuriaCHHARAPATTI SANTHALI
480SaharsaSaur BazarSAHURIYA EASTSahuriaLAXMINIYA, RAM TOLA, WARD NO-02
481SaharsaSaur BazarSAHURIYA EASTSahuriaCHAKLA, MUSHAR TOLA, WARD NO-03
482SaharsaSaur BazarSAHURIYA EASTSahuriaBARAHI, MUSHAR TOLA, WARD NO-04
483SaharsaSaur BazarSAHURIYA EASTSahuriaBARAHI, RAM TOLA, WARD NO-04
484SaharsaSaur BazarSAHURIYA EASTSahuriaRUPOULI, MUSHAR TOLA, WARD NO-06
485SaharsaSaur BazarSAHURIYA EASTSahuriaRUPOULI, RAJAK TOLA, WARD NO-06
486SaharsaSaur BazarSAHURIYA EASTSahuriaRUPOULI, RAM TOLA, WARD NO-06
487SaharsaSaur BazarSAHURIYA EASTSahuriaRUPOULI, MALLIK TOLA, WARD NO-06
488SaharsaSaur BazarSAHURIYA EASTSahuriaDUHWI, MUSHAR TOLA, WARD NO-10
489SaharsaSaur BazarSAHURIYA EASTSahuriaDUHWI, RAM TOLA, WARD NO-10
490SaharsaSaur BazarSAHURIYA EASTSahuriaDUHWI, RAJAK TOLA, WARD NO-10
491SaharsaSaur BazarSAHURIYA EASTSahuriaMAHIYAM, MUSHAR TOLA, WARD NO-12
492SaharsaSaur BazarSAHURIYA EASTSahuriaSONWARSA, RAM TOLA, WARD NO-13
493SaharsaSaur BazarSAHURIYA EASTSahuriaSAHURIYA, MUSHAR TOLA, WARD NO-14
494SaharsaSaur BazarSAHURIYA EASTSahuriaSAHURIYA, RAM TOLA, WARD NO-15
495SaharsaSaur BazarSAUR BAZARSiletKOLNI MUSHAR TOLA
496SaharsaSaur BazarSAUR BAZARSiletTIKOLWA MUSHAR TOLA
497SaharsaSaur BazarSAUR BAZARSiletSOURARI BHARNA RAM TOLA
498SaharsaSaur BazarSAUR BAZARSiletRAM TOLA WARD NO- 11
499SaharsaSaur BazarAJGAIBARaghunathpurRAM TOLA WARD NO- 11
500SaharsaSaur BazarAJGAIBARaghunathpurMAHAVIR MUSHAR TOLA WARD NO- 11
501SaharsaSaur BazarAJGAIBARaghunathpurASFIR MUSHAR TOLA WARD NO-11
502SaharsaSaur BazarAJGAIBARaghunathpurMANAR MUSHAR TOLA WARD NO- 12
503SaharsaSaur BazarAJGAIBARaghunathpurMANIK MUSHAR TOLA WARD NO- 12
504SaharsaSaur BazarAJGAIBABhuliaBHELWA RAM TOLA WARD NO- 09
505SaharsaSaur BazarAJGAIBABhuliaBHELWA RAM TOLA WARD NO- 10
506SaharsaSaur BazarSUHATHHanuman Nagar ChaklaBELDARI MAHADALIT TOLA
507SaharsaSaur BazarSUHATHHanuman Nagar ChaklaMUSHAR TOLA
508SaharsaSaur BazarSUHATHHanuman Nagar ChaklaRAVIDAS TOLA
509SaharsaSaur BazarSUHATHHanuman Nagar ChaklaARRAHA MAHADALIT TOLA
510SaharsaSaur BazarAJGAIBAJiwachhpur Pachhiari PattiRAM & MUSHAR TOLA WARD NO- 08
511SaharsaSaur BazarAJGAIBAGarhiaMUSHAR TOLA WARD NO- 01
512SaharsaSaur BazarAJGAIBAGarhiaMUSHAR TOLA WARD NO- 02
513SaharsaSaur BazarGAMHARIYAAjgaibaTati toal Rampur w-1
514SaharsaSaur BazarAJGAIBABhawanipurMUSHAR & RAM TOLA WARD NO- 4&5
515SaharsaSaur BazarSAUR BAZARSaurBHAGWATI STHAN MUSHAR TOLA
516SaharsaSaur BazarSAUR BAZARSaurBELWARA MUSHAR TOLA
517SaharsaSaur BazarSAUR BAZARSaurGENU SADA MUSHAR TOLA
518SaharsaSaur BazarSAUR BAZARSaurBANO SADA MUSHAR TOLA
519SaharsaSaur BazarSAUR BAZARSaurMAHOLICHA TOL BATHU SADA MUSHAR TOLA
520SaharsaSaur BazarSAUR BAZARSaur BazarRAM & RAJAK TOLA
521SaharsaSaur BazarSAUR BAZARSaur BazarMALLIK & RAJAK TOLA
522SaharsaSaur BazarSAUR BAZARSaur BazarRAJAK & PASI TOLA
523SaharsaSaur BazarCHANDAUR EASTChanaurBELHA MUSHAR TOLA
524SaharsaSaur BazarCHANDAUR EASTChanaurRAVIDAS WAKAS MAHADALIT TOLA
525SaharsaSaur BazarCHANDAUR EASTChanaurBELDARI MUSHAR TOLA
526SaharsaSaur BazarCHANDAUR EASTChanaurBELDARI RAVIDAS TOLA
527SaharsaSaur BazarCHANDAUR EASTChanaurBATHNAHA MUSHAR TOLA
528SaharsaSaur BazarCHANDAUR EASTChanaurSAKHUA MAHADALIT TOLA
529SaharsaSaur BazarCHANDAUR EASTChanaurHANUMAN NAGAR RAVIDAS TOLA
530SaharsaSaur BazarCHANDAUR WESTChanaurSAMDA, RAM TOLA WARD NO- 12
531SaharsaSaur BazarCHANDAUR WESTChanaurSAMDA, PASI TOLA WARD NO-10
532SaharsaSaur BazarCHANDAUR WESTChanaurSAMDA PASI TOLA WARD NO- 11
533SaharsaSaur BazarCHANDAUR WESTChanaurMAHESHPUR, RAM TOLA WARD NO- 08
534SaharsaSaur BazarCHANDAUR WESTChanaurMAHESHPUR, RAM TOLA WARD NO- 05
535SaharsaSaur BazarCHANDAUR WESTChanaurBHAGWANPUR, RAM TOLA WARD NO- 02
536SaharsaSaur BazarCHANDAUR WESTChanaurBHAGWANPUR, RAJAK TOLA WARD NO- 02
537SaharsaSaur BazarCHANDAUR WESTChanaurKAWILASI RAM TOLA WARD NO- 04
538SaharsaSaur BazarCHANDAUR WESTChanaurSamda paswan tola 13
539SaharsaSaur BazarCHANDAUR WESTChanaurMaheshpur Sharma tola 05
540SaharsaSaur BazarCHANDAUR WESTChanaurBhagwanpur Sharma tola 01
541SaharsaSaur BazarCHANDAUR WESTChanaurKhokhsaha tola ward no-01
542SaharsaSaur BazarCHANDAUR WESTChanaurKavilasi Sharma tola ward no-04
543SaharsaSaur BazarSAHURIYA WESTDham senaTANTI TOLA DHAMSENA (NORTH) WARD NO- 01
544SaharsaSaur BazarSAHURIYA WESTDham senaTATI TOLA DHAMSENA (SOUTH) WARD NO- 02
545SaharsaSaur BazarSAHURIYA WESTDham senaRAJAK TOLA DAMSENA WARD NO- 02
546SaharsaSaur BazarSAHURIYA WESTDham senaTATI TOLA DHAMSENA (EST) WARD NO-4&5
547SaharsaSaur BazarSAHURIYA WESTDham senaRAM TOLA DHAMSENA (EST) WARD NO -4
548SaharsaSaur BazarSAHURIYA WESTDham senaWEST RAM MALLIK W 3
549SaharsaSaur BazarSAHURIYA WESTSahuriaRAM TOLA SAHURIYA WARD NO-9
550SaharsaSaur BazarSAHURIYA WESTSahuriaMUSHAR TOLA JAGIR WARD NO -16
551SaharsaSaur BazarSAHURIYA WESTSahuriaPaswan tola Jagir15,
552SaharsaSaur BazarSAHURIYA WESTBakhriTATI TOLA DAN CHAKLA WARD NO -8
553SaharsaSaur BazarSAHURIYA WESTBakhriRAJAK TOLA BAKHARI (WEST) WARD NO -7
554SaharsaSaur BazarSAHURIYA WESTBakhriRAM TOLA BAKHARI (WEST) WARD NO-11
555SaharsaSaur BazarSAHURIYA WESTBakhriRAM TOLA BAKHARI (EST)WARD NO-13
556SaharsaSaur BazarSAHURIYA WESTBakhriRAJAK TOLA BAKHARI (EST) WARD NO-7,13
557SaharsaSaur BazarSAHURIYA WESTBakhriPASWAN TOLA JAGIR WA
558SaharsaSaur BazarNADOMadhuraRAM TOLA WARD NO- 03
559SaharsaSaur BazarNADOMadhuraRAJAK TOLA WARD NO- 03
560SaharsaSaur BazarNADOMadhuraMUSHAR TOLA WARD NO- 04
561SaharsaSaur BazarNADOMadhuraMALLIK TOLA, WARD NO- 05
562SaharsaSaur BazarNADOMadhuraRAM TOLA WARD NO- 06
563SaharsaSaur BazarNADOMadhuraMUSHAR TOLA WARD NO- 07
564SaharsaSaur BazarNADOMadhuraAUNDALI WARD NO- 01
565SaharsaSaur BazarNADOMadhuraANDAULI WARD NO-01
566SaharsaSaur BazarNADONadoKHERA, RAM TOLA WARD NO- 08
567SaharsaSaur BazarNADONadoKHERA, MUSHAR TOLA WARD NO- 10
568SaharsaSaur BazarNADONadoKHERA, MUSHAR TOLA WARD NO- 11
569SaharsaSaur BazarNADONadoKHERA, RAJAK TOLA WARD NO- 11
570SaharsaSaur BazarNADONadoMALLIK TOLA WARD NO- 12
571SaharsaSaur BazarNADONadoMUSHAR TOLA WARD NO- 13
572SaharsaSaur BazarNADONadoRAJAK TOLA WARD NO- 13
573SaharsaSaur BazarNADONadoRAM TOLA WARD NO- 13
574SaharsaSaur BazarNADONadoDAMGADHI, MUSHAR TOLA WARD NO- 15
575SaharsaSaur BazarNADONadoDAMGADHI, MUSHAR TOLA WARD NO- 16
576SaharsaSaur BazarRAMPURBarsamkhopattiSHARMA TOLA WARD NO-
577SaharsaSaur BazarRAUTA KHEMBhadaSHARMA TOLA WARD NO- 04
578SaharsaSaur BazarRAMPURBarsamRAM TOLA WARD NO - 02
579SaharsaSaur BazarRAMPURChikni UttarwariRAM TOLA WARD NO - 05
580SaharsaSaur BazarRAUTA KHEMChikni DarmeaniSHARMA TOLA WARD NO- 02
581SaharsaSaur BazarRAUTA KHEMChikni DakhinwariSHARMA TOLA WARD NO- 01
582SaharsaSaur BazarRAMPURKabelaCHIKANI UTTARWARI TOLA WARD NO - 06
583SaharsaSaur BazarRAMPURKabelaKABILA RAJAK TOLA WARD NO - 07
584SaharsaSaur BazarRAMPURKabelaMALLIK RAM TOLA KABIALA WARD NO -08
585SaharsaSaur BazarRAMPURRampurRAM CHAUDHARI TOLA RAMPUR WARD NO - 13
586SaharsaSaur BazarRAMPURRampurSADA RAJAK TOLA RAMPUR WARD NO - 14
587SaharsaSaur BazarRAUTA KHEMIndarwaMAHADALIT TOLA WARD NO- 07
588SaharsaSaur BazarRAUTA KHEMIndarwaMAHADALIT TOLA WARD NO- 06
589SaharsaSaur BazarRAUTA KHEMIndarwaSHARMA TOLA WARD NO- 06
590SaharsaSaur BazarRAUTA KHEMBansi RautaMAHADALIT TOLA WARD NO- 11
591SaharsaSaur BazarRAUTA KHEMBansi RautaSHARMA TOLA WARD NO- 07
592SaharsaSaur BazarRAUTA KHEMRauta KhemMAHADALIT TOLA WARD NO- 15
593SaharsaSaur BazarRAUTA KHEMRauta KhemMAHADALIT TOLA WARD NO- 13
594SaharsaSaur BazarSUHATHBhabtiaBELHA MUSHAR TOLA
595SaharsaSaur BazarSUHATHBhabtiaMAHADALIT TOLA
596SaharsaSaur BazarSUHATHBhabtiaMAHADALIT TOLA WARD 07
597SaharsaSaur BazarSUHATHSuhathRAJAK TOLA
598SaharsaSaur BazarSUHATHSuhathBUDDHI SINGH MUSHAR TOLA
599SaharsaSaur BazarSUHATHSuhathKATRAGH MUSHAR TOLA
600SaharsaSaur BazarSUHATHSuhathRAM SETH WASA MAHADALIT TOLA
601SaharsaSaur BazarSUHATHSuhathTEMA MAHADALIT TOLA
602SaharsaSaur BazarSUHATHSuhathSUHATH TATHI TOLA 12
603SaharsaSaur BazarKADHAIYAPhursahaRAJAK & MUSHAR TOLA, WARD NO- 13
604SaharsaSaur BazarKADHAIYAPhursahaMUSHAR & RAM TOLA, WARD NO- 15
605SaharsaSaur BazarKADHAIYAPhursahaMUSHAR TOLA WARD NO- 16
606SaharsaSaur BazarKADHAIYAKachraRAM & MALLIK TOLA, WARD NO- 06
607SaharsaSaur BazarKADHAIYAKachraMUSHAR TOLA WARD NO- 10
608SaharsaSaur BazarKADHAIYAKachraRAM & RAJAK TOLA WARD NO- 11
609SaharsaSaur BazarKADHAIYAKachraJIBANIYAN, MUSHAR TOLA, WARD NO- 12
610SaharsaSaur BazarKADHAIYAKachraKACHRA PASWAN TOLA 8
611SaharsaSaur BazarKADHAIYAKachraKACHRA SHARMA TOLA 9
612SaharsaSaur BazarKADHAIYAKarahiaRAM & MUSHAR TOLA, WARD NO- 02
613SaharsaSaur BazarKADHAIYAKarahiaNAHAR, MUSHAR TOLA, WARD NO- 03
614SaharsaSaur BazarKADHAIYAKarahiaBHARNA, MUSHAR & RAJAK TOLA, WARD NO- 04
615SaharsaSaur BazarKADHAIYAKarahiaPHORSAHASA SHARMA 14
616SaharsaSaur BazarKADHAIYAKarahiaNATHPUR SHARMA 01
617SaharsaSaur BazarKANP EASTKanpTHENGHA RAJAK TOLA WARD NO- 02
618SaharsaSaur BazarKANP EASTKanpTHENGHA RAM TOLA WARD NO- 03
619SaharsaSaur BazarKANP EASTKanpGAURAVGADH, RAM TOLA WARD NO-07
620SaharsaSaur BazarKANP EASTKanpMADHEPURA RAM TOLA WARD NO-08
621SaharsaSaur BazarKANP EASTKanpSHITAL PATTI, RAM TOLA WARD NO- 09
622SaharsaSaur BazarKANP EASTKanpRAM NAGRA, MUSHAR TOLA WARD NO-10
623SaharsaSaur BazarKANP EASTKanpRAMNAGRA SHARMA TOLA
624SaharsaSaur BazarKANP EASTKanpTHENGHA SHARMA TOLA
625SaharsaSaur BazarKANP EASTKanpGAURAVGADH PASWAN 07
626SaharsaSaur BazarKANP EASTKanpSHITALPATTI SHARMA 9
627SaharsaSaur BazarKANP EASTKanpSHITALPATTI PASWAN
628SaharsaSaur BazarKANP WESTKanpJANGAL, MUSHAR TOLA, WARD NO- 02
629SaharsaSaur BazarKANP WESTKanpUTTARBARI, RAJAK TOLA WARD NO- 06
630SaharsaSaur BazarKANP WESTKanpGOUDH, MUSHAR TOLA, WARD NO- 09
631SaharsaSaur BazarKANP WESTKanpDIGGA, MUSHAR TOLA, WARD NO- 03
632SaharsaSaur BazarKANP WESTKanpKANP BAZAR, MALLIK TOLA, WARD NO- 10
633SaharsaSaur BazarKANP WESTKanpGOUDH, RAM TOLA, WARDNO- 11
634SaharsaSaur BazarKANP WESTKanpGOUDH, RAM TOLA, WARD NO- 12
635SaharsaSaur BazarKANP WESTKanpVIJAYPUR, MUSHAR TOLA, WARD NO- 02
636SaharsaSaur BazarKANP WESTKanpRAJBANDHA, MUSHAR TOLA, WARD NO- 03
637SaharsaSaur BazarKANP WESTKanpLAXMINYAN, SHARMA TOLA, WARD NO- 04
638SaharsaSaur BazarKANP WESTKanpDAHU BHARNA, SHARMA TOLA, WARD NO- 05
639SaharsaSaur BazarKANP WESTKanpSAUTARI BHARNA W-05
640SaharsaPatarghatGOLMA EASTGulam? ??
641SaharsaPatarghatGOLMA EASTGulam? ??
642SaharsaPatarghatGOLMA EASTGulamPan swasi
643SaharsaPatarghatGOLMA WESTGulamGOLMA GOTH MUSAHRI
644SaharsaPatarghatGOLMA WESTGulamMOTIPOKHAR MUSAHRI
645SaharsaPatarghatGOLMA WESTGulamFORSAHA MUSAHRI
646SaharsaPatarghatGOLMA WESTGulamPIPRA GHATH MUSAHRI
647SaharsaPatarghatGOLMA WESTGulamBATHNAHA RAVIDAS TOLA
648SaharsaPatarghatGOLMA WESTGulamBATHNAHA MUSHARI RAJAK TOLA
649SaharsaPatarghatGOLMA WESTGulamARJUNPUR RAVIDAS TOLA
650SaharsaPatarghatGOLMA WESTGulamPIPRA RAVIDAS TOLA
651SaharsaPatarghatBISHANPURBishunpurRAJAK TOLA
652SaharsaPatarghatBISHANPURBishunpurAMBEDKAR TOLA
653SaharsaPatarghatBISHANPURBishunpurRAJAK TOLA
654SaharsaPatarghatBISHANPURBishunpurNORTH RAM TOLA
655SaharsaPatarghatBISHANPURBishunpurNAYA NAGAR MUSHARI
656SaharsaPatarghatBISHANPURBishunpurSOUTH RAM TOLA
657SaharsaPatarghatBISHANPURBishunpurBISANPUR MUSHARI
658SaharsaPatarghatDHABAULI SOUTHDhabauliRAM TOLA DHABOULI WARD N.02
659SaharsaPatarghatDHABAULI SOUTHDhabauliBORIYA MUSAHRI WARD N.10
660SaharsaPatarghatDHABAULI SOUTHDhabauliCHAKARHI MUSAHRI WARD N.10
661SaharsaPatarghatDHABAULI SOUTHDhabauliRAM TOLA TEKANMA WARD N.11
662SaharsaPatarghatDHABAULI SOUTHDhabauliRAJENDRA SADA MUSAHRI TEKANMA WARD N.11
663SaharsaPatarghatDHABAULI SOUTHDhabauliMANIKPUR PATTI TEKANMA MUSAHRI WARD N.09
664SaharsaPatarghatDHABAULI SOUTHDhabauliUTARBARI TOLA TEKANMA MUSAHRI WARD N.08
665SaharsaPatarghatDHABAULI WESTDhabauliGOTH TULSIPUR
666SaharsaPatarghatDHABAULI WESTDhabauliBHELWA PATTI
667SaharsaPatarghatDHABAULI WESTDhabauliRAM TOLA DHABOULI
668SaharsaPatarghatDHABAULI WESTDhabauliDHOBI TOLA
669SaharsaPatarghatDHABAULI WESTDhabauliRAM TOLA TERASI
670SaharsaPatarghatDHABAULI WESTDhabauliTEMA TOLA UTTARBARI MUSHARI
671SaharsaPatarghatDHABAULI WESTDhabauliBABA SHIVDUTT TOLA MUSHARI
672SaharsaPatarghatDHABAULI WESTDhabauliRAM TOLA KAHRA
673SaharsaPatarghatDHABAULI EASTDhabauliKESHAVPUR MUSHARI
674SaharsaPatarghatDHABAULI EASTDhabauliKESHAVPUR DHOBI TOLA
675SaharsaPatarghatDHABAULI EASTDhabauliKESHAVPUR RAM TOLA
676SaharsaPatarghatDHABAULI EASTDhabauliRAHUA MUSHARI TOLA
677SaharsaPatarghatDHABAULI EASTDhabauliRAHUA MAHELGHAT TOLA
678SaharsaPatarghatDHABAULI EASTDhabauliNARHARAHI MUSHARI TOLA
679SaharsaPatarghatDHABAULI EASTDhabauliMAURKAHI GADHIYA TOLA
680SaharsaPatarghatDHABAULI EASTDhabauliMAURKAHI MUSHARI TOLA
681SaharsaPatarghatDHABAULI EASTDhabauliMAURKAHI RAM TOLA
682SaharsaPatarghatBISHANPURKapasiaKAMALJARI MUSHARI AND RAM TOLA
683SaharsaPatarghatBISHANPURKapasiaNORTH KAPSIYA MUSHARI
684SaharsaPatarghatBISHANPURKapasiaSOUTH KAPSIYA MUSHARI
685SaharsaPatarghatBISHANPURKapasiaRAJAK TOLA
686SaharsaPatarghatBISHANPURKapasiaKAPASIA RAM TOLA
687SaharsaPatarghatPATARGHATPatarghatMARANMA MUSHARI
688SaharsaPatarghatPATARGHATPatarghatCHAWANIYA MUSHARI
689SaharsaPatarghatPATARGHATPatarghatMANIKPUR MUSHARI AND RAM TOLA
690SaharsaPatarghatPATARGHATPatarghatRAJAK AND AMBEDKAR TOLA
691SaharsaPatarghatPATARGHATPatarghatRAM TOLA
692SaharsaPatarghatPATARGHATPatarghatMAHANTH MUSHARI
693SaharsaPatarghatPATARGHATPatarghatKHARBANNA MUSHARI
694SaharsaPatarghatPATARGHATPatarghatRAJAK TOLA
695SaharsaPatarghatPATARGHATLachhmipurRAM TOLA
696SaharsaPatarghatPATARGHATLachhmipurMUSHARI
697SaharsaPatarghatPATARGHATLachhmipurRAM TOLA (SHANKAR TOLA)
698SaharsaPatarghatJAMHRAJamhraBINTOLI MUSHARI AND BALTORA MUSHARI
699SaharsaPatarghatJAMHRAJamhraBALTORA MUSHARI AND TENGRI TOLA
700SaharsaPatarghatJAMHRAJamhraDAKSHINBARI RAM TOLA
701SaharsaPatarghatJAMHRAJamhraSORIYARI RAMTOLA
702SaharsaPatarghatJAMHRAJamhraGOTH MUSHARI
703SaharsaPatarghatJAMHRAJamhraNAYA TOLA MUSHARI
704SaharsaPatarghatJAMHRAJamhraBHARNA MUSHARI AND KALISTAN MUSHARI
705SaharsaPatarghatJAMHRAJamhraCHINAHI MUSHARI AND RAM TOLA
706SaharsaPatarghatJAMHRABhaddiKINWARA RAM TOLA
707SaharsaPatarghatJAMHRABhaddiJANTA TOLA MUSHARI DOM AND CHAMAR TOLA
708SaharsaPatarghatJAMHRABhaddiBHADDI MUSHARI TOLA
709SaharsaPatarghatJAMHRABhaddiMAHADEV STAN MUSHARI BHADDI
710SaharsaPatarghatJAMHRABhaddiBHADDIKALA MUSHARI AND FARI TOLA MUSHARI
711SaharsaPatarghatKISHANPURKishunpurBAJRAHA SHARMA TOLA
712SaharsaPatarghatKISHANPURKishunpurKUMAHAR RAM TOLA
713SaharsaPatarghatKISHANPURKishunpurSURMAHA RAM TOLA
714SaharsaPatarghatKISHANPURKishunpurMANIKPUR MUSAHARI
715SaharsaPatarghatKISHANPURKishunpurRAHI TOLA MUSAHARI
716SaharsaPatarghatKISHANPURKishunpurKOPA MUSAHARI
717SaharsaPatarghatKISHANPURKishunpurSURMAHA RAM TOLA
718SaharsaPatarghatKISHANPURKishunpurDURGA STHAN MUSAHARI
719SaharsaPatarghatKISHANPURKishunpurBHIKHA TOLA MUSAHARI
720SaharsaPatarghatKISHANPURKishunpurKISHANPUR HATIYAGACHHI MUSHAHARI TOLA
721SaharsaPatarghatPAMAPamaDIHDHAR MUSHARI TOLA
722SaharsaPatarghatPAMAPamaPUWARI TOLA MUSHARI
723SaharsaPatarghatPAMAPamaGHUNSAHA MUSHARI TOLA
724SaharsaPatarghatPAMAPamaGOTH MUSHARI TOLA
725SaharsaPatarghatPAMAPamaSIRHA MUSHARI TOLA
726SaharsaPatarghatPAMAPamaCHAURAHA MUSAHARI TOLA
727SaharsaPatarghatPAMAPamaBASA TOLA MUSHARI
728SaharsaPatarghatPAMAPamaKAVAIYA TOLA
729SaharsaPatarghatPAMAPamaSIRHA TOLA
730SaharsaPatarghatPAMAPamaGHUNSAHA PAN TOLA
731SaharsaPatarghatKISHANPURPaharpurPAHARPUR MUSHAHARI
732SaharsaPatarghatKISHANPURPaharpurKHOTAHI MUSAHARI & RAM TOLA
733SaharsaPatarghatKISHANPURPaharpurRAJAK TOLA PAHARPUR
734SaharsaPatarghatKISHANPURBara SinghiaBARASINGHA MUSAHARI
735SaharsaPatarghatPASTPARJirwaJIRWA WARD NO. :- 14
736SaharsaPatarghatPASTPARJirwaJIRWA RAMTOLA WARD NO. :- 15
737SaharsaPatarghatPASTPARJirwaJIRWA WARD NO. :-16
738SaharsaPatarghatPAMASahgauraSAHGUARA MUSHARI TOLA
739SaharsaPatarghatPASTPARPastparCHINAHI MUSAHRI WARD NO. :- 01
740SaharsaPatarghatPASTPARPastparJALAIYA WARD NO. :- 02
741SaharsaPatarghatPASTPARPastparSAKHUA WARD NO. :- 04
742SaharsaPatarghatPASTPARPastparTHADHI RAMTOLA WARD NO.:- 05
743SaharsaPatarghatPASTPARPastparTHADHI MUSAHARI WARD NO. :- 09
744SaharsaPatarghatPASTPARPastparLAHAUNA RAMTOLA WARD NO. :- 06
745SaharsaPatarghatPASTPARPastparLAHAUNA RAMTOLA WARD NO. :- 07
746SaharsaPatarghatPASTPARPastparHARI CHAURAHA WARD NO. :- 10
747SaharsaPatarghatPASTPARPastparPASTPAR HATA MUSAHARI WARD NO. :- 11
748SaharsaPatarghatPASTPARPastparPASTPAR WARD NO. :- 13
749SaharsaSonbarsaLAGMALagmaMAHADALIT TOLA WARD NO - 09
750SaharsaSonbarsaLAGMALagmaRAM TOLA WARD NO- 06
751SaharsaSonbarsaLAGMALagma PattiMAHADALIT TOLA WARD NO- 11
752SaharsaSonbarsaSHAHPURShahpurMUSHAR TOLA WARD NO- 09
753SaharsaSonbarsaSHAHPURShahpurNAWTOLIYA, RAM TOLA WARD NO- 02
754SaharsaSonbarsaSHAHPURShahpurLALU TOLA WARD NO- 05
755SaharsaSonbarsaSHAHPURShahpurRAM TOLA WARD NO- 06
756SaharsaSonbarsaSHAHPURShahpurMAHADALIT TOLA WARD NO- 07
757SaharsaSonbarsaLAGMADumraMAHADALIT TOLA WARD NO- 03
758SaharsaSonbarsaLAGMADumraMAHADALIT TOLA WARD NO- 02
759SaharsaSonbarsaLAGMASirrahiMAHADALIT TOLA WARD NO- 04
760SaharsaSonbarsaBIRATPURGoalpuraMUSHAR TOLA WARD NO-01
761SaharsaSonbarsaSHAHPURHarpurMUSHAR TOLA WARD NO- 12
762SaharsaSonbarsaSHAHPURHarpurWASA, MUSHAR TOLA WARD NO- 11
763SaharsaSonbarsaSHAHPURSahmauraMUSHAR TOLA WARD NO- 13
764SaharsaSonbarsaSHAHPURSahmauraMUSHAR TOLA WARD NO- 15
765SaharsaSonbarsaSOHASohaMAHADALIT TOLA WARD NO- 03
766SaharsaSonbarsaSOHASohaMAHADALIT TOLA WARD NO- 04
767SaharsaSonbarsaSOHASohaRAJWARA MAHADALIT TOLA WARD NO- 05
768SaharsaSonbarsaSOHASohaRAJWARA MAHADALIT TOLA WARD NO- 06
769SaharsaSonbarsaSOHASohaCOLLEGE GATE MAHADLIT TOLA WARD NO- 08
770SaharsaSonbarsaSOHASohaCOLLEGE GATE MAHADALIT TOLA WARD NO- 09
771SaharsaSonbarsaSOHAManoriMAHADALIT TOLA WARD NO- 10
772SaharsaSonbarsaSOHAManoriMAHADALIT TOLA WARD NO- 11
773SaharsaSonbarsaSOHAManoriMAHADALIT TOLA WARD NO- 13
774SaharsaSonbarsaSONBARSASonbarsaMahadalit Tola Shishwa
775SaharsaSonbarsaSONBARSASonbarsaMahadalit Ram Tola
776SaharsaSonbarsaSONBARSASonbarsaMahadalit tola DUANI
777SaharsaSonbarsaSONBARSASonbarsaMAHADALIT TOLA DUAN
778SaharsaSonbarsaSONBARSASonbarsaMAHADALIT TOLA DUANI
779SaharsaSonbarsaSONBARSASonbarsaDuaniya Sonbarsa
780SaharsaSonbarsaSONBARSASonbarsaMAHADALIT DUANIYA TO
781SaharsaSonbarsaSONBARSASonbarsaमहादलित Duaniya tola
782SaharsaSonbarsaDEHADDahadDAMHA MUSHAR TOLA WARD NO- 01
783SaharsaSonbarsaDEHADDahadRAM TOLA PASHCHIM WARD NO-02
784SaharsaSonbarsaDEHADDahadMUSHAR TOLA WARD NO- 04
785SaharsaSonbarsaDEHADDahadRAM TOLA DAKSHIN WARD NO- 07
786SaharsaSonbarsaDEHADPadumpurRAM TOLA WARD NO- 08
787SaharsaSonbarsaDEHADPadumpurMOHANPUR MUSHAR TOLA WARD NO- 13
788SaharsaSonbarsaDEHADPadumpurMOHANPUR PURWI MUSHAR TOLA WARD NO-15
789SaharsaSonbarsaDEHADPadumpurTEENDHARA, MUSHAR TOLA WARD NO-16
790SaharsaSonbarsaPARARIYAMainaMAINA MUSHAR TOLA WARD NO- 01
791SaharsaSonbarsaPARARIYAMainaMANINA GHAT MUSHAR TOLA WARD NO- 03
792SaharsaSonbarsaPARARIYAFatehpurMAGANMA MUSHAR TOALA WARD NO- 06
793SaharsaSonbarsaPARARIYAFatehpurARSI MUSHAR TOLA WARD NO- 11
794SaharsaSonbarsaPARARIYAFatehpurARSI BHARNA MUSHAR TOLA WARD NO- 09
795SaharsaSonbarsaPARARIYAFatehpurARSI MUSHAR TOLA WARD NO- 07
796SaharsaSonbarsaPARARIYAParariaMUSHAR TOLA WARD NO-16
797SaharsaSonbarsaPARARIYAParariaMAHADALIT TOLA WARD NO-15
798SaharsaSonbarsaPARARIYAParariaGHAT MUSHAR WARD NO-14
799SaharsaSonbarsaPARARIYAParariaMUSHAR TOLA WARD NO- 13
800SaharsaSonbarsaPARARIYAParariaMAHADALIT TOLA WARD NO- 12
801SaharsaSonbarsaPARARIYAParariaमैना वाड 2
802SaharsaSonbarsaDEHADBehtaRAJAK TOLA WARD NO- 09
803SaharsaSonbarsaSAHSAULSahsaulSURHAVITA MUSAHARI TOLA WAD 1
804SaharsaSonbarsaSAHSAULSahsaulDEVAHAD MUSAHSRI TOLA WAS 2
805SaharsaSonbarsaSAHSAULSahsaulSARUVA MUSAHARI TOLA WAD 3
806SaharsaSonbarsaSAHSAULSahsaulPANNAPUR MUSAHARI TOLA WAD 3
807SaharsaSonbarsaSAHSAULSahsaulSAHSOL PASI TOLA WAD 5
808SaharsaSonbarsaSAHSAULSahsaulGARERI MUSAHARI TOLA WAD 7
809SaharsaSonbarsaSAHSAULSahsaulKUMARGANJ MUSAHARI TOLA WAD 8
810SaharsaSonbarsaSAHSAULSahsaulTINDHARA MUSAHSRI TOLA WAD 8
811SaharsaSonbarsaSAHSAULSahsaulBARIVAN RAM TOLA WAD 9
812SaharsaSonbarsaSAHSAULSahsaulBATHNAHA MUSAHARI TOLA WAD9
813SaharsaSonbarsaSAHSAULSahsaulLALGANJ MUSAHARI TOLA WAD 11
814SaharsaSonbarsaSAHSAULSahsaulMAKKARI MUSSHARI TOLA WAD 12
815SaharsaSonbarsaSAHSAULSahsaulSAHSUL RAM TOLA WAD 6
816SaharsaSonbarsaSONBARSAAgmaMahadalit tola DUANI
817SaharsaSonbarsaSONBARSAAgmaMAHADALIT TOLA DUANIYA
818SaharsaSonbarsaKOPAAgmaDUSADH TOLA JALSAhA
819SaharsaSonbarsaPARARIYAAgmaMain
820SaharsaSonbarsaPARARIYAAgmaMain 2
821SaharsaSonbarsaPARARIYAAgmaमैना वाड 2
822SaharsaSonbarsaATALKHANanautiBADHONA MAHADALIT TOLA WARD NO- 16
823SaharsaSonbarsaATALKHANanautiBADHONA RAM TOLA WARD NO- 16
824SaharsaSonbarsaATALKHANanautiMAHADALIT TOLA WARD NO- 15
825SaharsaSonbarsaATALKHAJamhraNARAHIYA MAHADALIT WARD NO- 08
826SaharsaSonbarsaATALKHAJamhraJAMHRA MAHADALIT TOLA WARD NO- 10
827SaharsaSonbarsaATALKHAJamhraSARWA MAHADALIT TOLA WARD NO- 13
828SaharsaSonbarsaBIRATPURGazi PaitaCHAMAR TOLA+RAJAK TOLA WARD NO-13+14
829SaharsaSonbarsaBIRATPURBaisaMUSHAR TOLA WARD NO-06
830SaharsaSonbarsaBIRATPURBhadaBISHAVNATH MUSHAR TOLA WARD NO-07
831SaharsaSonbarsaBIRATPURBhadaBHADA MUSHAR TOLA WARD NO-06
832SaharsaSonbarsaBIRATPURBhadaBHADA PACHIMBARI TOLA WARD NO-05
833SaharsaSonbarsaBIRATPURBhadaPAROKIYA MUSHAR TOLA WARD NO-07
834SaharsaSonbarsaBIRATPURBhadaMEHARWA MUSHAR TOLA WARD NO-07
835SaharsaSonbarsaBIRATPURJalsimanSARPANCH RAJAK TOLA WARD N-03
836SaharsaSonbarsaBIRATPURJalsimanCHAMAR TOLA WARD NO-02
837SaharsaSonbarsaBIRATPURPaitaNAHAR MUSHAR TOLA WARD NO-08
838SaharsaSonbarsaBIRATPURPaitaCHAMAR TOLA WARD NO-12
839SaharsaSonbarsaBIRATPURPaitaBHUSKARI CHAMAR TOLA WARD NO-11
840SaharsaSonbarsaKHAJURAHARakhautaCHAKALA RAM TOLA WARD 13
841SaharsaSonbarsaKHAJURAHARakhautaRAKHAUTA MUSAHARI WARD 14
842SaharsaSonbarsaKHAJURAHAKhasurhaKHAJURAHA MUSAHARI WARD 7
843SaharsaSonbarsaKHAJURAHAKhasurhaKHAJURAHA RAM TOLA WARD 7
844SaharsaSonbarsaKHAJURAHAKhasurhaKHAJURAHA RAJAK TOLA WARD 5
845SaharsaSonbarsaKHAJURAHAKhasurhaPRAWAHA MALIK TOLA WARD 10
846SaharsaSonbarsaKHAJURAHAKhasurhaKANOWA MUSAHARI WARD 11
847SaharsaSonbarsaKHAJURAHAKhasurhaKANOWA RAM TOLA WARD 12
848SaharsaSonbarsaKOPABhauraRAM TOLA
849SaharsaSonbarsaKOPABhauraPIPRA MUSHAR TOLA
850SaharsaSonbarsaBARAITHAmirtaMAHADALIT TOLA WARD NO- 02
851SaharsaSonbarsaBARAITHAmirtaMAHADALIT TOLA WARD NO- 03
852SaharsaSonbarsaBARAITHAmirtaMAHADALIT TOLA WARD NO- 04
853SaharsaSonbarsaBARAITHBaraithTAMKULHA MAHADALIT TOLA WARD NO- 07
854SaharsaSonbarsaBARAITHBaraithTAMKULHA MAHADALIT TOLA WARD NO- 08
855SaharsaSonbarsaBARAITHBaraithTAMKULHA MAHADALIT TOLA WARD NO- 10
856SaharsaSonbarsaBARAITHBaraithMAHADALIT TOLA WARD NO- 12
857SaharsaSonbarsaATALKHAAtlakhaMANKHAHA MAHADALIT TOTA WARD NO- 01
858SaharsaSonbarsaATALKHAAtlakhaBUTHA MAHADALIT TOLA WARD NO- 01
859SaharsaSonbarsaATALKHAAtlakhaATLAKHA MAHADALIT TOLA WARD NO- 01
860SaharsaSonbarsaATALKHAAtlakhaATLAKHA MAHADALIT TOLA WARD NO- 04
861SaharsaSonbarsaATALKHAAtlakhaATLAKHA MAHADALIT TOLA WARD NO- 05
862SaharsaSonbarsaATALKHAAtlakhaATLAKHA MAHADALIT TOLA WARD NO- 06
863SaharsaSonbarsaATALKHAAtlakhaBUTHA MAHADALIT TOLA WARD NO- 09
864SaharsaSonbarsaATALKHAAtlakhaMAHADALIT TOLA WARD NO- 02
865SaharsaSonbarsaMANGWARManguarMAHADALIT TOLA WARD NO- 03
866SaharsaSonbarsaMANGWARManguarDIH TOLA WARD NO- 02
867SaharsaSonbarsaMANGWARManguarMALLIK TOLA WARD NO- 04
868SaharsaSonbarsaMANGWARManguarNAASI TOLA WARD NO- 01
869SaharsaSonbarsaMANGWARDurgapurMAHADALIT TOLA WARD NO- 07
870SaharsaSonbarsaMOKMAMokmaMAHADALIT TOLA WARD NO- 07
871SaharsaSonbarsaMOKMAMokmaMAHADALIT TOLA WARD NO- 08
872SaharsaSonbarsaMOKMAMokmaMAHADALIT TOLA WARD NO- 09
873SaharsaSonbarsaMOKMAMokmaMAHADALIT TOLA WARD NO- 10
874SaharsaSonbarsaMOKMAPachlakhSUTHNIYA MAHADALIT TOLA WARD NO- 01
875SaharsaSonbarsaMOKMAPachlakhBHATNAHA MAHADALIT TOLA WARD NO- 02
876SaharsaSonbarsaMOKMAPachlakhBHATNAHA MAHADALIT TOLA WARD NO- 03
877SaharsaSonbarsaMOKMAPachlakhPACHLAKH MAHADALIT TOLA WARD NO- 04
878SaharsaSonbarsaMOKMAPachlakhPACHLAKH MAHADALIT TOLA WARD NO- 05
879SaharsaSonbarsaMOKMAPachlakhPACHLAKH MAHADALIT TOLA WARD NO- 05
880SaharsaSonbarsaMOKMAPachlakhPACHLAKH MAHADALIT TOLA WARD NO- 06
881SaharsaSonbarsaBARSAMKolhaitCHAMRAHI, MUSHAR TOLA WARD NO- 06
882SaharsaSonbarsaBARSAMKolhaitMUSHAR TOLA WARD NO- 6
883SaharsaSonbarsaBARSAMBarsamMUSHAR TOLA WARD NO- 04
884SaharsaSonbarsaBARSAMBarsamRAM TOLA WARD NO- 01
885SaharsaSonbarsaBARSAMBarsamRAJAK TOLA WARD NO- 04
886SaharsaSonbarsaBARGAONBargaonMOTI BARI MAHADALIT TOLA WARD NO- 11
887SaharsaSonbarsaBARGAONBargaonMARIYA MAHADALIT TOLA WARD NO- 04
888SaharsaSonbarsaBARGAONBargaonBARGAON MAHADALIT TOLA
889SaharsaSonbarsaSARAUNI MADHEPURAGoariRAM TOLA WARD NO- 01
890SaharsaSonbarsaSARAUNI MADHEPURAGoariMUSHAR TOLA WARD NO- 03
891SaharsaSonbarsaBARGAONBalia EkduariLAXMIPUR, MAHADALIT TOLA WARD NO- 11
892SaharsaSonbarsaBARGAONBalia EkduariBALIYA, MAHADALIT TOLA WARD NO- 15
893SaharsaSonbarsaBARGAONBalia EkduariBALIYA, MAHADALIT TOLA WARD NO- 13
894SaharsaSonbarsaBARGAONBalia EkduariMARIYA SANTHALI
895SaharsaSonbarsaBARGAONBalia EkduariBUARI SANTHALI
896SaharsaSonbarsaBAITH MUSHAHRIBaitha MasahriDih Tola Ward No 07,08
897SaharsaSonbarsaBAITH MUSHAHRIBaitha MasahriRamna Mahadalit Tola Ward No 01,08
898SaharsaSonbarsaBAITH MUSHAHRIBaitha MasahriBaithmusahari Ward No 08,09
899SaharsaSonbarsaBAITH MUSHAHRIBaitha MasahriHathikaran Santhali Tola Ward No 01
900SaharsaSonbarsaBAITH MUSHAHRIBaitha MasahriIjmail Santhali Tola Ward No 06
901SaharsaSonbarsaBAITH MUSHAHRIBaitha Masahri
902SaharsaSonbarsaMAHUABelhatGODHIYARI RAM TOLA WARD NO- 01
903SaharsaSonbarsaMAHUABelhatPURWI MAHADALIT TOLA WARD NO- 05
904SaharsaSonbarsaMAHUABelhatUTTARI MAHADALIT TOLA WARD NO- 04
905SaharsaSonbarsaSARAUNI MADHEPURAJhitkia BhelaMUSHAR TOLA WARD NO- 04
906SaharsaSonbarsaSARAUNI MADHEPURAJhitkia BhelaRAM TOLA WARD NO-04
907SaharsaSonbarsaSARAUNI MADHEPURAJhitkia BhelaRAJAK TOLA WARD NO-05
908SaharsaSonbarsaSARAUNI MADHEPURASarauni MadhepuraAGMA, MUSHAR TOLA WARD NO- 07
909SaharsaSonbarsaSARAUNI MADHEPURASarauni MadhepuraAGMA, RAM TOLA WARD NO- 07
910SaharsaSonbarsaSARAUNI MADHEPURASarauni MadhepuraSAROUNI RAM TOLA WARD NO-09
911SaharsaSonbarsaSARAUNI MADHEPURASarauni MadhepuraMADHEPURA RAM TOLA WARD NO- 10
912SaharsaSonbarsaMAHUAMahua patti UttarwariBACHHOUR MUSHAR TOLA WARD NO-11
913SaharsaSonbarsaMAHUAMahua patti UttarwariKHILHA MUSHAR TOLA WARD NO- 07
914SaharsaSonbarsaMAHUAMahua patti UttarwariTHANA MUSHAR TOLA WARD NO- 07
915SaharsaSonbarsaMAHUAMahua patti UttarwariDAKSHIN TOLA WARD NO- 03
916SaharsaSonbarsaBAITH MUSHAHRIMalaud pattiBharsara Mahadalit Tola Ward No 10
917SaharsaSonbarsaBAITH MUSHAHRIMalaud pattiBharna Mahadalit Tola Ward No 11
918SaharsaSonbarsaBAITH MUSHAHRIMalaud pattiLaxminiya Tola Ward No 12
919SaharsaSonbarsaBAITH MUSHAHRIMalaud pattiMaloudha Ward No 11,12
920SaharsaSonbarsaRAGHUNATHPURRaghunathpurWARD NO 1
921SaharsaSonbarsaRAGHUNATHPURRaghunathpurWARD NO 02
922SaharsaSonbarsaRAGHUNATHPURRaghunathpurWARD NO 03
923SaharsaSonbarsaRAGHUNATHPURRaghunathpurWARD NO04
924SaharsaSonbarsaRAGHUNATHPURRaghunathpurWARD NO05
925SaharsaSonbarsaRAGHUNATHPURRaghunathpurWARD NO06
926SaharsaSonbarsaRAGHUNATHPURRaghunathpurWARD NO07
927SaharsaSonbarsaRAGHUNATHPURRaghunathpurWARD NO08
928SaharsaSonbarsaRAGHUNATHPURRaghunathpurWARD NO09
929SaharsaSonbarsaRAGHUNATHPURRaghunathpurWARDNO10
930SaharsaSonbarsaRAGHUNATHPURRaghunathpurWARD NO11
931SaharsaSonbarsaRAGHUNATHPURRaghunathpurWARD NO-12
932SaharsaSonbarsaKOPAPacharhiMAKKARI MUSHAR TOLA
933SaharsaSonbarsaKOPAPacharhiRAJAK TOLA
934SaharsaSonbarsaKOPAPacharhiRAM TOLA
935SaharsaSonbarsaKOPABhastiRAM TOLA
936SaharsaSonbarsaKOPABhastiMUSHAR TOLA
937SaharsaSonbarsaKOPABhastiBINDTOLI MUSHAR TOLA
938SaharsaSonbarsaKASHNAGARKasnagarKASHNAGAR RAJAK TOLA
939SaharsaSonbarsaKASHNAGARKasnagarKASHNAGAR MUSHARI
940SaharsaSonbarsaKASHNAGARKasnagarKASHNAGAR RAM TOLA
941SaharsaSonbarsaKASHNAGARKasnagarSIMARIYA MUSHARI
942SaharsaSonbarsaKASHNAGARKasnagarSHIVPUR MUSHARI
943SaharsaSonbarsaKASHNAGARKasnagarMANIYA MUSHARI
944SaharsaSonbarsaKASHNAGARKasnagarSUKHASHANI MUSHARI
945SaharsaSonbarsaKASHNAGARBarahiBARAHI RAM TOLA
946SaharsaSonbarsaKASHNAGARBarahiSUKHASHANI RAM TOLA
947SaharsaSonbarsaKOPAKopaRAJAK TOLA
948SaharsaSonbarsaKOPAKopaMUSHAR TOLA
949SaharsaSonbarsaKOPAKopaRAM TOLA
950SaharsaSonbarsaKOPAKopaJALSAHA DUSADH TOLA
951SaharsaSonbarsaKOPAKopaJALSAHA DUSADH TOLA
952SaharsaSonbarsaKHAJURAHAMauraKUSHAHA MUSAHARI WARD 3
953SaharsaSonbarsaKHAJURAHAMauraBHAVARA RAM TOLA WARD 3
954SaharsaSonbarsaKHAJURAHAMauraBHAVARA GHOGHANTHAN MUSAHARI WARD 2
955SaharsaSonbarsaKHAJURAHAMauraDIH MUSAHARI WARD 2
956SaharsaSonbarsaKHAJURAHAMauraNARHA MUSAHARI WARD 2
957SaharsaSonbarsaBAITH MUSHAHRIBasnahiBasnahi Ram Tola Ward No 02
958SaharsaSonbarsaBAITH MUSHAHRIBasnahiBasnahi Ward No 05,06
959SaharsaSonbarsaBAITH MUSHAHRIBasnahiTararahi Santhali Tola Ward No 02
960SaharsaSonbarsaBAITH MUSHAHRIBasnahiRahi Santhali Tola Ward No 06
961SaharsaSimri BakhtiarpurKHAJURIBalhiRAM TOLA BALHI
962SaharsaSimri BakhtiarpurKHAJURIBarsamRAM TOLA BARSAM
963SaharsaSimri BakhtiarpurBAGHWAVillageGOPAL PUR 4
964SaharsaSimri BakhtiarpurKANTHOVillageMUSAHARI TOLA 5
965SaharsaSimri BakhtiarpurKHAJURIKhajuriRAM TOLA KHAJURI
966SaharsaSimri BakhtiarpurKANTHOMotihaniMUSAHARI TOLA 1
967SaharsaSimri BakhtiarpurKANTHOSisauniMUSAHARI TOLA 3
968SaharsaSimri BakhtiarpurKANTHOSisauniMALLIK TOLA 4
969SaharsaSimri BakhtiarpurMOHANPURMohanpurRAM TOLAWARD NO.2 & WARD NO.3
970SaharsaSimri BakhtiarpurMOHANPURMohanpurRAJAK TOLA WARD NO.3
971SaharsaSimri BakhtiarpurMOHANPURMohanpurRAJAK TOLA AND PASI TOLA WARD NO.7
972SaharsaSimri BakhtiarpurMOHANPURMohanpurRAM TOLA AND TATI TOLA WARD NO.8
973SaharsaSimri BakhtiarpurMOHANPURMohanpurTATI TOLA AND RAJAK TOLA WARD NO.10
974SaharsaSimri BakhtiarpurMOHANPURMohanpurMUSHAR TOLA WARD NO.9 & WARD NO.11
975SaharsaSimri BakhtiarpurMOHANPURMohanpurMONMA TATI TOLA WARD NO.14
976SaharsaSimri BakhtiarpurSITANABAD NORTHSaraunja Thana SitanabadRAM TOLA AND CHOUDHARY TOLA WARD NO.02
977SaharsaSimri BakhtiarpurSITANABAD NORTHSaraunja Thana SitanabadPANCHBICHI CHOUDHARY TOLA WARD NO.13
978SaharsaSimri BakhtiarpurSITANABAD NORTHSaraunja Thana SitanabadKUMADAN TOLA MUSHARI WARD NO.03
979SaharsaSimri BakhtiarpurSITANABAD NORTHSaraunja Thana SitanabadPASWAN TOLA WARD NO.01
980SaharsaSimri BakhtiarpurSITANABAD SOUTHSaraunja Thana SitanabadLALU TOLA MUSAHARI WARD NO.04
981SaharsaSimri BakhtiarpurSITANABAD SOUTHSaraunja Thana SitanabadGANGA PANSAD WARD NO.06
982SaharsaSimri BakhtiarpurSITANABAD SOUTHSaraunja Thana SitanabadCHOWK BAZAR WARD NO.09
983SaharsaSimri BakhtiarpurSITANABAD SOUTHSaraunja Thana SitanabadCHOWK BAZAR RAM TOLA WARD NO.10
984SaharsaSimri BakhtiarpurSITANABAD SOUTHSaraunja Thana SitanabadBAREBA TOLA WARD NO.15
985SaharsaSimri BakhtiarpurSAROJASaraunjaGALFARIYA MUSHARI TOLA
986SaharsaSimri BakhtiarpurSAROJASaraunjaMOHANIYA RAM TOLA & SADA TOLA
987SaharsaSimri BakhtiarpurSAROJASaraunjaKARUA NORTH & CHAMARTOLI SOUTH
988SaharsaSimri BakhtiarpurSAROJASaraunjaKOPARIYA CHAMARTOLA
989SaharsaSimri BakhtiarpurSAROJASaraunjaSARAUNJA MALLIK TOLA MUSHARI
990SaharsaSimri BakhtiarpurSAROJASaraunjaCHAKMAKA RAM TOLA
991SaharsaSimri BakhtiarpurSAROJASaraunjaGHARHARA RAM TOLA
992SaharsaSimri BakhtiarpurMOHANPURHarioHARIO MUSHAR TOLA WARD NO.12
993SaharsaSimri BakhtiarpurKANTHOKanthoMUSAHARI TOLA 9
994SaharsaSimri BakhtiarpurKANTHOKanthoRAM TOLA 10 11 12
995SaharsaSimri BakhtiarpurKANTHOChapramPOTIYA PAR MUSAHARI 13 14
996SaharsaSimri BakhtiarpurKANTHOChapramANDARI MUSAHARI 16
997SaharsaSimri BakhtiarpurBAGHWABaghwaFHULBARIYA MUSAHARI 3
998SaharsaSimri BakhtiarpurBAGHWABaghwaRAM TOLA 3
999SaharsaSimri BakhtiarpurBAGHWAManjhwaRAJAK TOLA 1
1000SaharsaSimri BakhtiarpurBAGHWAGopalpurMALLIK TOLA 3
1001SaharsaSimri BakhtiarpurCHAKBHAROPaharpurPAHARPUR MUSHARI WARD NO.1
1002SaharsaSimri BakhtiarpurCHAKBHAROPaharpurPAHARPUR BAZAR WARD NO.03
1003SaharsaSimri BakhtiarpurCHAKBHAROPaharpurPAHARPUR WARD NO.2
1004SaharsaSimri BakhtiarpurCHAKBHAROPaharpurPAHARPUR CHOUDHARY TOLA WARD NO.4
1005SaharsaSimri BakhtiarpurGHOGHSAMTilanthiTIRASI MUSHARI WARD NO.18
1006SaharsaSimri BakhtiarpurGHOGHSAMTilanthiRAM TOLA WARD NO.6
1007SaharsaSimri BakhtiarpurGHOGHSAMGhoghsanKOSI BANDH MUSHARI WARD NO.8
1008SaharsaSimri BakhtiarpurGHOGHSAMGhoghsanGHOGSAN MUSHARI WARD NO.3
1009SaharsaSimri BakhtiarpurGHOGHSAMGhoghsanGHOGSAN RAM TOLA WARD NO.2
1010SaharsaSimri BakhtiarpurGHOGHSAMGhoghsanGHOGSAN RAJAK TOLA WARD NO.2
1011SaharsaSimri BakhtiarpurGHOGHSAMGhoghsanGHOGSAN MUSHARI WARD NO.4
1012SaharsaSimri BakhtiarpurGHOGHSAMSukhasanSUKHASAN RAM TOLA WARD NO.9
1013SaharsaSimri BakhtiarpurGHOGHSAMSukhasanSUKHASAN MUSHARI & RAM TOLA WARD NO.10
1014SaharsaSimri BakhtiarpurKATHDUMARKatholumarIJRAHA WARD MAHADALIT TOLA NO-01
1015SaharsaSimri BakhtiarpurKATHDUMARKatholumarRAKTAWA MAHADALIT TOLA WARD NO-06
1016SaharsaSimri BakhtiarpurKATHDUMARKatholumarARTAMA MAHADALIT TOLA WARD NO-07
1017SaharsaSimri BakhtiarpurKATHDUMARAgarKHARTA MAHADALIT TOLA WARD NO-08
1018SaharsaSimri BakhtiarpurKATHDUMARAgarDAH MAHADALIT TOLA WARD -11
1019SaharsaSimri BakhtiarpurKATHDUMARAgarAAGAR MAHADALIT TOLA WARD NO-12
1020SaharsaSimri BakhtiarpurKATHDUMARAgarRAMNAGAR MAHADALIT TOLA WARD-13
1021SaharsaSimri BakhtiarpurSITANABAD NORTHAgarMalik tola wars
1022SaharsaSimri BakhtiarpurSITANABAD NORTHAgarMalik tola ward no 9
1023SaharsaSimri BakhtiarpurSITANABAD NORTHAgarChoudhary tola ward9
1024SaharsaSimri BakhtiarpurSITANABAD NORTHAgarChoudhary tola ward1
1025SaharsaSimri BakhtiarpurSITANABAD NORTHAgarSharma tola ward 1
1026SaharsaSimri BakhtiarpurSITANABAD NORTHAgarSharma tola ward 09
1027SaharsaSimri BakhtiarpurSITANABAD NORTHAgarSharma tola ward 04
1028SaharsaSimri BakhtiarpurBELWARABelwaraPURNAWAS WARD NO.15
1029SaharsaSimri BakhtiarpurBELWARABelwaraAAWARAHI WARD NO.7
1030SaharsaSimri BakhtiarpurBELWARABelwaraHASULIYA WARD NO.5
1031SaharsaSimri BakhtiarpurBELWARABelwaraCHATRA WARD NO.6
1032SaharsaSimri BakhtiarpurBELWARABelwaraKANTIYA RAMTOLA WARD NO.3
1033SaharsaSimri BakhtiarpurBELWARABelwaraGAUTH MUSHARI KANTIYA WARD NO.4
1034SaharsaSimri BakhtiarpurBELWARABelwaraGAUTH WARD NO.14
1035SaharsaSimri BakhtiarpurBELWARABelwaraMATHKHORA WARD NO.13
1036SaharsaSimri BakhtiarpurBELWARABelwaraSAHURIYA MUSHARI WARD NO.08
1037SaharsaSimri BakhtiarpurBELWARABelwaraKAREWA WARD NO.4
1038SaharsaSimri BakhtiarpurMOHAMMADPURMahammad purBELATOL MUSHARI WARD NO.4
1039SaharsaSimri BakhtiarpurMOHAMMADPURMahammad purMORKAHI PAAITOLA WARS NO.5
1040SaharsaSimri BakhtiarpurMOHAMMADPURMahammad purMAHAMMAD PUR MUSHARI TOLA WARS NO.7
1041SaharsaSimri BakhtiarpurMOHAMMADPURMahammad purMAHAMMAD PUR RAM TOLA WARD NO.7
1042SaharsaSimri BakhtiarpurMOHAMMADPURMahammad purWADKURWA RAMTOLA WARD NO.8
1043SaharsaSimri BakhtiarpurMOHAMMADPURMahammad purRAINE MUSHARI TOLA WARD NO.9
1044SaharsaSimri BakhtiarpurMOHAMMADPURMahammad purRUDSTHAN RAINE MUSHARI TOLA WARD NO.10
1045SaharsaSimri BakhtiarpurMOHAMMADPURMahammad purBHAVDEWA MUSHARI WARD NO.14
1046SaharsaSimri BakhtiarpurMOHAMMADPURMahammad purBHAVDEWA RAMTOLA WARD NO.15
1047SaharsaSimri BakhtiarpurMOHAMMADPURMahammad purBAIDE MUSHARI TOLA WARD NO.11
1048SaharsaSimri BakhtiarpurMOHAMMADPURBhotiaBHOTIYA RAMTOLA WARD NO.1
1049SaharsaSimri BakhtiarpurMOHAMMADPURBhotiaBHOTIYA MUSHARI WARD NO.2
1050SaharsaSimri BakhtiarpurSAROJARampurRAMPUR CHAMARTOLA
1051SaharsaSimri BakhtiarpurDHANUPURADhanupraBARTOLA MUSHARI
1052SaharsaSimri BakhtiarpurDHANUPURADhanupraBHAMRI MUSHARI
1053SaharsaSimri BakhtiarpurDHANUPURADhanupraSONBARSA MUSHARI
1054SaharsaSimri BakhtiarpurDHANUPURADhanupraLEDHARA MUSHARI
1055SaharsaSimri BakhtiarpurDHANUPURADhanupraKABAYA MUSHARI
1056SaharsaSimri BakhtiarpurDHANUPURADhanupraRAMNAGAR MUSHARI
1057SaharsaSimri BakhtiarpurKHAMAUTIKhamautiKHAMAUTI WARD NO.3
1058SaharsaSimri BakhtiarpurKHAMAUTIKhamautiKHAMAUTI WARD NO.5
1059SaharsaSimri BakhtiarpurKHAMAUTIKhamautiKHAMAUTI WARD NO.4
1060SaharsaSimri BakhtiarpurKHAMAUTIKhamautiSAHMARPAR WARD NO.12
1061SaharsaSimri BakhtiarpurKHAMAUTIKhamautiMADHUBAN WARD NO.14
1062SaharsaSimri BakhtiarpurKHAMAUTIKhamautiBHAURA WARD NO.11
1063SaharsaSimri BakhtiarpurSimri Bakhtiarpur (NP)BakhtiarpurDHOBI TOLA GANJ
1064SaharsaSimri BakhtiarpurSimri Bakhtiarpur (NP)BakhtiarpurDOM TOLA AZAD NAGAR GANJ
1065SaharsaSimri BakhtiarpurSimri Bakhtiarpur (NP)BakhtiarpurPASI TOLA AZAD NAGAR GANJ
1066SaharsaSimri BakhtiarpurSimri Bakhtiarpur (NP)BakhtiarpurLAKSHMAN MUSAHRI TOLA AZAD NAGAR GANJ
1067SaharsaSimri BakhtiarpurSimri Bakhtiarpur (NP)BakhtiarpurMUSHARI TOLA AZAD NAGAR GANJ
1068SaharsaSimri BakhtiarpurSimri Bakhtiarpur (NP)BakhtiarpurRAM TOLA SAINETOL
1069SaharsaSimri BakhtiarpurSimri Bakhtiarpur (NP)BakhtiarpurDHOBI TOL POST OFFICE GALI
1070SaharsaSimri BakhtiarpurSimri Bakhtiarpur (NP)BakhtiarpurPSAI TOLA SAINETOL
1071SaharsaSimri BakhtiarpurSimri Bakhtiarpur (NP)BakhtiarpurDOM TOLA STATION
1072SaharsaSimri BakhtiarpurSimri Bakhtiarpur (NP)BakhtiarpurMAKHAN TOLA
1073SaharsaSimri BakhtiarpurSimri Bakhtiarpur (NP)BakhtiarpurKANU TOLA
1074SaharsaSimri BakhtiarpurSimri Bakhtiarpur (NP)BakhtiarpurSHARMA CHAUK
1075SaharsaSimri BakhtiarpurSimri Bakhtiarpur (NP)BakhtiarpurDHARMA KANTA GALI
1076SaharsaSimri BakhtiarpurSimri Bakhtiarpur (NP)BakhtiarpurNEHRU MUHALLA
1077SaharsaSimri BakhtiarpurRAIPURARaipuraMORKAHI MUSHAR TOLA WARD NO - 09
1078SaharsaSimri BakhtiarpurRAIPURARaipuraMORKAHI RAM TOLA
1079SaharsaSimri BakhtiarpurRAIPURARaipuraHIRA PATTI RAJAK TOLA WARD NO- 11
1080SaharsaSimri BakhtiarpurRAIPURARaipuraRAMHAR PASI TOLA WARD NO- 12
1081SaharsaSimri BakhtiarpurRAIPURARaipuraRASULA BAD PASI TOLA WARD NO- 13
1082SaharsaSimri BakhtiarpurRAIPURARaipuraBADIA MUSHAR TOLA WARD NO- 05
1083SaharsaSimri BakhtiarpurRAIPURARaipuraRASULABAD RAM TOLA WARD NO- 13
1084SaharsaSimri BakhtiarpurRAIPURARaipuraSABAITHA MALLICK TOLA WADR NO- 10
1085SaharsaSimri BakhtiarpurSARDIHASardihaSAKRAULI MUSAHARI WARD NO.01
1086SaharsaSimri BakhtiarpurSARDIHASardihaJAGRI TOLA MUSAHARI WARD NO.02
1087SaharsaSimri BakhtiarpurSARDIHASardihaBALTHI MUSAHARI WARD NO.03
1088SaharsaSimri BakhtiarpurSARDIHASardihaBALTHI MALLIK TOLA WARD NO.03
1089SaharsaSimri BakhtiarpurSARDIHASardihaJAMUNIA MUSAHARI WARD NO.04
1090SaharsaSimri BakhtiarpurSARDIHASardihaKARJHAIL RAM TOLA WARD NO.12
1091SaharsaSimri BakhtiarpurSARDIHASardihaNAULAKHA MUSAHARI WARD NO.11
1092SaharsaSimri BakhtiarpurSONPURAKusmiMAHADALIT TOLA WARD 11
1093SaharsaSimri BakhtiarpurSONPURASonpuraMAHADALIT TOLA WARD 10
1094SaharsaSimri BakhtiarpurSONPURABasatpurMAHADALIT TOLA WARD 04 & 05
1095SaharsaSimri BakhtiarpurSONPURABasatpurMAHADALIT TOLA 06 & 07
1096SaharsaSimri BakhtiarpurSONPURAKhoju ChakMAHADALIT TOLA WARD 02
1097SaharsaSimri BakhtiarpurRAIPURANaltigarhMUSHAR TOLA WARD 01
1098SaharsaSimri BakhtiarpurRAIPURABalhampurPASI TOLA WARD 03
1099SaharsaSimri BakhtiarpurRAIPURABalhampurRAM TOLA WARD 04
1100SaharsaSimri BakhtiarpurRAIPURABindpurMUSHAR TOLA WARD 02
1101SaharsaSimri BakhtiarpurRAIPURABindpurRAM TOLA WARD 02
1102SaharsaSimri BakhtiarpurRAIPURABhorhaRAM TOLA WARD 08
1103SaharsaSimri BakhtiarpurRAIPURABhorhaPASI TOLA WARD 08
1104SaharsaSimri BakhtiarpurMAHKHARMahkharHUSANCHAK WARD NO.1
1105SaharsaSimri BakhtiarpurMAHKHARMahkharHUSANCHAK WARD NO.2
1106SaharsaSimri BakhtiarpurMAHKHARMahkharHUSANCHAK WARD NO.4
1107SaharsaSimri BakhtiarpurMAHKHARMahkharHUSANCHAK WARD NO.11
1108SaharsaSimri BakhtiarpurSIMRISimriSADA TOLA & PASI TOLA WARD NO.11
1109SaharsaSimri BakhtiarpurSIMRISimriSADA TOLA WARD NO.9
1110SaharsaSimri BakhtiarpurSIMRISimriSIMRI SADA+RAJAK+RAM, WARD NO.12
1111SaharsaSimri BakhtiarpurSIMRISimriSAMASTIPUR SADA+RAJAK TOLA WARD NO.03
1112SaharsaSimri BakhtiarpurSIMRISimriRAM TOLA & PASITOLA WARD NO.13
1113SaharsaSimri BakhtiarpurSIMRISimriHINDUPUR PASI WARD NO.08
1114SaharsaSimri BakhtiarpurSIMRISimriHINDUPUR PASITOLA WQRD NO.7
1115SaharsaSimri BakhtiarpurSIMRISimriBHORAH RAM & RAJAK TOLA WARD NO.15
1116SaharsaSimri BakhtiarpurCHAKBHAROChak BharoCHAKBHARO WARD NO.5
1117SaharsaSimri BakhtiarpurCHAKBHAROChak BharoCHAKHBARO WARD NO.06
1118SaharsaSimri BakhtiarpurCHAKBHAROChak BharoCHAKBHARO WARD NO.7
1119SaharsaSimri BakhtiarpurCHAKBHAROChak BharoEKPARHA WARD NO.8
1120SaharsaSimri BakhtiarpurCHAKBHAROChak BharoLagma
1121SaharsaSimri BakhtiarpurTARIYAMATariawanNATHAIYA TARIYAMA WARD NO.02
1122SaharsaSimri BakhtiarpurTARIYAMATariawanNASRAT CHAKLA TARIYAMA WARD NO. 12
1123SaharsaSimri BakhtiarpurTARIYAMATariawanTARIYAMA WARD NO. 14
1124SaharsaSimri BakhtiarpurTARIYAMATariawanTARIYAMA WARD NO. 11
1125SaharsaSimri BakhtiarpurTARIYAMATariawanTARIYAMA WARD NO. 13
1126SaharsaSimri BakhtiarpurTARIYAMATariawanTARIYAMA WARD NO. 04
1127SaharsaSimri BakhtiarpurBHATAUNIHamidpurHAMIDPUR MUSAHARI AND PASI TOL
1128SaharsaSimri BakhtiarpurBHATAUNINainpurNAINPUR MUSHARI
1129SaharsaSimri BakhtiarpurBHATAUNINainpurNAINPUR SHAMRA
1130SaharsaSimri BakhtiarpurPAHARPURPaharpurSEKRA PURWI
1131SaharsaSimri BakhtiarpurPAHARPURPaharpurJONA MUSHARI
1132SaharsaSimri BakhtiarpurPAHARPURPaharpurDIHA TOLA
1133SaharsaSimri BakhtiarpurPAHARPURPaharpurBHAGWANPUR CHAMARTOLA
1134SaharsaSimri BakhtiarpurBHATAUNIBhatauniBHATAUNI MUSAHARI
1135SaharsaSimri BakhtiarpurBHATAUNIBhatauniBHATAUNI RAM TOL
1136SaharsaSimri BakhtiarpurBHATAUNIBhatauniTULASIYAHI MUSAHARI
1137SaharsaSimri BakhtiarpurBHATAUNIBhatauniTULASIYAHI RAJAK TOL
1138SaharsaSimri BakhtiarpurBHATAUNIBhatauniTENGARAHA MUSAHARI AND RAM TOL
1139SaharsaSimri BakhtiarpurBHATAUNIBhatauniTENGARAHA SHAMRA TOL
1140SaharsaSalkhuaCHANANKathgharaKATGHARA
1141SaharsaSalkhuaCHANANKhochardewaKHOCHARDEWA
1142SaharsaSalkhuaCHANANChananDEGHARAHI
1143SaharsaSalkhuaKABIRAKabiraRAITHI SADA TOLA
1144SaharsaSalkhuaKABIRAKabiraRAITHI RAM TOLA
1145SaharsaSalkhuaKABIRAKabiraBALIYAR NORTH
1146SaharsaSalkhuaKABIRAKabiraBALIYAR SOUTH
1147SaharsaSalkhuaKABIRAKabiraKANTI MUSAHARI
1148SaharsaSalkhuaKABIRAKabiraBIND TOLA
1149SaharsaSalkhuaKABIRAKabiraDHAP
1150SaharsaSalkhuaKABIRAKabiraBANAHI MUSAHARI
1151SaharsaSalkhuaKABIRAKabiraKAMASTHAN NORTH
1152SaharsaSalkhuaKABIRAKabiraKAMASTHAN SOUTH
1153SaharsaSalkhuaKABIRAKabiraSharma tola raithi
1154SaharsaSalkhuaKABIRAKabiraPaswan tola kabira
1155SaharsaSalkhuaKABIRAKabiraPaswan tola kabira
1156SaharsaSalkhuaALANIChiraiaBELAHI MUSHAHARI
1157SaharsaSalkhuaALANIChiraiaBELAHI RAM TOLA
1158SaharsaSalkhuaALANIChiraiaBAGULWA RAM TOLA
1159SaharsaSalkhuaALANIChiraiaBAGULWA MUSHAHARI
1160SaharsaSalkhuaALANIChiraiaCHIKANI TOLA
1161SaharsaSalkhuaALANIChiraiaKHARAURIA MUSHAHARI
1162SaharsaSalkhuaALANIChiraiaMUSHAHRI
1163SaharsaSalkhuaALANIChiraiaSIMAN TOLA
1164SaharsaSalkhuaALANIChiraiaRAM TOL
1165SaharsaSalkhuaALANIChiraiaBABHANTOLI
1166SaharsaSalkhuaALANIChiraiaSARBAJEETA
1167SaharsaSalkhuaSAMHAR KHURDBhirkhiBHIRKHI SIMAN TOLA
1168SaharsaSalkhuaSAMHAR KHURDBhirkhiKharoriya musahari
1169SaharsaSalkhuaSAMHAR KHURDSauthiSauthi
1170SaharsaSalkhuaSAMHAR KHURDKabirpurKABIRPUR
1171SaharsaSalkhuaSITUAHABanganwanPURANI KOSHI BANDH SADA TOLA WARD NO 07
1172SaharsaSalkhuaSITUAHABanganwanRAM TOLA WARD NO- 08
1173SaharsaSalkhuaSITUAHABanganwanSADA TOLA
1174SaharsaSalkhuaALANIRaingnianMUSHAHARI
1175SaharsaSalkhuaALANIAlaniMUSHAHARI
1176SaharsaSalkhuaALANIAlaniRAMTOLA
1177SaharsaSalkhuaALANIAlaniREHARWA MUSHAHARI
1178SaharsaSalkhuaALANIAlaniBEGAH MUSHAHARI
1179SaharsaSalkhuaKOPARIAAlaniहरिणसारी राम ट
1180SaharsaSalkhuaKOPARIAAlaniकोपरिया उत्तर
1181SaharsaSalkhuaKOPARIAAlaniकोपरिया पासवान
1182SaharsaSalkhuaCHANANBasahiBASAHI MUSAHARI
1183SaharsaSalkhuaCHANANBasahiKOKRAHA RAM TOL
1184SaharsaSalkhuaCHANANBasahiHONMAN TOLA
1185SaharsaSalkhuaCHANANBasahiKACHARI TOL
1186SaharsaSalkhuaGORDAHShahganwanMUSHARI
1187SaharsaSalkhuaGORDAHShahganwanMUSHARNIYA
1188SaharsaSalkhuaGORDAHGaurdahCHAURAHI
1189SaharsaSalkhuaGORDAHGaurdahKABAIYA MUSAHARI
1190SaharsaSalkhuaGORDAHGaurdahGAUTDAH
1191SaharsaSalkhuaGORDAHGaurdahPUNARWAS
1192SaharsaSalkhuaGORDAHGaurdahGOTRYARI
1193SaharsaSalkhuaUTESHRAKamraKAMRA DHI MUSHAHARI WAD 12
1194SaharsaSalkhuaUTESHRAKamraKAMRA DHI RAM TOL WAD 12
1195SaharsaSalkhuaUTESHRAKamraPARMANAND PUR MUSHAHARI WAD 14
1196SaharsaSalkhuaUTESHRAKamraPIPRA RAJAK TOL WAD 11
1197SaharsaSalkhuaUTESHRAGauriGORI DHI MUSHAHARI WAD 13
1198SaharsaSalkhuaGORDAHBhelwaAURELI MUSHARI
1199SaharsaSalkhuaGORDAHBhelwaBHELWA
1200SaharsaSalkhuaGORDAHBhelwaBAGEWA
1201SaharsaSalkhuaGORDAHBhelwaBALIYAR MUSHARI
1202SaharsaSalkhuaHAREBAHarewaSHARMA TOL
1203SaharsaSalkhuaHAREBAHarewaPASI TOLA
1204SaharsaSalkhuaHAREBAHarewaCHEKA MUSAHRI
1205SaharsaSalkhuaHAREBAHarewaMALIYA MUS]AHARI
1206SaharsaSalkhuaHAREBAHarewaKHOJRAHA RAM TOLA
1207SaharsaSalkhuaHAREBAHarewaMAGAL TOL
1208SaharsaSalkhuaHAREBAHarewaGHACHI TOLA
1209SaharsaSalkhuaHAREBAHarewaDHOBI TOLA
1210SaharsaSalkhuaHAREBAHarewaTHAN TOL
1211SaharsaSalkhuaHAREBAGauspurKORLAHA MUSAHRI
1212SaharsaSalkhuaHAREBAGauspurPASHWAN TOLA
1213SaharsaSalkhuaHAREBAGauspurPASHI TOLA PHENSAHA
1214SaharsaSalkhuaHAREBAGauspurKARLAHA NAHAR
1215SaharsaSalkhuaMOBARAKPURGurganwanCHAUDHARY TOLA PHENSAHA W. N. 05
1216SaharsaSalkhuaMOBARAKPURPurainiMUSHARI TOLA AND RAM TOLA W. N. 1,2
1217SaharsaSalkhuaMOBARAKPURMamarkha(Mobarakpur)RAM TOLA AND WEST MUSHARI TOLA W.N. 08
1218SaharsaSalkhuaMOBARAKPURMamarkha(Mobarakpur)CHAUDHARY TOLA W.N. 10
1219SaharsaSalkhuaMOBARAKPURMamarkha(Mobarakpur)RAJWARA MUSHARITOLA W.N 11
1220SaharsaSalkhuaMOBARAKPURMamarkha(Mobarakpur)SHARMA TOLA W.N 6,7
1221SaharsaSalkhuaKOPARIASalkhuaSHARMA TOLA
1222SaharsaSalkhuaSALKHUASalkhuaCHAKALA MUSHAHARI
1223SaharsaSalkhuaSALKHUASalkhuaBABU TOLA
1224SaharsaSalkhuaSALKHUASalkhuaRAM TOLA
1225SaharsaSalkhuaSALKHUASalkhuaPASI TOLA
1226SaharsaSalkhuaSALKHUASalkhuaMALLIK TOLA
1227SaharsaSalkhuaSALKHUASalkhuaRAJAK TOLA
1228SaharsaSalkhuaSITUAHASituahiSOMIMARAR, SADA TOLA WARD NO- 01
1229SaharsaSalkhuaSITUAHASituahiKOSHI BANDH MALLIK TOLA WARD NO- 03
1230SaharsaSalkhuaSITUAHASituahiKOSHI BANDH SADA TOLA WARD NO- 03
1231SaharsaSalkhuaSITUAHASituahiRAM TOLA WARD NO- 06
1232SaharsaSalkhuaUTESHRAUtesraCHHEKA MUSHAHARI WAD 1
1233SaharsaSalkhuaUTESHRAUtesraMORKAHI TANTI WAD 1
1234SaharsaSalkhuaUTESHRAUtesraUTESHARA MUSHAHARI WAD 2
1235SaharsaSalkhuaUTESHRAUtesraMADHYAM PUR RAM TOL WAD 5
1236SaharsaSalkhuaUTESHRAUtesraBAHURABA RAJAK TOL WAD 7
1237SaharsaSalkhuaUTESHRAUtesraBAHURABA MUSHAHARI PURBI WAD 8
1238SaharsaSalkhuaUTESHRAUtesraBAHURABA WAD 9+10
1239SaharsaSalkhuaUTESHRAUtesraRITAEL BANDH SITUAAHA WAD 7
1240SaharsaSalkhuaUTESHRAUtesraBAHURBA MALLIK TOL WAD 9
1241SaharsaSalkhuaSITUAHAKotwaliaMAHADEV MATH WARD NO- 12
1242SaharsaSalkhuaSAMHAR KHURDSamhar KhurdSAMHAR KALA
1243SaharsaSalkhuaSAMHAR KHURDSamhar KhurdPACHBHIRA
1244SaharsaSalkhuaSAMHAR KHURDKuchautKUCHAUT
1245SaharsaSalkhuaKOPARIAKopariaKOPARIYA MUSAHARI
1246SaharsaSalkhuaKOPARIAKopariaKOPARIYA RAM TOL
1247SaharsaSalkhuaKOPARIAKopariaकोपरिया रजक टो
1248SaharsaSalkhuaKOPARIAHaransariHARINSARI UTARBARI T
1249SaharsaSalkhuaKOPARIAHaransariHARINSARI DACHIN SAD
1250SaharsaSalkhuaKOPARIAHaransariBANKATI TOL
1251SaharsaSalkhuaKOPARIAHaransariHATHARA RAM TOL
1252SaharsaSalkhuaKOPARIAHaransariSATBER MUSAHARI
1253SaharsaSalkhuaKOPARIAHaransariमाठा राम टोला
1254SaharsaBanma ItahriGHORDOURGhordaurGHORDOUR MUSAHARI WAS 1
1255SaharsaBanma ItahriGHORDOURGhordaurGHORDOUR RAM TOL WAS 2
1256SaharsaBanma ItahriGHORDOURGhordaurGHORDOUR MUSAHARI WAD 2
1257SaharsaBanma ItahriGHORDOURGhordaurGHORDOUR RAJAK TOL WAD 3
1258SaharsaBanma ItahriGHORDOURGhordaurGHORDOUR MUSAHARI WAD 3
1259SaharsaBanma ItahriGHORDOURGhordaurGHORDOUR PASI TOL WAD 3
1260SaharsaBanma ItahriGHORDOURGhordaurGHORDOUR PASI TOL WAD 4
1261SaharsaBanma ItahriGHORDOURGhordaurGHORDOUR DOM TOL WAD 4
1262SaharsaBanma ItahriGHORDOURGhordaurGHORDOUR MUSAHARI WAD 4
1263SaharsaBanma ItahriGHORDOURGhordaurLAKSHMINIYA RAM TOL WAD 9
1264SaharsaBanma ItahriGHORDOURGhordaurLAKSHMINIYA RAM TOL WAD 10
1265SaharsaBanma ItahriGHORDOURGhordaurPAHLAM PASI WAD 12
1266SaharsaBanma ItahriGHORDOURGhordaurPAHLAM RAJAK WAD 14
1267SaharsaBanma ItahriGHORDOURGhordaur PAHLAM MUSAHARI WAD 15
1268SaharsaBanma ItahriGHORDOURGhordaurPAHLAM RAM TOL WAD 15
1269SaharsaBanma ItahriGHORDOURGhordaurPAHLAM DOM TOL WAD 15
1270SaharsaBanma ItahriSARBELAKasimpurKASIMPUR PASI TOL VAD 1
1271SaharsaBanma ItahriSARBELAKasimpurKASIMPUR PASI TOL VAD 4
1272SaharsaBanma ItahriSARBELAKasimpurKASIMPUR RAJAK TOL VAD 4
1273SaharsaBanma ItahriSARBELAKasimpurKASIMPUR MUSAHARI VAD 4
1274SaharsaBanma ItahriSARBELASarbelaSARBELA MUSAHARI VAD 14
1275SaharsaBanma ItahriSARBELASarbelaSARBELA RAJAK TOL VAD 14
1276SaharsaBanma ItahriSARBELASarbelaSARBELA RAM TOL VAD 14
1277SaharsaBanma ItahriSARBELASarbelaTELIYAHAT DOM TOL VAD 15
1278SaharsaBanma ItahriSARBELASarbelaTELIYAHAT PASI TOL VAD 16
1279SaharsaBanma ItahriSARBELAKusmhiKUSMI PASI TOL VAD 5
1280SaharsaBanma ItahriSARBELAKusmhiKUSMI MUSAHARI UTARI VAD 5
1281SaharsaBanma ItahriSARBELAKusmhiKUSMI MUSAHARI VAD 7
1282SaharsaBanma ItahriSARBELAKusmhiKUSMI RAM TOL VAD 7
1283SaharsaBanma ItahriMAHARASMaharasMAHRAS DOM TOL WAD 2
1284SaharsaBanma ItahriMAHARASMaharasMAHARAS MUSAHARI WAD 2
1285SaharsaBanma ItahriMAHARASMaharasMAHARAS RAM TOL WAD 5
1286SaharsaBanma ItahriMAHARASMaharasMAHARAS RAJAK TOL WAD 7
1287SaharsaBanma ItahriMAHARASMaharasMAHARAS RAJAK TOLWAD 5
1288SaharsaBanma ItahriRASHALPURMurliMURALI BORBA MUSAHARI WAD1
1289SaharsaBanma ItahriRASHALPURMurliMURALI MUSAHARI WAD2
1290SaharsaBanma ItahriRASHALPURMurli MURALI RAM TOL WAD3
1291SaharsaBanma ItahriRASHALPURMurliMURALI PASI TOL WAD4
1292SaharsaBanma ItahriRASHALPURMurliMURALI GARSAIR WAD5
1293SaharsaBanma ItahriMAHARASShamsuddinpurSHAMSUDDINPUR PASI TOL WAD 11
1294SaharsaBanma ItahriMAHARASKhorasanKHURASAN MUSAHARI WAD 10
1295SaharsaBanma ItahriMAHARASKhorasanKHURASAN RAM TOL WAD 12
1296SaharsaBanma ItahriRASHALPURRasalpurRASALPUR DOM TOL WAD9
1297SaharsaBanma ItahriRASHALPURRasalpurRASALPUR HASANPUR WAD 10
1298SaharsaBanma ItahriRASHALPURRasalpurRASALPUR MUSAHARI 12
1299SaharsaBanma ItahriRASHALPURRasalpurRASALPUR HASANPUR WAD13
1300SaharsaBanma ItahriJAMALNAGARLalpurMUSHAR TOLA WARD NO- 03
1301SaharsaBanma ItahriJAMALNAGARLalpurPASI TOLA WARD NO- 5
1302SaharsaBanma ItahriJAMALNAGARLalpurRAM TOLA WARD NO- 05
1303SaharsaBanma ItahriJAMALNAGARBadshah NagarMUSHAR TOLA WARD NO- 07
1304SaharsaBanma ItahriJAMALNAGARBadshah NagarPASI TOLA WARD NO -07
1305SaharsaBanma ItahriJAMALNAGARJamal NagarPRIYNAGAR MUSHAR TOLA WARD NO- 01
1306SaharsaBanma ItahriJAMALNAGARJamal NagarPRIYNAGAR RAM TOLA WARD NO- 01
1307SaharsaBanma ItahriJAMALNAGARJamal NagarPRIYNAGAR MUSHAR TOLA WARD NO- 02
1308SaharsaBanma ItahriJAMALNAGARJamal NagarPRIYNAGAR MUSHAR TOLA WARD NO- 03
1309SaharsaBanma ItahriJAMALNAGARJamal NagarLALGANJ MUSHAR TOLA WARD NO- 04
1310SaharsaBanma ItahriJAMALNAGARJamal NagarLALGANJ PASI TOLA WARD NO- 04
1311SaharsaBanma ItahriJAMALNAGARJamal NagarMUSHAR TOLA WARD NO- 12
1312SaharsaBanma ItahriJAMALNAGARJamal NagarRAM TOLA WARD NO- 13
1313SaharsaBanma ItahriJAMALNAGARJamal NagarRAJAK TOLA WARD NO- 13
1314SaharsaBanma ItahriJAMALNAGARJamal NagarPARASBANI RAJAK TOLA WARD NO- 15
1315SaharsaBanma ItahriJAMALNAGARJamal NagarPARASBANI MUSHAR TOLA WARD NO- 15
1316SaharsaBanma ItahriITAHARIItahriBANMA MUSAHARI WAD 11
1317SaharsaBanma ItahriITAHARIItahriBANMA RAM TOL WAD 12
1318SaharsaBanma ItahriITAHARIItahriMAGDAMPUR RAM TOL WAD 6
1319SaharsaBanma ItahriITAHARIItahriMAGDAMPUR RAJAK TOL WAD 6
1320SaharsaBanma ItahriITAHARIItahriBATHNAHI RAM TOL WAD 10
1321SaharsaBanma ItahriITAHARIAfzalpurMUNDICHAK MUSAHARI WAD 1
1322SaharsaBanma ItahriITAHARIAfzalpurAFZALPUR RAM TOL WAD 3
1323SaharsaBanma ItahriITAHARIHath MandalHATHMANDAL RAM TOL WAD 15
1324SaharsaBanma ItahriITAHARIHath MandalBARIYAHI MUSAHARI WAD 14
1325SaharsaBanma ItahriITAHARIHath MandalHATHMANDAL MUSAHRI WAD 14
1326SaharsaBanma ItahriITAHARIHath MandalHATHMANDAL DIH RAM TOL WAD 15
1327SaharsaBanma ItahriITAHARIHath MandalHATHMANDAL RAM TOL WAD 16
1328SaharsaBanma ItahriSAHURIYASahuriaTARHA MAHADALIT TOLA WARD NO- 14
1329SaharsaBanma ItahriSAHURIYASahuriaMAHADALIT TOLA WARD NO- 10
1330SaharsaBanma ItahriSAHURIYASahuriaTHADHIYA MUSHAR TOLA WARD NO- 07
1331SaharsaBanma ItahriSAHURIYASahuriaBAHUARBA MUSHAR TOLA WARD NO- 08
1332SaharsaBanma ItahriSAHURIYASahuriaRAMESHRA MUSHAR TOLA WARD NO- 09
1333SaharsaBanma ItahriSAHURIYASahuriaLAXMINIYAN MUSHAR TOLA WARD NO- 06
1334SaharsaBanma ItahriSAHURIYASahuriaRAMPOKHAR MUSHAR TOLA WARD NO- 08
1335SaharsaBanma ItahriSAHURIYASahuriaPARSAHA MUSHAR TOLA WARD NO- 15
1336SaharsaBanma ItahriSAHURIYASahuriaHARAHARI MUSHAR TOLA WARD NO- 17
1337SaharsaBanma ItahriSAHURIYASahuriaTARHA RAM TOLA WARD NO- 13
1338SaharsaBanma ItahriSAHURIYASahuriaHARAHARI RAM TOLA WARD NO- 17
1339SaharsaBanma ItahriSAHURIYASugmaMUSHAR TOLA WARD NO- 05
1340SaharsaBanma ItahriSAHURIYASugmaRAJAK TOLA WARD NO -05
1341SaharsaBanma ItahriSAHURIYASugmaRAM TOLA WARD NO- 01
1342SaharsaBanma ItahriSAHURIYASugmaPASI TOLA WARD NO- 01
1343SaharsaKaharaDIWARISirsiaशर्मा टोला दिव
List of District | List of Block | List of Panchayat | List of Village | List of Tola
Phone : (0612) 2215110 Toll Free-18003456345 (24x7) | Designed & Developed By Bihar Mahadalit Vikas Mission